МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ

  • С. Г. Садовенко
Ключові слова: розвиток компетентностей, психолого-педагогічні компетентності, спеціальні дисципліни, технічний коледж, педагогічна діяльність, науково-методична робота

Анотація

У статті досліджуються проблеми розвитку психолого-педагогічних компетентностей викладачів спеціальних дисциплін технічного коледжу, зроблено аналіз освітніх програм другого (освітньо- професійного) рівня (ступінь – магістр) закладів вищої освіти на наявність у них психолого-педагогічних дисциплін на прикладі однієї технічної спеціальності. Проаналізовано форми методичної роботи в технічних коледжах щодо роботи з молодими за досвідом викладачами спеціальних дисциплін, недоліки, що виникають у викладацькій діяльності, та шляхи їх подолання. Запропоновано одну із форм розвитку психолого-педагогічних компетентностей викладача на прикладі окремого навчального закладу. Підкреслено, що розвиток психолого-педагогічних компетентностей викладача можливий лише за умови функціонування визначеної та обґрунтованої системи науково-методичної роботи навчального закладу.

Посилання

1. Маркова А. К. Психология профессионализма. Международный гуманитарный фонд «Знание». 1996. С. 5-11. URL: http://www.p-lib.ru/pedagogika/markova-psihologiyaprofessionalizma/ professionalizm-kompetentnost-kvalifikaciya.html
2. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка. Бібліотека українських підручників 2010 – 2018. С. 76-82. URL: https://westudents.com.ua/knigi/347-pedagogka-moyseyuk-n.html
3. Дубасенюк О. А., Антонова О. Є. Методика викладання педагогіки: навч. посіб. 2-ге вид., доп. Житомир: ЖДУ ім. І . Франка, 2012. 375 с.
4. Зязюн І. А., Крамущенко Л. В., Кривонос І. Ф. та ін. Педагогічна майстерність: підручник / за ред. І. А. Зязюна. Київ: Вища шк., 1997. 349 с.
5. Старченко К. М., Пуцов В. І, Завалевський Ю. І., Литвиненко Г. М. Управління інноваційним розвитком районного (міського) методичного кабінету: наук.-метод. посіб. Чернівці: Букрек, 2010. 344 с.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Садовенко, С. Г. (2018). МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИКЛАДАЧІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 57-65. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1112