ІНТЕГРАЦІЯ СТУДЕНТІВ РІЗНОЇ ІНВАЛІДНОСТІ В ОСВІТУ

  • Л.І. Міщик Запорізький національний університет
Ключові слова: студенти з різними вадами інвалідості, заклад вищої освіти, навчальний процес, інтеграція

Анотація

Стаття присвячена проблемі інтеграції в освітній простір та соціалізації в умовах вищого навчального закладу студентської молоді із різними інвалідностями. В основу праці покладено досвід роботи Запорізького національного університету.

Посилання

1. Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей / Туркевич І.Н. та ін. – К.: ЮНІСЕФ, 2000. – 345 с.
2. Про національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002 // Офіційний вісник України. – 2002. – 16 с.
3. Указ Президента України “Про затвердження головних напрямів соціальної політики на період до 2003 р.” від 24.05.200 р. № 717 // Вища освіта України: Навч. пос. / Під ред. В.Г. Кременя, С.М. Николаєнка, М.Ф. Степка. – К.: Знання, 2005. – 327 с.
4. Соцільна робота: технологічний аспект / За заг. ред. Капської А.Й. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004. – 352 с.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Міщик, Л. (2007). ІНТЕГРАЦІЯ СТУДЕНТІВ РІЗНОЇ ІНВАЛІДНОСТІ В ОСВІТУ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 131-136. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1804