СТРУКТУРА КАТЕГОРІЇ АНТОНІМІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ У ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ (НА МАТЕРІАЛІ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПРАЦЬ)

  • О. Л. Литвин
Ключові слова: штучна категорія, лексико-семантична категорія, структура категорії, центральна зона категорії, антонімія, антоніми

Анотація

У статті розкрито поняття штучної лінгвістичної категорії. Окреслено вербальне наповнення й структуру, зокрема центральну зону лексико-семантичної категорії антонімії в німецькій мові на матеріалі автентичних німецькомовних лінгвістичних праць (монографій, навчальних посібників, лінгвістичних словників), із яких вибрано ілюстративні приклади. Кількісні підрахунки дали змогу виявити як загальну кількість поданих антонімічних пар, так і розподіл пар у структурі категорії. Отримані дані зіставлено із матеріалами англійськомовних лінгвістичних джерел (монографій, навчальних посібників, лінгвістичних енциклопедій). У результаті зіставного аналізу виявлено значні кореляції у структурі, зокрема в центральній зоні, категорії антонімії в англійській та німецькій мовах за семантичним, лексико-граматичним і формально-структурним критеріями.

 

Посилання

1. Литвин О. Л. Лексичне наповнення категорії антонімії (за даними англомовних лінгвістичних праць) / О. Л. Литвин // Нова філологія : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Вип. 64. – С. 49-54.
2. Cruse D. A. Lexical Semantics / D. A. Cruse. – Cambridge : Cambridge University Press, 1987. – 311 p.
3. Lyons J. Linguistic semantics: an introduction / J. Lyons. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995. – 376 p.
4. Lyons J. Semantics / J. Lyons. – Cambridge : Cambridge University Press, 1977. – Vol. 1. – 375 p.
5. Lytvyn O. L. Central zone of the field of antonyms in the English language / O. L. Lytvyn // Science and Education a New Dimension : Philology. – III (12). – Issue : 60. – Budapest : Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2015. – P. 7-10.
6. Rosch E. H. Natural Categories / E. H. Rosch // Cognitive Psychology. – 1973. – Vol. 4. – P. 328-350.
7. Rosch E. H. Cognitive representations of semantic categories / E. H. Rosch // Journal of Experimental Psychology : General. – 1975. – Vol. 104, № 3. – P. 192-233.
8. Saeed J. I. Semantics / J. I. Saeed. – [2nd ed.]. – Oxford : Blackwell Publishing, 2003. – 415 p.
Опубліковано
2017-06-20
Як цитувати
Литвин, О. Л. (2017). СТРУКТУРА КАТЕГОРІЇ АНТОНІМІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ МОВАХ У ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ (НА МАТЕРІАЛІ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПРАЦЬ). Мова. Література. Фольклор, (1), 137-146. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/645