КАЗКОТЕРАПІЯ В СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

  • О. В. Філь Запорізький національний університет
Ключові слова: казкотерапія, соціальний педагог, клієнт, діагностика, корекція, терапія, комунікація

Анотація

Зміст статті полягає в розкритті загальних рис використання методу казкотерапії в соціально- педагогічній практиці. Автор спирається на систему функцій соціального педагога, враховуючи сучасний контекст використання методу казкотерапії в педагогіці та психології.

Посилання

1. Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка. – СПб.: Речь, 2006. – 296 с.
2. Соціальна робота в Україні: Навч. посіб. / І.Д.Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я.Харченко та ін.; За заг. ред.: І.Д.Звєрєвої, Г.М.Лактіонової. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.
3. Зинкевич-Евстигнеева Т. Практикум по сказкотерапии – СПб.: Питер, 2000 – 233 с.
4. Вачков И. Сказкотерапия: Развитие самосознания через психологическую сказку. – М.: Ось-89, 2001. – 144 с.
5. Соколов Д. Сказки и сказкотерапия. – М.: ЭКСМО – Пресс, 1996. – 234 с.
6. Гнездилов А.В. Авторская сказкотерапия. Дым старинного камина (сказки доктора Балу). – СПб.: Речь, 2002. – 158 с.
7. Бочарова В.Г., Филонов Г.М. Научный статус социальной педагогики и ее отношение к практике. – М.: АКАДЕМИЯ, 1994. – 255 с.
8. Пезешкян Н. Торговец и попугай. Восточные истории в позитивной психотерапии. – Владивосток: ЛАИНС, 2003. – 110 с.
9. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Тихонова Е.А. Проективная диагностика в сказкотерапии. – СПб.: Речь, 2003. – 200 с.
Опубліковано
2008-08-15
Як цитувати
Філь, О. В. (2008). КАЗКОТЕРАПІЯ В СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 227-232. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1906