КОНЦЕПЦІЯ ВОДНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ПРЕДИКТОР ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

Ключові слова: плавання, водна компетентність, концепція, мультидисциплінарний підхід, біоповедінкова адаптація, рансдисциплінарне вивчення

Анотація

Концепція «Водної компетентності» є сучасною, многогранною та актуальною науковою ідеєю. Концепція «Водної компетентності» на сучасному етапі розвитку суспільства настільки переплетена з фізіологічними, психологічними та соціальними факторами, що вона набуває великого важливості та актуальності. Водна компетентність, визнана як ключовий елемент безпеки на воді, сприяє не лише формуванню фізичної витривалості та координації рухів, але й впливає на психологічний стан особистості, сприяючи подоланню страху перед водою та розвитку внутрішньої впевненості. Соціальний аспект «Водної компетентності» сприяє інтеграції водних активностей у суспільному житті та відкриває можливості для рекреаційних і спортивних заходів. Таким чином, концепція «Водної компетентності» стає своєрідним переплетенням наукового підходу та практичного застосування, що відкриває широкі перспективи для подальших досліджень і розвитку цієї ідеї. Мета роботи – здійснити аналіз фахової літератури та розробити концепцію «Водної компетентності». Об’єкт дослідження – водна компетентність як комплексний підхід до навчання та розвитку особистості у водному середовищі. Предмет дослідження – процес формування водної компетентності, включаючи розвиток базових плавальних навичок, адаптацію до водного середовища, оволодіння техніками безпеки та надання першої допомоги, а також вивчення психологічних та соціальних аспектів, пов’язаних із водними діяльностями. Методи дослідження. Під час роботи використано методи теоретичного рівня дослідження: аналіз, синтез, порівняння, бібліосемантичний метод, метод системного підходу та узагальнення даних науково-методичної літератури та контенту мережі Інтернет, що спрямовані на виявлення проблем і суперечностей, пов’язаних із інтерактивним навчанням у плаванні. Результати дослідження. Обговорено важливості цієї концепції «Водної компетентності» в контексті навчання та безпеки на воді, розглянуто як складне поняття, що включає в себе фізичні, психологічні та соціальні аспекти, та має біоповедінковий характер і вивчення якої вимагає комплексного підходу. Результати аналізу наукових джерел і досвіду практичної діяльності дозволили визначити основні аспекти водної компетентності, такі як техніка плавання, безпека на воді, психологічний стан та соціальна інтеграція. Розгляд механізмів адаптації людини до водного середовища, впливу стресу та анксіозності на поведінку в воді, а також соціальних аспектів взаємодії в групах під час водних активностей підтримують важливість комплексного підходу до її розвитку. Водна компетентність важлива для фізичного та психічного здоров’я, а також соціальної інтеграції. Дослідження сприяло розширенню розуміння водної компетентності та створило наукову основу для подальших пошуків у цій області. Висновки. «Водна компетентність» є багатогранним поняттям, яке охоплює не тільки фізичні, але й психологічні та соціальні аспекти взаємодії з водним середовищем. Важливість якого підкріплюється науковими дослідженнями, які вказують на необхідність інтегрованого підходу до навчання водних навичок. Глибокий підхід сприяє не лише збагаченню наукового знання, але і формуванню практичних рекомендацій для розвитку водної компетентності в широкому суспільстві. Індивідуалізований підхід до навчання, акцент на безпеці та адаптація до різних водних середовищ є ключовими для розвитку водної компетентності та підвищення рівня безпеки на воді. Результати цього дослідження можуть бути використані для подальшого вивчення та розвитку поняття «водна компетентність», а також для розробки освітніх програм та методик навчання водним навичкам.

Посилання

1. Глухов І., Пітин М. Система навчання студентів плаванню у фізичному вихованні закладів вищої освіти : перспективи дослідження. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Вінниця, 2020. № 9 (28). С. 14–20.
2. Дробот К.В. Інтерактивне навчання плавання дітей старшого дошкільного віку. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт, 01 – Освіта/Педагогіка, Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2022. 305 с.
3. Дробот К.В., Тищенко В.О., Глухов І.Г., Караулова С.І. Водна компетентність як основа безпеки та виживання: інтегрований підхід до навчання в екстрених ситуаціях на воді. Фізичне виховання та спорт. 2023. Т. 3. C. 121–128.
4. Ivanenko S., Tyshchenko V., Pityn M., Hlukhov I., Drobot K., Dyadechko I., Zhuravlоv I., Omelianenko H., Sokolova O. Analysis of the Indicators of Athletes of Leading Sports Schools in Swimming. Journal of Physical Education and Sport, 2020. Vol. 20 (4). Art 233. P. 1721–1726.
5. Guignard, B., Button, C., Davids, K., & Seifert, L. Education and transfer of water competencies: an ecological dynamics approach. European Physical Education Review. 2020. Vol. 26(4). P. 938–953.
6. Langendorfer S. J., Moran K., Stallman R. K. Guiding principles: Applying water competence to drowning prevention. International Journal of Aquatic Research and Education. 2018. Т. 11. No. 2. С. 22.
7. Pictorial scale of perceived water competence (PSPWC) testing manual. / Morgado, L.D.S., De Martelaer, K., D’Hondt, E., Barnett, L.M., Costa, A.M., Howells, K., Sääkslahti, A. and Jidovtseff, B. Testing manual. University of Liege. 2020. P. 1–26.
8. Stallman R. From swimming skill to water competence: A paradigm shift. International Journal of Aquatic Research and Education. 2017. Vol. 10. Art 2. P. 2.
9. Stanley, T., & Moran Dr, K. Parental perceptions of water competence and drowning risk for themselves and their children in an open water environment. International journal of aquatic research and education. 2017. Vol. 10(1). P. 4.
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Дробот, К. В., Тищенко, В. О., & Глухов, І. Г. (2023). КОНЦЕПЦІЯ ВОДНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ПРЕДИКТОР ФІЗИЧНОГО ТА ПСИХОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ. Фізичне виховання та спорт, (4), 7-14. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-4-01
Розділ
РОЗДІЛ I. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 > >>