Рецензування

До публікації у журналі всі рукописи спочатку розглядаються редакторами на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам журналу. Після рішення редакторів представлені рукописи спрямовуються експертам, працюючим у відповідній області. Рукопис проходить однобічне сліпе рецензування: автори не знають рецензента, рецензенти знають авторів.

Рецензування існує для того, щоб журнали публікували високоякісні наукові дослідження. Зміни та покращення статті є частиною процесу публікації. Рецензування є позитивним процесом і невід’ємною частиною наукової публікації, що підтверджує високу якість наукових статей. Рецензенти, які вкладають свій час для поліпшення вашої статті, є експертами з тематики наукового дослідження, викладеного у статті.

У процесі рецензування матеріал статті має стати більш достовірним. Рецензенти можуть вказати на недоліки у роботі, які вимагають більш докладного пояснення або додаткових досліджень і експериментів. Матеріал статті повинен стати більш доступним для сприйняття. Якщо якісь моменти у роботі є важкими для сприйняття читачами, рецензенти можуть попросити їх виправити. Рецензенти розглядають дослідження на предмет важливості в рамках своєї предметної області. Інший аспект наявності політики рецензування у журналів: редакція має бути впевненою, що публікує тільки якісні матеріали у своєму виданні.

Поширені причини для відмови публікації

Відмова в публікації статті, можлива, якщо:

 • стаття неправильно структурована;
 • стаття недостатньо кваліфіковано деталізована для розуміння постановки задачі та аналізу, запропонованих авторами;
 • у статті недостатньо сформульована наукова новизна;
 • відсутність достатньої кількості актуальних посилань на літературні джерела;
 • стаття містить теорії, концепції або висновки, які не повністю підкріплені даними аналізу, аргументами, наданою інформацією;
 • стаття не забезпечує досить докладний опис методів і матеріалів, які б дозволили іншим ученим повторити теоретичне дослідження та експеримент;
 • у статті відсутні чіткі описи чи пояснення гіпотез, що перевірялись, описи експериментів, прикладів статистичних або експериментальних вибірок;
 • у статті недостатньо описано методику проведення експериментів;
 • зауваження до якості мови написання.

Повторний розгляд статті та відповідь
на зауваження рецензента

За повторного перегляду статті та відповіді на зауваження рецензентів необхідно:

 • звернути увагу на всі зауваження, які надані редактором і рецензентом;
 • описати всі зміни в статті у зворотному листі;
 • виконати додаткові експерименти або аналізи, які рекомендує рецензент, або дати докладне обґрунтування, чому цього не потрібно робити;
 • у зворотному листі описати окремо всі моменти, в яких ви згодні з рецензентом і в яких не згодні;
 • забезпечити ввічливе і наукове обґрунтування моментів, з якими ви не згодні;
 • чітко зазначити всі зміни у статті, які ви внесли;
 • повернути переглянутий рукопис і зворотний лист в строк, встановлений редактором.

Пам’ятайте, що рецензент є експертом у вашій предметної області. Якщо пропозиції, які вносить рецензент не вірні, то це, ймовірно, тому що рецензент не вірно зрозумів вашу роботу. Це значить, що ваша робота написана важко для сприйняття, а значить і читач не зможе належним чином розібратися у вашому дослідженні. Таким чином, вам слід зробити текст статті більш чітким і зрозумілим для читача.

Редакція не надає персональних даних рецензента, усе спілкування відбувається через редколегію журналу.

Важливо бути наполегливим при спробі опублікувати статтю. Якщо вчасно, коректно і науково обґрунтовано відповідати на зауваження редакторів та рецензентів, можна в подальшому домогтися публікації статті.

Краще не обирати інший журнал, доки не сталася одна з наступних подій:

 • редактор дав відповідь, що тематика вашої роботи в корені не відповідає тематиці журналу;
 • редактор дає відмову вашому рукопису без права його повторного надання;
 • Вашому рукопису дали відмову навіть після того, як ви відповіли на всі виправлення і коментарі рецензента;
 • Ви отримали відмову від рецензента.

Публікація є складним процесом, тому ви повинні бути готовим працювати над своєю статтею, відповідаючи на коментарі як редакторів, так і рецензентів, і вносити необхідні виправлення у вашу роботу.