ІНТЕГРАЦІЯ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ, ПСИХОЛОГІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ В СУЧАСНІЙ ДИЗАЙН-ОСВІТІ

  • М. В. Потапенко
Ключові слова: психологія, комп’ютерна графіка, графічний дизайн, дизайн-освіта

Анотація

Актуальність дослідження обумовлена виявленням теоретичних особливостей у процесі навчання дизайнерів-графіків, їх зв’язком із загальною теорією дизайну, впровадженням напрямів психології і проектування за допомогою комп’ютерних програм. У зв’язку із стрімким розвитком інтернет-технологій зростає попит на фахівців дизайнерів-графіків. Існуючі методики викладання давно застаріли і виникла необхідність кардинального перетворення процесу навчання. Мета статті – звернути увагу на особливу важливість вивчення комп’ютерної графіки і основних напрямів психології, які необхідно враховувати при проектуванні елементів візуальної комунікації. Провідним підходом до дослідження є теоретичний аналіз існуючих публікацій, що дозволяє виявити актуальні і найбільш суттєві напрями в питаннях освіти майбутніх фахівців-графіків. Інтеграція графічного дизайну, психології і комп’ютерної графіки в процесі навчання студентів-дизайнерів дозволить вивести на новий рівень якість освіти у вищих навчальних закладах.

Посилання

1. Даниленко В. Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури : навч. посіб. Харків : ХДАДМ «Колорит», 2005. 243 с.
2. Лесняк В. І. Графічний дизайн (основи професії): навч. посіб. Харків : ХДАДМ, 1983. 160 с.
3. Симонов С. С. Неординарный взгляд на использование возможностей компьютера в преподавании. Современные концепции обучения художественно-графическим дисциплинам : науч. пособ. Москва : «ACT ПРЕСС СКД», 2002. 640 с.
4. Осин A. B. Мультимедиа в образовании : контекст информатизации. Москва : Издательский сервис. 2004. 320 с.
5. Яцюк О. Компьютерные технологии в дизайне. Эффективная реклама. Санкт- Петербург : БХВ-Петербург, 2002. 432 с.
6. Яцюк О. Компьютерные технологии в дизайне. Логотипы, упаковка, буклеты. Санкт- Петербург : БХВПетербург, 2002. 464 с.
7. Метаева В. А. Теоретические основы интеграции дизайна рекламы, психологии рекламной деятельностии компьютерной графики в процессе обучения будущих специалистов по рекламе. Электронная библиотека диссертаций. URL: http://www.dissercat.com/content/semioticheskii-podkhod-k-analizu-natsionalnoi-spetsifiki- graficheskogo-dizaina-v-protsesse-p (дата звернення: 20.12.2018).
8. Сокольникова Е. В. Семиотический подход к анализу национальной специфики графического дизайна в процессе подготовки дизайнеров в вузе. Электронная библиотека диссертаций. URL : http://www.dissercat.com/content/semioticheskii-podkhod- k-analizu-natsionalnoi-spetsifiki-graficheskogo-dizaina-v-protsesse-p (дата звернення: 20.12.2018).
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Потапенко, М. В. (2018). ІНТЕГРАЦІЯ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ, ПСИХОЛОГІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ В СУЧАСНІЙ ДИЗАЙН-ОСВІТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 50-57. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1111