ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО БАТЬКІВСТВА

  • О.Г. Лещенко Запорізький національний університет
Ключові слова: батьківство, відповідальність, відповідальне ставлення до батьківства, когнітивний компонент, емоційно-мотиваційний компонент, поведінковий компонент

Анотація

В статті автор розглядає питання батьківства і відповідальності в контексті підготовки молоді до виконання батьківських функцій. Значну увагу автор приділяє дослідженню складових відповідального ставлення до батьківства. Акцент у статті був зроблений на визначенні змісту основних компонентів відповідального ставлення до батьківства у молоді.

Посилання

1. Куниця Т.Ю. Актуальні проблеми виховання відповідальної поведінки у сучасних підлітків. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв: Зб. наук. праць. Серія „Педагогіка”. – Вип. 12 – К.: КНУКіМ, 2005. – С. 159-161.
2. Муздыбаев К. Психология ответственности / За ред. В.Е. Семенова. – Ленинград: Наука, 1983. – 240 с.
3. Овчарова Р.В. Психологическое сопровождение родительства. – М.: Изд-во Ин-та психотерапии, 2003. – 319 с.
4. Савчин М.В. Психологічні основи розвитку відповідальної поведінки особистості: Автореф. дис. док. психолог. наук. – К., 1997. – 46 с.
5. Усвідомлене батьківство як умова повноцінного розвитку дитини: Метод. матеріали для тренера / Авт.-упоряд.: О.В. Безпалько, Т.Л. Лях, В.В. Молочний, Т.П. Цюман. / Під заг. ред. Г.М. Лактіонової. – К.: Наук. світ, 2003. – 107 с.
6. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1991. – 560 с.
7. Хьелл Л., Зиглер Д. Теория личности. – СПб.: Питер, 2001. – 608с.
Опубліковано
2007-05-14
Як цитувати
Лещенко, О. (2007). ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ ДО БАТЬКІВСТВА. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 114-119. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1836