ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОНФЛІКТІ

  • І.В. Козич
Ключові слова: конфліктна взаємодія, педагогічний конфлікт

Анотація

У статті йдеться про особливості і причини конфліктної взаємодії між викладачем та студентом. Розглянуто конфлікт у галузі педагогічних стосунків, який у багатьох аспектах відрізняється від загальноприйнятого конфлікту. Наведені деякі основні тенденції у визначенні джерел педагогічних конфліктів у ВНЗі і їхня типологія.

Посилання

1. Баныкина С.В. Конфликтологическая компетентность педагога. – Астрахань, 1997. – 122 с.
2. Ковалева В. Студент и преподаватель глазами друг друга //Высшее образование в России № 3, 1996. – С. 51 – 54.
3. Рыбакова М.М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. – М.,1991 – 127 с.
4. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию: Учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений. – М.: Гуманит. Изд.центр ВЛАДОС, 2001. – 176 с.
Опубліковано
2006-08-28
Як цитувати
Козич, І. (2006). ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОНФЛІКТІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 76-83. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1716