СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Ключові слова: інструменти оцінювання, іншомовна компетенція, дистанційне навчання

Анотація

У статті висвітлено проблеми оцінювання іншомовної компетентності студентів вищих навчальних закладів; надано результати аналізу та характеристика основних інструментів для об’єктивного оцінювання рівня володіння англійською мовою студентами закладів вищої освіти. Сьогодні науковий та технічний прогрес вимагає впровадження нових сучасних технологій у всіх сферах, включаючи освіту. Для визначення ефективності оцінювання рівня знань студентів з іноземних мов охарактеризовано такі інструменти для дистанційного навчання, як Google forms, Google Docs, Quizlet, Socrative, Kahoot, SurveyMonkey, PollEverywhere, Screencast-o-matic, TrainingCheck, CloudApp, Dropbox, Weebly, що дають змогу перевіряти засвоєний студентами матеріал новими і творчими способами. Ці інструменти є зручними у процесах викладання англійської мови та навчання мові, оскільки забезпечують такі функції: викладачеві – зручну швидку перевірку рівня володіння студентом англійською мовою, можливість переглянути типові помилки та обговорити їх зі студентами для корегування їхнього подальшого плану навчання, можливість підвищити рівень викладання іноземної мови. З’ясовано, що використання онлайн-інструментів для контролю знань викладачем та самостійного оцінювання рівня володіння англійською мовою студентами забезпечує вдосконалення їхніх знань з граматики і лексики, покращення навичок володіння письмом, та надає студентам можливість відчути швидкий зворотній зв’язок, що позитивно впливає на їхню мотивацію виконувати онлайн-завдання та вивчати іноземну мову, допомагає підтримувати самонавчання. Поєднання застосування згаданих засобів у викладанні іноземної мови з використанням сучасних інформаційних технологій – це один із шляхів підвищення мотивації студентів. Основна увага в навчальному процесі приділяється підвищенню активності студентів та використанню підходів та сучасних інструментів навчання, що підвищують активність на занятті. В умовах глобалізації викладачі іноземних мов постійно відчувають необхідність удосконалення вмінь і навичок роботи з інтернет-інструментами, застосування яких позитивно впливає на якість навчання та розвиток іншомовної компетентності студентів у закладах вищої освіти.

Посилання

1. Brown, S. and Race, P. (2012). Using Effective Assessment to Promote Learning, in University Teaching in Focus: a learning-centred approach, Hunt, L and Chalmers, D (eds), Australian Council for Educational Research and Routledge, (pp.74-91.) [in English].
2. Bretag, T. (2016). Discipline-specific approaches to academic integrity: Introduction. In Handbook of Academic Integrity, 1st ed.; Bretag, T., Ed.; Springer Science + Business Media Singapore Pte Ltd.: Singapore, (pp. 673–675) [in English].
3. Brimble, M. (2016). Why students cheat: An Exploration of the motivators of student academic dishonesty in higher education. In Handbook of Academic Integrity, 1st ed.; Bretag, T., Ed.; Springer Science + Business Media Singapore Pte Ltd.: Singapore. (pp. 365–380) [in English].
4. British Council: Assessing Learners Online: Noticing, Self-checking and Online Quiz Tools URL : https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/ Assessing-learners-online_noticing-self-checking-onlinequiz-tools.pdf [in English].
5. Cowan, J. (2005). Designing assessment to enhance student learning. URL : http://www.heacademy.ac.uk/assets/ps/documents/practice_guides/practice_guides/ps0069_designing_assessment_to_improve_physical_sciences_learning_march_2009.pdf [in English].
6. Creating an Online Community, Class or Conference – Quick Tech Guide / Google Docs. 2020. URL : https://docs.google.com/document/u/0/d/1ux3lTnUTpzZRuvxE3rAsSQ4Ihub96S8_OYECNh8wv-A/mobilebasic#heading=h.xpjunkqt5jka [in English].
7. Effective Assessment in a Digital Age: A guide to technology-enhanced assessment and feedback. URL : http://www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/elearning/digiassass_eada.pdf [in English].
8. Gamage, K. A. A., de Silva, E. K., & Gunawardhana, N. (2020). Online delivery and assessment during COVID-19: Safeguarding academic integrity. Education Sciences, 10(11). URL : https://doi.org/10.3390/educsci10110301 [in English].
9. Hedge, S. Teaching with GoogleDocs / A Blog from GradHacker and MATRIX: The Center for Humane Arts, Letters and Social Sciences Online. Washington, D.C., 2013. URL : https://www.insidehighered.com/blogs/gradhacker/teaching-googledocs [in English].
10. Pinto-Llorente, A. M., Sánchez-Gómez, M. C., García-Peñalvo. F. J., Casillas Martín. The use of online quizzes for continuous assessment and self-assessment of second-language learners». In F. J. García-Peñalvo (Ed.), Proceedings of the Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM’16) (Salamanca, Spain, November 2-4, 2016) (pp. 819-824.) NewYork, NY, USA: ACM. URL : https://doi.org/10.1145/3012430.3012612 [in English].
11. Quality Assurance Agency. Contracting to Cheat in Higher Education: How to Address Contract Cheating, the Use of Third-Party Services and Essay Mills. 2017. URL : www.qaa.ac.uk.docs/qaa/guidance/contracting-to-cheat-in-higher-education-2nd-edition.pdf [in English].
12. Tech Against Coronavirus. URL : https://techagainstcoronavirus.com [in English].
Опубліковано
2021-07-13
Як цитувати
Бєловецька, Л. Е. (2021). СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 93-98. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-14