ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ ДО РОБОТИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ

  • Ю. П. Тараненко Бердянський державний педагогічний університет
Ключові слова: підготовка майбутніх учителів хореографії, хореографічно-творчі завдання, хореографічні знання, уміння, навички, професійно-орієнтована та інноваційна діяльність

Анотація

У статті розкрито сутність професійно-орієнтованої підготовки майбутніх учителів хореографії до роботи з молодшими школярами. Авторка наголошує на актуальності проблеми підготовки майбутніх учителів хореографії, здатних працювати з учнями початкової ланки як у шкільних, так і позашкільних закладах освіти. Хореографічна діяльність розглядається як синтез фізичного та естетичного розвитку молодших школярів і позитивно впливає на збереження їхнього здоров’я, задоволення художньо-творчих потреб, сприяє вихованню національної свідомості тощо. Виокремлено загальнопедагогічні, виконавські й балетмейстерські знання, уміння й навички майбутніх фахівців, необхідні для здійснення художньо-творчого розвитку дітей молодшого шкільного віку. У процесі професійно-орієнтованої підготовки майбутніх учителів хореографії в Бердянському державному педагогічному університеті нами спеціально моделювалися педагогічні ситуації, які розв’язувалися за допомогою системи хореографічно-творчих завдань. Використання цих завдань сприяло самостійному виокремленню здобувачами професійних завдань, розвитку вміння аналізувати проблемні ситуації, конкретні психолого-педагогічні умови їх виникнення та знаходити шляхи розв’язання. Надано приклади педагогічних ситуацій і їх розв’язання на дисциплінах професійного спрямування, таких як «Теорія і методика сучасного танцю» й «Теорія і методика роботи з хореографічним колективом». Зазначено, що майбутні вчителі хореографії, розв’язуючи хореографічно- творчі завдання, мали можливість увести щось своє, моделювати уроки з молодшими школярами, демонструвати вміння імпровізувати, творчо мислити й аналізувати свою діяльність та діяльність інших, сприяли пошуку власних завдань для молодших школярів з розвитку їхніх художньо-творчих здібностей. Формуванню нового педагогічного мислення щодо подальшої хореографічної діяльності з молодшими школярами сприяло активне впровадження різних форм і методів роботи в професійно-орієнтовану підготовку майбутніх хореографів. Доведено, що формуванню готовності студентів-хореографів до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів сприяв практико- орієнтований характер освітнього процесу.

Посилання

1. Бурля О.А. Формування педагогічної майстерності керівника дитячого хореографічного об’єднання : дис. … канд. пед. наук : 13.00.06 / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ, 2004. 219 с.
2. Методика роботи з хореографічним колективом: Основи курсу : навчально-методичний посібник / В.М. Волчукова, Н.А. Бугаєць, О.В. Ліманська, О.М. Тіщенко. Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2013. 326 с.
3. Тараненко Ю.П. Підготовка майбутніх учителів хореографії до розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Берд. держ. пед. ун-т. Бердянськ, 2017. 282 с.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Тараненко, Ю. П. (2020). ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХОРЕОГРАФІЇ ДО РОБОТИ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 201-206. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1462