СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЛАВАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

Ключові слова: український спорт, розвиток, сучасний стан, плавання

Анотація

Умови війни та післявоєнний період мають значний вплив на розвиток плавання, яке використовується як засіб забезпечення безпеки та переміщення військових частин. У майбутньому плавання може продовжити свій розвиток, зокрема, через впровадження нових технологій та методів тренувань, підвищення рівня безпеки на воді. Також можливо з’явлення нових дисциплін і спортивних змагань, що привернуть більше уваги як глядачів, так і спортсменів. Мета дослідження – здійснити аналіз сучасного стану та перспектив розвитку плавання в Україні. Об’єкт дослідження – особливості сучасного спорту України. Предмет дослідження – перспективні шляхи змін у плаванні в Україні. Методи дослідження: аналіз та узагальнення спеціальної літератури, документальних джерел та матеріалів мережі Інтернет; системний аналіз; історико-логічний метод. Результати дослідження. Однією з перспектив розвитку плавання як виду спорту є його вдосконалення та підвищення рівня професіоналізму. Перспективи розвитку плавання є досить обширними і включають певні напрямки, такі як впровадження сучасних методів і засобів тренувань, які включають в себе використання спеціального обладнання та аналізу даних; використання плавання як засобу відновлення та реабілітації; розробка програм та ініціатив, спрямованих на підвищення доступності плавання для всіх категорій населення, може допомогти залучити більше людей до цього виду спорту та фізичної активності; розробка нових технологій та видів плавання, які мають менший вплив на довкілля, що допоможе зменшити екологічний слід плавання та зберегти природні ресурси; організація спеціальних програм для початківців і розвиток інфраструктури для тренувань може привернути більше людей до зайняття плаванням та спортом в цілому. Висновки. Плавання має великий потенціал для розвитку в Україні, який може бути використаний для зміцнення здоров’я населення, підтримки спортивних досягнень, розвитку туризму та інфраструктури, сприяти подальшому розвитку плавання як виду спорту та його популяризації серед широкої аудиторії. Важливо розуміти, що цей процес потребує певних зусиль та інвестицій, але в довгостроковій перспективі це може принести значну користь для всієї країни.

Посилання

1. Державна стратегія розвитку фізичної культури та спорту в Україні до 2025 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2019-%D1%80
2. Інформаційний портал з фізичного виховання та спорту «Спорт для всіх». URL: https://sportforall.gov.ua/
3. Копейка В. Аналіз сучасного стану розвитку плавання в Україні та перспективи його вдосконалення. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. 2017. № 2. Р. 63–66.
4. Концепція розвитку вищої освіти в галузі фізичної культури і спорту до 2025 року. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/mon-ukraini-rozrobilo-koncepciyu-rozvitku-vischoyi-osviti-v-galuzifizichnoyi-kulturi-ta-sportu-do-2025-roku
5. Лосев, А., & Шестопал, В. Сучасні тенденції розвитку плавання в Україні. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2019. № 4. С. 67–71.
6. Міністерство молоді та спорту України. Програма «Дитячий спорт». URL: https://moz.gov.ua/article/yak-dopomogti-ditini-rozvivatisya-fizichno-ta-psihologichno-programa-ditjachij-sport
7. Міністерство освіти і науки України. Розпорядження № 896 від 05.10.2018 «Про затвердження Національного стандарту освіти з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1686-18
8. Національна програма розвитку спорту «Спорт України» на 2021–2025 роки. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-programi-rozvitku-sportu-sportukrayini-na-2021-2025-roki
9. Національна програма розвитку фізичної культури та спорту в Україні на 2021–2030 роки. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-programi-rozvitku-fizichnoyi-kulturi-tasportu-v-ukrayini-na-2021-2030-roki
10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну підтримку вітчизняних спортивних заходів». Від 03.06.2020. № 503. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/503-2020-%D0%BF
11. Рекун Н. Сучасний стан і перспективи розвитку плавання в Україні. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2018. № 11. P. 98–101.
12. Ivanenko S., Tyshchenko V., Pityn M., Hlukhov I., Drobot K., Dyadechko I., Zhuravlоv I., Omelianenko H., Sokolova O. Analysis of the Indicators of Athletes of Leading Sports Schools in Swimming. Journal of Physical Education and Sport, (JPES). 2020. Vol. 20(4). Art 233. P. 1721–1726.
Опубліковано
2023-09-14
Як цитувати
Білов, С. О., & Тищенко, В. О. (2023). СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЛАВАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА В ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД. Фізичне виховання та спорт, (2), 39-46. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-2-06
Розділ
РОЗДІЛ ІІ. ОЛІМПІЙСЬКИЙ І ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>