ОПЕРАТОРНИЙ ГЕНЕТИЧНИЙ АЛГОРИТМ І НАВЧАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ

Ключові слова: інволютивний оператор, стохастичний оператор, кросовер, мутація, фітнес-функція, n-вимірний гіперкуб, бінарний код, код Грея.

Анотація

Робота присвячена дослідженню ефективності застосування операторного генетичного алгоритму до навчання нейронних мереж. Як відомо генетичні алгоритми, різні їхні інтерпретації, є досить ефективним інструментом пошуку розв’язків задач оптимізації. Дія генетичного алгоритму базується на випадковому процесі формування популяції можливих розв’язків, серед яких відбирають найкращі в певному сенсі. У статті представлено розроблену автором операторну модель генетичного алгоритму (далі – операторний генетичний алгоритм), яка застосовується до навчання нейронної мережі. Операторний генетичний алгоритм базується на застосуванні інволютивних операторів, що діють у декартовому добутку двох екземплярів n-вимірного евклідового простору і здійснюють операції кросоверу та мутації. Крім того головним інструментом формування популяцій векторів-хромосом є стохастичні оператори, що діють у тому ж декартовому добутку. Результат дії цих операторів можна інтерпретувати як узагальнені кросовер і мутація. Дана операторна модель дозволяє на кожному ітераційному кроці алгоритму формувати в області пошуку популяції векторів-хромосом невеликі за потужністю. Операторна модель генетичного алгоритму передбачає двійкове кодування інволютивних операторів, які перетворюють вершини гіперкубу, що являється областю пошуку, але точки області пошуку представляються у десятковому форматі. В роботі досліджується ефективність операторного генетичного алгоритму для навчання відомої нейронної мережі, що реалізує булеву функцію XOR. Сенс розгляду цього прикладу полягає у тому, що він є частинним випадком задачі класифікації точок одиничного гіперкуба довільної вимірності. В результаті застосування операторного генетичного алгоритму до навчання нейронної мережі XOR отримано множину операторів, які ефективно (з невеликою кількістю ітераційних кроків) навчають мережу не тільки для функції XOR, а й для усіх булевих функцій двох змінних.

Посилання

1. Л.О. Олійник Операторна модель рекомбінації в генетичних алгоритмах. Математичне моделювання. 2019. Вип. 1(40). Кам'янске. ДДТУ. С. 14–21.
2. Л.О. Олійник, Д.Л. Олійник Про ефективність операторної модифікації генетичного алгоритму в задачах двовимірної оптимізації. МНЖ «Грааль науки» № 11 (грудень 2021). С. 221–229.
3. Л.О. Олійник, О.О. Довженко Демонстраційний програмний засіб тривимірної операторної моделі генетичного алгоритму. «Математичні проблеми технічної механіки – 2023», Міжнародна наукова конференція, том 2, тези доповіді, Київ, Дніпро, Кам’янське. С. 5–7.
4. Н.М. Гулаєва, В.П. Шило, М.М. Глибовець Генетичні алгоритми як обчислювальні методи скінченновимірної оптимізації. Cybernetics and Computer Technologies. 2021, № 3, С. 5–14.
5. Кононюк А.Ю. Нейроні мережі і генетичні алгоритми – К.: «Корнійчук», 2008. 446 с.
6. М.М. Глибовець. Н.М. Гулаєва Еволюційні алгоритми: підручник. – К.: НаУКМА, 2013. 828 с.
7. Simon Haykin Neural Networks A Comprehensive Foundation, Second edition. – Prentice Hall, New Jersey. 2016. 1104 p.
Опубліковано
2023-12-20
Як цитувати
Олійник, Л. О. (2023). ОПЕРАТОРНИЙ ГЕНЕТИЧНИЙ АЛГОРИТМ І НАВЧАННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ. Computer Science and Applied Mathematics, (2), 52-58. https://doi.org/10.26661/2786-6254-2023-2-07
Розділ
РОЗДІЛ III. ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА