СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З МОЛОДДЮ

  • Л.І. Міщик Запорізький національний університет
  • Н.М. Тихонова Запорізький навчально-виховний комплекс "Основа"
Ключові слова: профорієнтаційна робота, демографічна ситуація, самовизначення, професійна орієнтація, освіта, соціальна структура суспільства, оптимізація

Анотація

У статті аналізуються особливості профорієнтаційної роботи з молоддю в сучасних умовах розвитку освіти в Україні. Розглядаються концептуальні положення допрофесійної і професійної підготовки молоді.

Посилання

1. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 жовтня 2005 р. м.Київ. – К., 2005.
2. Полякова В., Чистякова С., Аганова Г. Школа и выбор профессии. – М.: Педагогика, 1987. – 176 с.
3. Ланина И. Профориентация школьников на уроках физики / Сост. А.Чоботарёва. – М.: Просвещение, 1981. – С. 152-161.
4. Мирлин В. Лекции по психологии мотивов человека. – Пермь: Пед. ин-т., 1971. – 120 с.
5. Морозова Н. Воспитывающий характер профессиональной ориентации и его значение в исправлении несовершеннолетних правонарушителей // Профессиональное самоопределение и становление советского человека. Сборник научных трудов. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 1979. – 114 с.
6. Павлютенков Е. Формирование мотивов выбора профессии. – К.: Радянська школа, 1998. – 144 с.
7. Профорієнтаційна робота з молоддю і професія – соціальний працівник / За ред. І.Корубовської. – Ужгород, 2002. – 125 с.
8. Система профориентационной работы со старшеклассниками / Б.Федоришина, С.Каруновская, Р.Мительман и др. / Под ред. Б.Федоришина. – 2-е изд. – К.: Радянська школа, 1988. – 176 с.
9. Тошенко О. Профорієнтаційна робота в школі. – К.: Знання, 1982. – 16 с.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Міщик, Л., & Тихонова, Н. (2008). СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З МОЛОДДЮ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 181-187. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1897