СЕМАНТИКО-ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОРНІТОНІМІЧНИХ ПРІЗВИЩ ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ

  • Н. А. Грозовська
Ключові слова: лексема, семантика, этимология, номинация, название, фамилия, тематическая группа

Анотація

У  статті  здійснено  семантичний  та  етимологічний  аналіз  орнітонімічних  прізвищ  запорозьких  козаків.

Зокрема, приділено увагу  орнітологічним назвам, які стали основою для творення цих прізвищ. Проаналізовано джерела фіксації досліджуваних прізвищ. Указано на семантичне значення твірних лексем. Розкрито походження орнітологічних назв. Проведено паралелі за їх спорідненістю та відмінністю. Враховано способи творення та функціонування.

Посилання

1. Архів Коша Нової Запорозької Січі (1713–1776) / Упорядн. Л. З. Гісцова, Л. Я. Демченко. – К. : Наукова думка, 1994. – 232 с.
2. Білоусенко П. І. Козацькі прізвища [Електронний ресурс] / П. І. Білоусенко // Енциклопедія історії України. – Режим доступу : http://history.org.ua/?termin=Kozacki prizvyshcha.
3. Добровольська О. Я. Лексична база прізвищ Війська Запорозького за “Реєстром Війська Запорізького 1649 р.” : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.02 / О. Я. Добровольська ; Ужгородський університет. – Ужгород, 1995. – 261 с.
4. Етимологічний словник української мови : У 7 т. [ред. колег. О. С. Мельничук (головн. ред.) та ін.] . – Т. 1–6. – К. : Наукова думка, 1982–2012.
5. Ільченко І. Прізвища Надвеликолузького регіону, утворені від назв постійного заняття / І. Ільченко // Вісник ДНУ. Серія : Філологічні науки. – 2004. – №11. – С. 56–63.
6. Словник української мови : У 11 т. – [ред. колег. І. К. Білодід (голова) та ін.]. – К. : Наукова думка, 1970–1980.
Опубліковано
2017-06-20
Як цитувати
Грозовська, Н. А. (2017). СЕМАНТИКО-ЕТИМОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОРНІТОНІМІЧНИХ ПРІЗВИЩ ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ. Мова. Література. Фольклор, (1), 99-104. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/638