ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК СПОРТСМЕНОК НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ У СПОРТИВНІЙ АЕРОБІЦІ

Ключові слова: фізичний розвиток, стан постави, травми і порушення, опорно-руховий апарат, спортивна аеробіка, пілатес

Анотація

У статті розглядається проблема врахування особливостей фізичного розвитку, питання профілактики, відновлення та корекції ОРА спортсменок у спортивній аеробіці є необхідним елементом планування тренувального процесу та підвищення ефективності їх підготовки. Система пілатес спрямована на розвантаження і оздоровлення хребта, корекцію вад постави, навантаження глибоко розташованих м’язових груп, збалансований розвиток фізичних якостей та усунення больових синдромів у різних частинах ОРА, тому вважається однією з ефективних для застосування в спорті. Мета роботи – характеристика показників фізичного розвитку спортсменів, що займаються спортивною аеробікою на етапі спеціалізованої базової підготовки, для розробки програми корекції ОРА після фізичних навантажень з використанням засобів пілатесу. Методи: теоретичний аналіз і узагальнення, педагогічне спостереження, опитування, аналіз документальних матеріалів, методики отримання емпіричних даних, методи математичної статистики. Результати. Виявлено, що побудова тренувального процесу з урахуванням питань корекції ОРА спортсменок, які займаються спортивною аеробікою, вивчена недостатньо. Система пілатеса широко використовуються спортсменами після тренувального навантаження. У результаті опитування спортсменок, які займаються спортивною аеробікою на етапі спеціалізованої базової підготовки, були виявлені найпоширеніші травми ОРА, локалізацію больових відчуттів і причини їх виникнення. Отримані дані співпадають з результатами аналізу амбулаторних карток диспансерного обліку спортсменок. Показники фізичного розвитку спортсменок свідчать про невисокі показники статичної та динамічної сили і витривалості м’язів, що утворюють м’язовий корсет і формують правильну поставу, а також про окремі показники рухової функціональної асиметрії, що вимагають корекції. Стан постави спортсменок знаходиться на задовільному рівні, 40,9% мають хороший стан постави, 45,4% – задовільний стан, а 13,6% – погану поставу; у 36,4% оглянутих спортсменок було виявлено мінімальний прояв сутулості, у 13,6% спортсменок – наявність сколіотичної постави. Отримана інформація зможе служити підставою для розроблення програми корекції ОРА з використанням засобів пілатесу після фізичного навантаження.

Посилання

1. Козій Т. П., Вакуленко В. С. Ефективність застосування пілатесу як засобу фізичної реабілітації при дегенеративно-дистрофічних змінах елементів поперекового хребетно-рухового сегменту. В: Український журнал медицини, біології та спорту. Киів. 2018. № 3(2). С. 271–277.
2. Косянчук О.В. Реабілітаційно-оздоровчі аспекти системи Джозефа Пілатеса. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Вип. 6 (151). 2022. С. 78–81.
3. Люгайло С.С. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації при дисфункціях соматичних систем у юних спортсменів в процесі багаторічної підготовки : дис. на здобуття д. фіз. вих. спец. 24.00.03 К., 2017. 460 с.
4. Миронюк І., Гузак О. Особливості нефіксованих порушень опорно-рухового апарату юних спортсменів на сучасному етапі. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2019. № 34. С. 87–93.
5. Наконечна А. Характеристика стану опорно-рухового апарату жінок другого зрілого віку, які займаються за системою Джозефа Пілатеса. В: Приступа Є., редактор. Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. Львів, 2015. № 4, С. 50–58. 6. Пилатес ДжХ. Твоё здоровье. Киев : Саммит-Книга. 2017. 160 с.
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Тодорова, В. Г., & Косянчук, О. В. (2023). ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК СПОРТСМЕНОК НА ЕТАПІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ У СПОРТИВНІЙ АЕРОБІЦІ. Фізичне виховання та спорт, (4), 57-63. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-4-07
Розділ
РОЗДІЛ I. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ