ВИДО-ЧАСОВІ ВІДНОШЕННЯ ДІЄПРИСЛІВНИКОВИХ ФОРМ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХІV – ХІХ ст.

  • Н. В. Оленченко
Ключові слова: видо-часові відношення, дієприслівникова форма, синонімічна форма, доконаний і недоконаний вид, теперішній і минулий час

Анотація

У статті аналізуються видо-часові відношення дієприслівникових форм в українській мові ХІV – ХІХ ст.

Увага акцентується на розмаїтті синонімічних дієприслівникових форм, яке протягом зазначеного періоду поступово слабшало, що призводить до витіснення однієї з форм. Цей процес відповідає загальній тенденції розвитку дієприслівників, у межах якого виявляється закріплення співвідношення “вид – форма”.

 

Посилання

1. Азарова Л. Є. Дієприслівники в українській мові : статус, функціонування: моногр. / Л. Є. Азарова, Е. С. Сосинович. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2005. – 124 с.
2. Борковский В. И. Историческая грамматика русского языка / В. И. Борковский, П. С. Кузнецов. – 2-е изд., дополненное. – М. : Наука, 1965. – 555 с.
3. Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины ХІХ века. Фонетика. Морфология. Ударение. Синтаксис. Т. 2 / Л. А. Булаховский. – К. : Радянська школа, 1948. – 467 с.
4. Иванов В. В. Историческая грамматика русского языка : учеб. для студ. пед. ин-тов по спец. “Рус. яз. и лит.” / Валерий Васильевич Иванов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1990. – 400 с.
5. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике. Т. 1 – 2 / А. А. Потебня. – М. : Гос-ное учеб.-пед. изд-во Министерства просвещения РСФСР, 1958. – 533 с.
6. Никифоров С. Д. Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины ХVІ века / С. Д. Никифоров. – М.: Изд-во академ. наук, 1952. – 344 с.
Опубліковано
2017-06-20
Як цитувати
Оленченко, Н. В. (2017). ВИДО-ЧАСОВІ ВІДНОШЕННЯ ДІЄПРИСЛІВНИКОВИХ ФОРМ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХІV – ХІХ ст. Мова. Література. Фольклор, (1), 166-172. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/649