ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Ключові слова: освітній процес, особливі освітні потреби, початкові класи, учні, фізична культура

Анотація

Специфічною основою змісту фізичної культури як особливої та самостійної галузі культури є раціональна рухова активність як чинник, що готує людину до життя через оптимізацію її фізичного стану. Діти з особливими освітніми потребами мають свої особливості, які потребують уваги та підтримки у навчанні. Основною особливістю навчання дітей з особливими освітніми потребами є індивідуальний підхід. Кожна дитина є унікальною, і вчителі повинні розробляти програми та стратегії, які враховують їхні потреби та можливості. Мета дослідження – дослідити особливості організації занять фізичною культурою учнів молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами. Об’єкт дослідження – процес фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами. Предмет дослідження – закономірності розвитку фізичних якостей дітей з освітніми потребами. Гіпотеза дослідження – передбачається, що включення до уроку фізичної культури спеціальних рухливих ігор позитивно впливатиме на показники фізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Для досягнення поставленої мети використовувались такі теоретичні методи дослідження: антропометричні методи, методи визначення функціональних показників дихання та ЧСС, методи визначення фізичної підготовленості за допомогою тестів, методи математичної статистики. Результати дослідження. Для дітей молодшого шкільного віку з особливими освітніми потребами важливо адаптувати заняття фізичною культурою, що включає модифікацію ігор, вправ і спортивного обладнання, а також забезпечує додаткову підтримку та індивідуальний підхід, сприяє розвитку моторики, координації та загальної фізичної здатності учнів. Участь у заняттях фізичною культурою значно покращує соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, а також сприяє розвитку їхньої самооцінки та емоційного благополуччя. Висновки. Під впливом фізичного навантаження динаміка показників була позитивною та мала характерну тенденцію до покращення результатів дітей експериментальної групи, а різниця результатів за всіма показниками є більш достовірною, що свідчить про ефективність використання рухливих ігор на уроках фізичної культури з дітьми з ООП. Методика інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу освіти завдяки оптимальному підбору вправ, інтенсивності занять, врахуванню індивідуальних особливостей розвитку дітей з інтелектуальною недостатністю забезпечила найкращу динаміку розвитку фізичного розвитку якостей порівняно з результатами дітей контрольної групи. Отримані дані свідчать про ефективність використання рухливих ігор, а також про підвищення фізичної підготовленості дітей, яка є одним із основних факторів, що сприяють розвитку їх фізичної функції.

Посилання

1. Колесник Г. Мотивація та самомотивація здобувачів освіти до занять фізичною культурою в спеціальній школі. Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти : збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 2023. С. 417–420.
2. Константинов Д.С. Фізкультурно-оздоровча діяльність як складова психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Інтеграція науки і практики в умовах модернізації спеціальної освіти України. 2023. С. 325.
3. Мелаш В., Дубяга С., Варениченко А. Значення еколого-валеологічного виховання для соціалізації молодших школярів з особливими освітніми потребами. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогіка». 2023. № 1 (30). С. 73–79.
4. Пахальчук Н.О., Мируха О.І., Романенко Г.М. Педагогічні умови активізації рухової активності дітей. Молодий вчений. 2019. № 5.2 (69.2). С. 72–75.
5. Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до збереження і зміцнення фізичного здоров’я учнів з особливими освітніми потребами в умовах дистанційного навчання / Ю. Бойчук, А. Козлов, Н. Науменко, Л. Дрожик. Новий Колегіум. 2023. № 3 (111). С. 24–31.
6. Шевченко Ю. Креативність молодшого школяра з особливими потребами: виклики, потенційні можливості та сучасне бачення. Пріоритетні напрями європейського наукового простору: пошук студента. 2023. С. 161.
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Тищенко, В. О., Орлов, А. А., Потапова, Л. В., & Курочка, А. С. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. Фізичне виховання та спорт, (4), 49-56. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-4-06
Розділ
РОЗДІЛ I. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>