Кількісна характеристика тучних клітин у процесі загоєння ран у щурів із хронічним соціальним стресом

Ключові слова: порушення загоювання ран, стадія запалення, стадія проліферації, стадія ремоделювання, психоемоційний стрес

Анотація

Активація симпатоадреналової і гіпоталамо-гіпофізарної систем при стресі супроводжується вивільненням нейромедіаторів і нейропептидів, активацією тучних клітин, що продукують цитокіни, хемокіни та ін., призводить до запуску каскаду патологічних процесів, вказуючи, що стрес може призвести до порушення репарації шкіри. Однак у сучасних дослідженнях мало даних про морфофункціональні зміни клітин шкіри під впливом хронічного соціального стресу. Метою даної роботи була оцінка кількісних змін тучних клітин шкіри щурів після впливу хронічного соціального стресу. Дослідження проводили на 20 щурах-самцях лінії Вістар вагою 390 -430 г., віком 12-13 міс.: 1-а група – контроль (n=10); тваринам 2-ї групи (n=10) моделювали стрес 3-тижневою соціальною ізоляцією і тривалим психоемоційним впливом. Стрес підтверджено тестом на відкритому полі. Висікали шкірний клапоть розміром 1*1 см на спині в міжлопатковій ділянці в день нанесення рани і на 1, 3, 7, 14, 30 добу загоєння ран. Тучні клітини підраховували в зрізах взятих області ранової поверхні, селективно забарвлених толуїдиновим синім. Процес загоєння ран у шкірі характеризувався відповідними особливостями динаміки кількості тучних клітин, як регуляторів запальних та регенераторних процесів. В інтактних зразках експериментальної групи кількість тучних клітин була більшою в 10 р., ніж в контролі. Загальновідомі нормальні показники вмісту кількості тучних клітин у контрольній групі поступово збільшувались у наступні 2 тижні та зменшувались до вихідного рівня на 30 день загоєння ран. Початковий рівень тучних клітин у 2й групі знизився на 86,8% вже на 1 день з поступовим підйомом у наступні 2 тижні, проте він не досягав рівня контролю з подальшим підйомом на 593% порівняно з 1ю групою на 30 день, що пов’язано з міграційними процесами імунозалежних клітин як результат часткового зняття стресової реакції.

Посилання

(1) Mahdavian, D. B., van der Veer, W. M., van Egmond, M., Niessen, F. B., Beelen, R. H. Macrophages in skin injury and repair. Immunobiology. 2011. № 7. P. 753–762. doi: 10.1016/j.imbio.2011.01.001.
(2) Watson, I. B., Brüne, M., Bradley, A. J. The evolution of the molecular response to stress and its relevance to trauma and stressor-related disorders. Neurosci Biobehav Rev. 2016. № 68. p. 134. doi: 10.1016/ j.neubiorev.2016.05.010.
(3) Gupta, M. A., Gupta, A. Stress and Skin Disorders. Springer. 2017. Р. 103–251.
(4) Guo, S., Dipietro, L. A. Factors affecting wound healing. J Dent Res. 2010. № 3. pp. 219–229. doi: 10.1177/0022034509359125.
(5) Oskeritzian, C. A. Mast Cells and Wound Healing. Adv Wound Care (New Rochelle). 2012. № 1. P. 23–28. doi:10.1089/wound.2011.0357.
(6) Trautmann, A., Toksoy, A., Engelhardt, E., Bröcker, E. B., Gillitzer, R. Mast cell involvement in normal human skin wound healing: expression of monocyte chemoattractant protein-1 is correlated with recruitment of mast cells which synthesize interleukin-4 in vivo. J Pathol. 2000. № 1. pp 100–106. doi: 10.1002/(SICI)1096-9896(200001)190:1<100.
(7) Цибулькина В.Н., Цибулькин Н.А. Тучная клетка как полифункциональный элемент иммунной системы. Аллергология и иммунология в педиатрии. 2017. № 2(49). С. 4–11.
(8) Wulff, B. C., Wilgus, T. A. Mast cell activity in the healing wound: more than meets the eye? Exp Dermatol. 2013. № 8. pp 507–510. doi: 10.1111/exd.12169.
(9) Мамылина Н.В., Павлова В.И. Физиологические аспекты поведенческой активности животных в условиях эмоционального стресса : монография. ЗАО «Цицеро» Челябинск. 2013. 298 с.
(10) Немец В.В., Виноградова Е.П. Стресс и стратегии поведения Национальный психологический журнал. 2017. № 2(26). С. 59–72. doi: 10.11621/npj.2017.0207.
(11) Dobler, D., Friedrich, S., Pauly, M. Nonparametric MANOVA in meaningful effects. Annals of the Institute of Statistical Mathematics. 2020. № 4. P. 997–1022.
(12) Gurvich, V., Naumova, M. Logical contradictions in the One-way ANOVA and Tukey-Kramer multiple comparisons tests with more than two groups of observations. Symmetry. 2021. № 13. pp 1387 doi: 10.3390/sym13081387.
(13) Арташян О.С., Юшков Б.Г., Мухлынина Е.А. Изучение функциональной активности тучных клеток при иммобилизационном стрессе. Цитология. 2006. № 8. С. 665–668.
(14) Бобр О.А., Мяделец О.Д., Дубовский В.В. Динамика популяции тучных клеток в течении раневого процесса у крыс, подвергнутых гипобиотическим состояниям (голодание, гипотермия). Вестник Витебского государственного медицинского университета. 2006. № 4. С. 1–10.
(15) Theoharides T. C. The impact of psychological stress on mast cells. Ann Allergy Asthma Immunol. 2020. 125. P. 388–392.
(16) Komi, D. E. A., Khomtchouk, K., Santa Maria P. L. A review of the contribution of mast cells in wound healing: involved molecular and cellular mechanisms. Clinical reviews in allergy & immunology. 2020. № 3. P. 298–312. doi: 10.1007/s12016-019-08729-w.
(17) Тишевская Н.В., Бабаева А.Г., Геворкян Н.М. Влияние морфогенетической активности лимфоцитов на реактивность и резистентность организма. Онтогенез. 2018. № 49(1). С. 54–66.
(18) Геворкян Н.М., Тишевская H.B. Патогенез как проблема функциональной несостоятельности и дисбаланса в популяции Т-лимфоцитов. Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2021. № 2. С. 109–119.
(19) Зайчик А.М., Полетаев А.Б., Чурилов Л.П. Естественные аутоантитела, иммунологические теории и превентивная медицина. Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина. 2013. № 2. С. 3–16.
Опубліковано
2022-05-10
Як цитувати
Макєєва, Л. В., Алієва, О. Г., & Фролов, О. К. (2022). Кількісна характеристика тучних клітин у процесі загоєння ран у щурів із хронічним соціальним стресом. Acta Biologica Ukrainica, (1), 34-40. https://doi.org/10.26661/2410-0943-2021-1-03
Розділ
РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДНИЦЬКІ СТАТТІ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають