ЄДИНІ ВИМОГИ ДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО – ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ – СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

  • І.М. Біляєва Запорізький національний університет
  • І.М. Біляєва Запорізький національний університет
  • Ю.Р. Мацкевич Запорізький національний університет
  • О.І. Сібіль Запорізький національний університет
Ключові слова: кредитно-модульна система організації навчального процесу, контроль і оцінка навчально- пізнавальної діяльності, єдині вимоги

Анотація

У статті розглядається один з можливих варіантів вирішення проблеми оцінки діяльності студентів за кредитно-модульною системою, а саме розробка єдиних вимог до розподілу балів за різними видами робіт.

Посилання

1. Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України // Наказ МОН України № 49 від 23.01.04 р.
2. Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу // Наказ Міністерства освіти і науки України № 48 від 23.01.2004 р.
3. Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців // Наказ Міністерства освіти і науки України № 48 від 23.01.2004 р.
4. Литвак О.Й. Результати впровадження європейського досвіду організації навчального процесу в систему вищої освіти України // Вісник Черніговського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Випуск 50. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2008. – С. 120-121.
5. Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении: Теоретико-экспериментальное исследование. – М.: Педагогика, 1980. – С. 155.
6. Сікорський П.І. Кредитно-модульна технологія навчання: Навчальний посібник. – К.: Вид. Європ.ун-ту, 2004. – 127 c.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Біляєва, І., Біляєва, І., Мацкевич, Ю., & Сібіль, О. (2008). ЄДИНІ ВИМОГИ ДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО – ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ – СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 7-12. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1860