ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНОЇ КАЗКОТЕРАПІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

  • О. В. Філь Запорізький національний університет
Ключові слова: казкотерапія, музикотерапія, музична казкотерапія, соціальний педагог, професійна підготовка, ресурсний потенціал

Анотація

У статті розкрито досвід використання музичної казкотерапії в підготовці майбутніх соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу. На основі поєднання методів музико- та казкотерапії автор розробляє робоче визначення поняття «музична казкотерапія». У статті також наводяться конкретні методики роботи зі студентами за допомогою методу музичної казкотерапії.

Посилання

1. Притчи, сказки, метафоры в развитии ребенка / С. Савченко, О. Івановська, Н. Шкаріна. – СПб.: Речь, 2006. – 296 с.
2. Соколов Д. Сказки и сказкотерапия / Дмитро Соколов. – М.: ЭКСМО – Пресс, 1996. – 234 с.
3. Бреусенко-Кузнецов А.А. Опыт сказочничества. Динамика ценностно-смысловой сферы личности в условиях экзистенциального кризиса: Монографія / Александр Бреусенко-Кузнецов. – К.: КВИЦ, 2005. – 386 с.
4. Словарь практического психолога / Сост. С. Ю. Головин. – Минск: Харвест, М.: «Издательство АСТ», 2000. – 800 с.
5. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Проективная диагностика в сказкотерапии / Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, Е.А. Тихонова. – СПб.: Речь, 2003. – 200 с.
Опубліковано
2009-05-26
Як цитувати
Філь, О. В. (2009). ВИКОРИСТАННЯ МУЗИЧНОЇ КАЗКОТЕРАПІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 167-172. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1947