АНАЛІЗ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У КВАЛІФІКОВАНИХ БОКСЕРІВ РІЗНИХ ТИПІВ МАНЕР ВЕДЕННЯ ДВОБОЮ

Ключові слова: кваліфіковані спортсмени, боксери-«Ігровики», боксери-«Силовики», боксери-«Темповики», психофізіологічні показники

Анотація

Мета статті полягала у порівняльному аналізі психофізіологічних показників у кваліфікованих боксерів різних типів манер ведення двобою задля визначення складових систем у тренувальному процесі. Дослідження проводилося у двох ДЮСШ: у місті Харкові ДЮСШ № 9 та у місці Полтава ДЮСШ № 2. У ньому брали участь 25 кваліфікованих спортсменів, які займаються боксом, віком 17–19 років, різних типів манер ведення поєдинку. Спортсменів було розподілено по типах манер ведення поєдинку, а саме: «Ігровик», «Темповик», «Силовик». Для визначення психофізіологічних показників використовувався психометричний метод, що включав у себе: ефективність роботи, психічну стійкість, ступінь спрацьованості, такі показники вираховувалися за допомогою таблиць Шульте. Час простої реакції на світло та час реакції на предмет, що рухається, вимірювався за допомогою електронного мілісекундоміра. Показник рівня самооцінки сили волі визначався за тестом М.М. Обозова. За допомогою теппінг-тесту визначається сила нервової системи. Було проаналізовано та виявлено такі психофізіологічні показники. Достовірність була виявлена в групі «Ігровика» та «Темповика» (t=3,13; p<0,01). Статистично значущі відмінності у показнику ступеня спрацьованості спостерігалися між групами «Силовик» та «Темповик» (t=3,33; p<0,01) та «Ігровик» та «Темповик» (t=2,22; p<0,05). У показнику психічної стійкості достовірність відбулась між групами «Ігровика» та «Силовика» (t=2,24; p<0,05), «Силовика» та «Темповика» (t=4,25; p<0,001) та групами «Ігровик» та «Темповик» (t=6,01; p<0,001). Статистично значимі відмінності були виявлені у показнику часу просторової реакції на світло у групах «Ігровика» та «Силовика» (t=3,00; p<0,01) та «Силовика» та «Темповика» (t=3,98; p<0,001). У показнику часу реакції на предмет, що рухається, результат становив між групами «Ігровика» та «Силовика» (t=2,83; p<0,05) та групами «Силовика» та «Темповика» (t=3,95; p<0,001). У показнику рівня самооцінки сили волі між групами «Ігровика» та «Силовика» (t=2,77; p<0,05). У показнику теппінг-тесту результати між групами «Ігровика» та «Силовика» (t=2,30; p<0,05) та «Силовика» та «Темповика» (t=3,25; p<0,01). У показнику концентрації уваги за Бурдоном результат відбувся у групах «Ігровиків» та «Силовиків» (t=7,20; p<0,001). У разі переключення уваги достовірність відбулася між «Ігровиками» та «Силовиками» (t=2,66; p>0,05) та між «Силовиками» та «Темповиками» (t=4,27; p<0,001). Таким чином, можна стверджувати, що у разі планування тренувального процесу та планування річного макроциклу необхідно враховувати всі психофізіологічні показники у кваліфікованих боксерів різних типів манери ведення поєдинку.

Посилання

1. Бокс. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності. Державна. Київ. 2004, 120 с.
2. Пономарьов В., Ананченко К. Порівняння психологічних тестів на життєстійкість та за методикою «САН» для визначення ступеня готовності єдиноборців до змагань. Збірник статей ХVIІ наукової конференції «Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств у закладах вищої освіти». Харків : ХГАФК, 2021. С. 29–32.
3. Пономарьов В.О., Корчагін М.В., Ананченко К.В. Аналіз теоретико-методологічних засад сучасної системи підготовки спортсменів з рукопашного бою. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури. Вип. 4 (192), 2022. С. 86–92.
4. Мартинюк Ю.Є., Джим В.Ю. Порівняльний аналіз показників загальної фізичної підготовленості кваліфікованих боксерів різних типів манер ведення двобою. Єдиноборства. № 4 (30). 2023. С. 79–88.
5. Мартинюк Ю.Є., Джим В.Ю. Порівняння серії бокових ударів руками (хук) у кваліфікованих боксерів різних типів манер ведення двобою. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, № 16. 2023. С. 138–144. https://doi.org/10.32782/2410-2075-2023-16.18.
6. Мартинюк Ю.Є., Джим В.Ю., Гребньова І.В.. Порівняльний аналіз силових поодиноких ударів руками у кваліфікованих боксерів різних типів манер ведення двобою. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, № 5 (164). 2023. С. 95–100.
7. Мулик В.В., Шестак Ю.С., Окунь Д.О. Використання спеціальних боксерських споряджень у загальній фізичній підготовці юних боксерів 15–16 років. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, № 11 (119). 2019, С. 184–189.
8. Півень О.Б., Джим В.Ю. Дослідження рівня спеціальної підготовки юних важкоатлетів в підготовчому періоді загальнопідготовчого етапу з використанням різних методів швидкісно-силової підготовки. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 9, 2015. С. 51–56.
9. Приймак С.Г., Савчин М.П., Власенко С.О., Заворотинський А.В., Федорченко О.С., Федорченко Т.М., Мошко Л.В. Особливості нейродинаміки, психодинаміки та спеціальної фізичної працездатності боксерів і кікбоксерів. Вісник Запорізького національного університету, 2015. № 2. С. 152–166.
10. Савчин М.П., Вачев С.М.. Хронодинамометрія як метод наукових досліджень працездатності спортсменів в ударних одноборствах. Слобожанський науково-спортивний вісник, № 8. 2005. С. 148–149.
11. Фаворитов В.М., Дьомін О.М., Желєнков С.В., Сідоренко О.А. Експериментальне обґрунтування методики швидкісно-силової підготовки юних боксерів. Вісник Запорізького національного університету, № 2. 2013. С. 135–140.
12. Шестак Ю., Мулик В., Окунь Д. Вплив використання спеціальних вправ на психофізіологічні показники юних боксерів. Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6 (80). 2020. С. 46–51. DOI: 10.15391/snsv.2020-6.007.
13. Alcaraz P.E., Romero-Arenas S., Vila H., & Ferragut C. Power-load curve in trained sprinters. Journal of Strength and Conditioning Research, 25, 3045–3050. 2011, DOI: 10.1519/JSC.0b013e318212e1fa. An introduction to t-tests. URL: https://www.scribbr.com/statistics/t-test/ (дата звернення: 20.09.2022).
14. Bartlett R. Introduction to sports biomechanics: analysing human movement patterns. 4th edition. UK: Routledge. Oxon. 2014.
15. Bauer P., Uebellackera F., Mittera B., Aignera A.J., Hasenoehrlb T., Ristl R. et al. Combining higherload and lower-load resistance training exercises: A systematic review and meta-analysis of findings from complex training studies. Journal of Science and Medicine in Sport, 22, 2019, 838–851. DOI: 10.1016/j.jsams.2019.01.006.
16. Guidetti L., Musulin F., & Baldari C. Physiological factors in middleweight boxing performance. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 42(3), 2002, 309–314.
17. Kamaev O., Mulyk V., Kotliar S., Mulyk K., Utkina O., Nesterenko A., Sidorova T., Toporkov A., & Grynova T. Optimization of the functional and speed-strength training of qualified skiers-racers during the preparatory period. Journal of Physical Education and Sport, 20 (1), 17, 131–137. DOI: 10.7752/jpes.2020.01017.
18. L’uboslav Š., Andrej H., Peter K., & Jaroslav B. Development of specific training load in boxing. Journal of Physical Education and Sport, 20 (5), 352, 2580–2585. DOI: 10.7752/jpes.2020.05352.
19. Mathematical methods of data processing. URL: https://www.psychol-ok.ru/lib/statistics.html (дата звернення: 20.09.2022).
20. Nykytenko A., Nikitenko S., Busol V., Nykytenko A., Velychkovych M., & Martciv V. Intercommunications of indexes of speed and power qualities of sportsmen single combat on the stage of the specialized base preparation. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2013, 17(1): 49–5.
21. Smith M.S., Dyson R.J., Hale T., & Janawa L.. Development of a boxing dynamometer and its punch force discrimination efficacy. Journal of Sports Sciences, 18(6), 2000, 445–450. DOI: 10.1080/02640410050074377.
22. Volodchenko O.A., Podrigalo L.V., Iermakov S.S., Zychowska M.T., & Jagiello W. The Usefulness of Performing Biochemical Tests in the Saliva of Kickboxing Athletes in the Dynamic of Training. BioMedResearch International, 2019, 1–7. https://doi.org/10.1155/2019/2014347.
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Мартинюк, Ю. Є. (2023). АНАЛІЗ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У КВАЛІФІКОВАНИХ БОКСЕРІВ РІЗНИХ ТИПІВ МАНЕР ВЕДЕННЯ ДВОБОЮ. Фізичне виховання та спорт, (4), 118-126. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-4-14
Розділ
РОЗДІЛ III. ОЛІМПІЙСЬКИЙ І ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ