ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТОК 17–19 РОКІВ ПІД ВПЛИВОМ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В РАМКАХ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Ключові слова: фізична підготовленість, дівчата 17–19 років, фізичне виховання, дистанційна форма навчання, заклад вищої освіти, навчальний рік

Анотація

Проблема пошуку оптимальної форми організації занять з фізичного виховання для студентської молоді в умовах всесвітньої пандемії COVID-19 та військового стану сьогодні є однією з найбільш актуальних у галузі масової фізичної культури. У статті наведено дані щодо оцінки ефективності застосування авторської програми дистанційних занять з фізичного виховання для студенток 17–19 років вищого навчального закладу. Проаналізовано характер змін рівня фізичної роботоздатності, аеробних можливостей, показників загальної фізичної підготовленості та її окремих показників студенток 17–19 років під впливом розробленої програми дистанційних занять з фізичного виховання. Показано, що на початку дослідження у студенток спостерігався середній або нижчий за середній рівень практично усіх показників цього виду підготовленості. Використання в навчальному процесі студенток 17–19 років авторської програми з фізичного виховання сприяло покращенню їх результатів за тестами на координацію (на 12%), гнучкість (на 16%), силу (на 27%), силу м’язів пресу (на 13%). Статистичних змін рівня загальної фізичної роботоздатності, аеробних можливостей та сили м’язів спини до завершення констатувального експерименту в обстежених студенток 17–19 років не спостерігалося. У цілому отримані дані свідчать про достатньо високу ефективність розробленої нами програми занять з фізичного виховання у дистанційному режимі для студенток 17–19 років вищого навчального закладу, але незначні зміни окремих показників фізичної підготовленості обстежених дівчат (зокрема, загальної фізичної роботоздатності, аеробних можливостей та сили м’язів спини та пресу) свідчать про необхідність подальшої корекції розробленої програми дистанційних занять з фізичного виховання для студенток вишу.

Посилання

1. Благій О., Ячнюк М., Березовський В. Аналіз підходів щодо залучення студентської молоді до оздоровчо-рекреаційної діяльності. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2018. № 30. С. 37–41.
2. Бричук М.С., Дєдух М.О. Заняття руховою активністю студентської молоді від час дії воєнного стану. Молодь та олімпійський рух : збірник тез доповідей XV Міжнародної конференції молодих вчених. Київ, 2022. С. 108–109.
3. Вржесневський І.І., Корчинський В.Л., Тимошкіна Н.Л. Рухова активність студентської молоді в умовах трансформації сучасного суспільства. Фізичне виховання в контексті сучасної освіти. 2018. С. 28–29.
4. Йопа Т., Пермяков О. Активізація рухової активності студентів в умовах пандемії. Вища школа. 2020. № 6 (195). С. 61–64.
5. Кривенцова І.В., Клименченко В.Г., Іванов О.В. Дистанційна освіта з фізичного виховання в період карантину. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 2020. № 5 (2). С. 98–103.
6. Круцевич Т., Малахова Ж. Проблеми реформувань у системі фізичного виховання закладів вищої освіти. Спортивний вісник Придніпров’я. 2020. № 1. С. 268–277.
7. Малахова Ж., Єщенко Г. Використання хмарних технологій під час карантину при викладанні дисципліни «Фізичне виховання». Практичні та теоретичні питання розвитку науки та освіти (частина ІІ) : матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. Львів : Львівський науковий форум, 2020. С. 19–20.
8. Особливості організації позанавчальних занять з фізичного виховання для студентів різних груп спеціальностей / Н. Москаленко, О. Кошелева, В. Рузанов, В. Решетилова, Ю. Михайленко. Спортивний вісник Придніпров’я. 2021. № 1. С. 151–160.
9. Перспективи використання інформаційних технологій у сфері фізичної культури та спорту / Ю.М. Петренко, Ю.І. Петренко, Ю.М. Дудник, В.О. Чернишов. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури та спорту. 2017. Вип. 1. С. 78–81.
10. Попрошаєв О., Чумаков О. Досвід організації навчальної роботи на кафедрі фізичного виховання № 1 НЮУ імені Ярослава Мудрого під час змішаної або дистанційної форми організації навчального процесу. Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : збірник статей науково-практичної конференції. Харків : ХНПУ. 2021. С. 128–136.
11. Фізична культура у вищих навчальних закладах в умовах карантинних обмежень 2020 року / Р.В. Слухенська, Н.М. Куліш, В.І. Маланій, В.Б. Бамбурак. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2020. Вип. 73. Т. 2. С. 194–196.
12. Специфіка фізичної активності студентів в умовах дистанційного навчання / Р.В. Слухенська, Н.Б. Решетілова, А.А. Єрохова, В.І. Маланій Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Випуск 6 (151). 2022. С. 138–141.
13. Счастливець В.І., Рожеченко В.М. Фізичне виховання здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану. Освітній процес в умовах воєнного стану в Україні : матеріали Всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації. Одеса. 2022. С. 420–422.
14. Тимошенко О.В., Марущак М.О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі фізичного виховання учнівської та студентської молоді. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». 2018. Вип. 3К (97). С. 544–548.
15. Технології створення відкритих освітніх ресурсів та відеосервісів навчання основ здоров’я / Г.М. Тимченко, А.М. Літвінова, А.М. Закревський, В.Г. Левчук. Вісник національного університету «Чернігівський колегіум імені Т.Г. Шевченка». Серія «Педагогічні науки». 2020. № 7 (163). С. 153–161.
16. Інноваційний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій в контексті модернізації фізичного виховання студентів ЗВО / Л.П. Цьовх, Л.П. Мельничук, С.В. Фестрига, Т.І. Зелікова. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». 2019. Вип. 7 (115). С. 88–92.
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Павелько, О. М., & Сватьєв, А. В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТОК 17–19 РОКІВ ПІД ВПЛИВОМ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В РАМКАХ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ. Фізичне виховання та спорт, (4), 22-30. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-4-03
Розділ
РОЗДІЛ I. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ