ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ У РОБОТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З МОЛОДИМИ ПОДРУЖЖЯМИ

  • О.Г. Лещенко Запорізький національний університет
Ключові слова: відповідальне ставлення до батьківства, когнітивний компонент, емоційно-мотиваційний компонент, молоде подружжя

Анотація

У статті автор розглядає питання використання музичних творів у процесі формування відповідального ставлення до батьківства в молодого подружжя. Акцент у статті був зроблений на особливостях використання музики в роботі з майбутніми батьками.

Посилання

1. Макаренко А.С. Книга для батьків. – К.: Рад. шк., 1972. – 260 с.
2. Психолого-педагогический словарь / Сост. Рапацевич Е.С. – Минск: "Соврем. слово", 2006. – 928 с.
3. Ройз С. Чарівна паличка для батьків: Дитинознавство (теорія розвитку та виховання); Як із буки зробити посміхайку (практикум для батьків); Секрети дорослого життя (практикум для дітей). – К.: Ніка-Центр, 2005. – 184 с.: іл.. – (Сер. "Новітня психологія"; Вип.. 12).
4. Сакович Н.А. Игры в тигры: Сборник игр для работы с агрессивными детьми и подростками. – СПб.: Речь, 2007. – 208с.
5. Филиппова Г.Г. Психология материнства. – М., 2002. – 230 с.
6. Цареградская Ж.В. Ребенок от зачатия до года / Ж.В. Цареградская. – М.: Астрель: АСТ, 2005. – 281, [7]с. – (Универсальное пособие).
Опубліковано
2009-05-26
Як цитувати
Лещенко, О. (2009). ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ У РОБОТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З МОЛОДИМИ ПОДРУЖЖЯМИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 81-85. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1928