ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНА І НОМЕНА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНІЙ ПІДСИСТЕМІ НАСОСОБУДУВАННЯ

  • О. А. Литвинко
Ключові слова: термінологія насособудування, термін, номен, підсистема, класифікація, рекламна функція

Анотація

Стаття  присвячена  вивченню  функціонування  терміна  і  номена  в  сучасній  англійській  термінологічній підсистемі насособудування. У роботі наводиться визначення поняття “номен” та його основні характеристики, що дозволяють відмежувати номени від інших типів спеціальних лексичних одиниць (термінів). Наводиться класифікація номенів. У результаті дослідження виявлено, що завдяки стислій формі номени сприяють економії мовних зусиль, а введення назви фірми до складу  номенклатурної одиниці забезпечує реалізацію рекламної функції.

 

Посилання

1. Зацний Ю. А., Янков А. В. Історично-етимологічні параметри елементів медичної терміносистеми // Філологічні трактати. – Суми: Видавництво СумДУ, 2015 – №1 – С.37-43.
2. Гумовська І. М. Семантична трансформація юридичної термінології у структурі економічного дискурсу // Вісник Київського лінгвістичного університету. Сер. Філологія. – Київ, 2010. – Т.13, №2. – С.47-52.
3. Тягур Ю. В. Процеси синонімізації у сфері фінансової термінології сучасної англійської мови // Studia Linguistica. – Київ, 2010. – С. 375-378.
4. Конівіцька Т. Фразеологічні одиниці в системі української економічної термінології // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Проблеми української термінології. – 2016. – №842. – С.73-76.
5. Куделько З. Б. Антонімія в терміносистемі ринкових взаємин // Матеріали 8-ї Міжнародної конференції “Проблеми української термінології”. – Львів, 2004. – С.106-108.
6. Бондаренко Н. Ю. Особливості словотвору лексичних інновацій сфери комп’ютерних технологій та деякі проблеми їх перекладу // Філологічні трактати. – Суми: Видавництво СумДУ, 2010 – №2(1) – С.101-105.
7. Середюк І. В. Особливості функцій терміна філософії у професійній комунікації та художній літературі // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – №867 – С.85-90.
8. Швачко С. О. Термінологізація і детермінологізація слів міри і ваги // Філологічні студії. – Луцьк, 2004. – №2. – С. 248-252.
9. Алексенко О. В. Реалізація комплексної моделі відцентрового насоса на базі його макромоделі// Вісник СумДУ. Технічні науки. – Суми: Видавництво СумДУ, 2007 – №1 – С.5-15.
10. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства – К.: Академія, 2002 – 367 с.
11. Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. Общая терминология. Вопросы теории. – М.: Книжный дом “Либроком”, 2012 – 248 с.
12. Винокур Г. О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии // Труды МН ФПИ. – М.,1939. – Т.5 – С. 3 -54.
13. Реформатский А. А. Что такое термин и термінологія // Вопросы терминологии. – М.: Изд-во АН СССР, 1961. – С. 46 -55.
14. Лейчик В. М. Люди и слова. – М.: Наука, 1982. – 175 с.
Опубліковано
2017-06-20
Як цитувати
Литвинко, О. А. (2017). ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРМІНА І НОМЕНА В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНІЙ ПІДСИСТЕМІ НАСОСОБУДУВАННЯ. Мова. Література. Фольклор, (1), 147-153. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/646