ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  • Л.І. Міщик Запорізький національний університет
Ключові слова: професійне самовизначення, ціннісні орієнтації індивіда, колективність та індивідуальність, рефлексивні механізми

Анотація

Встановлено головні компоненти професійної перспективи студента вишу, визначено рівні розвитку професійного самовизначення,окреслено межі та особливості професійного «Я». У зв'язку із формами професійного самовизначення окреслена специфіка системи підготовки соціальних педагогів.

Посилання

1. Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвититя: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / В.Маралов. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 256 с.
2. Коростылева Л.А. Психология реализации личности / Л.Коростилева. – Спб. Издательство С.- Петерб. ун-та, 2000. – 292 с.
3. Психолого-педагогічні умови розвитку особистісної активності в освітньому просторі: (Монографія) / С.Д.Максименко [та ін].; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К.: Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – 512 с.
Опубліковано
2009-05-26
Як цитувати
Міщик, Л. (2009). ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 100-104. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1932