Редакційний штат

Головний редактор:

Гоменюк С. І., доктор технічних наук, професор

Редакційна колегія:

Гребенюк С. М. – доктор технічних наук, доцент (Україна)

Грищак В. З. – доктор технічних наук, професор (Україна)

Єрмолаєв В. А. – кандидат фізико-математичних наук, доцент (Україна)

Кеберле Н. Г. – кандидат технічних наук, доцент (Україна)

Клименко М. І. – кандидат фізико-математичних наук, доцент, (Україна)

Козін І. В. – доктор фізико-математичних наук, професор (Україна)

Кудін О. В. – кандидат фізико-математичних наук (Україна)

Панасенко Є. В. – кандидат фізико-математичних наук, доцент (Україна)

Стєганцев Є. В. – кандидат фізико-математичних наук, доцент (Україна)

Чопоров С. В. – доктор технічних наук, доцент (Україна)

Шило Г. М. – доктор технічних наук, доцент (Україна)

Breslavsky I. – PhD in Mechanics, Docent (Канада)

Djakon R. – Doctor of Science in Engineering, Professor, Academician (Латвія)

Gerasimov T. – PhD in Mathematics, Docent (Німеччина)

Kolakowski Z. – Doctor of Science in Engineering, Professor (Польща)

Нарзуллаєв У. Х. – кандидат фізико-математичних наук, доцент (Узбекистан)

Швидка С. П. – кандидат фізико-математичних наук, доцент (Словаччина)