БАГАТОРІВНЕВИЙ АЛГОРИТМ ПОКРОКОВОГО ПОШУКУ РІШЕННЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДУ ЗАНЯТЬ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Ключові слова: складання розкладу, NP-складна задача, алгоритм покрокового конструювання, важко вирішувальні задачі.

Анотація

У статті запропоновано алгоритм вирішення задачі складання розкладу занять у навчальному закладі. Складання розкладу відноситься до важко вирішуваних завдань (NP-складних). Показано чому обраний метод спрямованого пошуку є перспективний. У статті виконано аналіз відомих підходів до вирішення задачі. Запропонований алгоритм відрізняється від відомих використанням попередньої обробки вихідної інформації, яка дозволяє виділити обов’язкові (безумовні) призначення та заблокувати призначення, які призводять до невиконання обов’язкових вимог, до складання самого розкладу. Тобто пошук рішення виконується в зонах оптимальних, субоптимальних та прийнятних рішень. Крім того, у запропонованому алгоритмі використана ідея фіксації надійного стану системи призначення. Надійний стан запропоновано Дейкстрою в алгоритмі розподілу задач по ресурсам. Запропоновано локальний та глобальний надійні стани. Локальний стан застосовується при складанні розкладу поточної групи, а глобальний стан застосовується для підвищення вірогідності успішного складання розкладу наступних груп. Такий підхід дозволяє при обмежених ресурсах навчального закладу скласти розклад більшості навчальних груп. Поєднання принципу оптимальності Белмана з min-max вибором дозволяє на кожному кроці рішення задачі виділяти критичну дисципліну і для неї визначити найкраще місце призначення в часі та просторі. При обчисленні коефіцієнту претендування враховується ваговий коефіцієнт кожної вимоги. Це дозволяє налаштувати алгоритм складання розкладу на особливості того навчального закладу, для якого він складається. Це відповідає закону Парето. Крім того, запропонований алгоритм дозволяє за кінцеву кількість кроків, рівну числу занять, запропонувати субоптимальний або прийнятний варіант розкладу. При цьому враховуються організаційні, методичні та психофізіологічні вимоги до розкладу.

Посилання

1. Берегових Н.О., Алгоритм складання розкладу занять/ Н.О. Берегових, Б.А. Васильєв, М.О. Володін. Государственный университет информатики и искусственного интеллекта, Pг. Донецк, Украина: Ж. «Искусственный интеллект». № 2. Б2. 2009. 50–56 с.
2. Бульонков М.А. К стандартизации данных для составления расписания в учебных заведениях/ М.А. Бульонков, П.Г. Емельянов, Е.В. Пак. Открытое образование. 2010. № 3. 45–57 с.
3. M. Garey, и D. Johnson Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness M. Garey, D. Johnson – Bell laboratory Murray Hill,New Jersey, 1982. 416 с.
3. Гайтан О.М. Автоматизація генерації розкладу навчального процесу університету. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. К. : Гельветика, 2020. Т. 31 (70). Ч. 1, № 2. 58–66 с.
5. Дімова Г.О. Розробка моделі складання розкладу занять методом еволюційного пошуку/ Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки. Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 2. 66 с.
6. Кисіль В.В., Драч І.В., Кисіль Т.М. Модель задачі складання та оптимізації розкладу занять за умови задоволення об’єктивних та суб’єктивних вимог навчального закладу/ В. В. Кисіль І.В. Драч,
Т. М. Кисіль. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. 2019. Том 30 (69) Ч. 1. № 6. 65–70 c.
7. Симоненко В.Метод пошагового конструирования длясоставления расписания занятийв учебных заведениях/ В. Симоненко, С. Симоненко. Ж. System Research & Information Technologies, 2008, № 4. 76-85 с.
8. Томашевський В.М. Складання розкладів занять у дистанційних системах навчання / В.М. Томашевський, Ю.Л. Новіков, П.А. Камінська. Вісник Національного технічного університету України «КПІ». Іформатика, управління та обчислювальна техніка. 2010. Вип. 52. 118–130 с. Режим доступу:
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpi_iuot_2010_52_20
9. Zanevych О. Про розв’язування задачi складання розкладу занять, використовуючи генетичний алгоритм / О. Zanevych, V. Kukharskyy. Вісник Львівського універсиьету. 2019. № 27. 136–143 c.
10. Jonathan Snyder. System for scheduling 9 and managing educational [Електронний ресурс]. Режим доступу https//www.asctimetables com/?gclid=9r43XgQMVMhoGA B1ogBnfE AAY ASAAEgIG9fD Patent Application Publication (10) Pub. No.: US 2008/0057482 A1, Snyder et al. (43) Pub. Date: Mar. 6,
2008, (Дата звернення 6.09.2023).
11. Cheyenne Lemmon, Scheduling Overview, Models & Examples (2023) [Електронний ресурс]. Режим доступу:https://study.com/learn/lesson/school-scheduling-overview-models-examples.html, (Дата звернення 6.09.2023).
12. Perfect scheduling - School scheduling by aSc - Create timetable [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.asctimetables.com/?gclid=EAIaIQob ChMI68-9r43XgQMVMhoGAB1ogBnfEAAYASAAEgIG9fD_BwE.(Дата звернення 6.09.2023).
13. R.I Khabipov, of the Creation of the Schedule at the University, Utopía y Praxis Latinoamericana, Universidad del Zulia25, № Esp. 7, pp. 251–256, 2020.
14. Oakley Montgomery, Advice on Scheduling College Classes Effectively (2023). [Електронний ресурс]. Режим доступу: https//c?ollegesofdistinction. com/advice/top-advice-on-scheduling-college-classes-effectively/ Дата звернення (6.09.2023).
15. Best Academic Scheduling Software in 2023, Електронний ресурс], Режим доступу: https://www.g2.com/categories/academic-scheduling Дата звернення (6.09.2023).
16. Konstantina Ferentinou, Class Scheduling Software for educational institutions.(2022) [Електронний ресурс]. Режим доступу https://www. dreamclass.io/2022/class-scheduling-software-for-educational-institutions/ (Дата звернення (6.09.2023).
17. University Scheduling Policy (2015) [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.du.edu/registrar/faculty-staff-resources/course-scheduling-guide/university-scheduling\ (Дата звернення 6.09.2023)
Опубліковано
2023-12-20
Як цитувати
Сімоненко, А. В. (2023). БАГАТОРІВНЕВИЙ АЛГОРИТМ ПОКРОКОВОГО ПОШУКУ РІШЕННЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ РОЗКЛАДУ ЗАНЯТЬ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Computer Science and Applied Mathematics, (2), 66-74. https://doi.org/10.26661/2786-6254-2023-2-09
Розділ
РОЗДІЛ III. ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА