НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ: ДОСВІД НІМЕЦЬКОМОВНИХ КРАЇН

Ключові слова: нормативно- правові засади, якість освіти, освітні стандарти, внутрішня система якості, зовнішня експертиза

Анотація

Стаття присвячена нормативно-правовим засадам забезпечення якості освіти Німеччини, Австрії та Швейцарії. З’ясовано, що якість освіти в німецькомовних країнах регулюється як на національному та регіональному рівнях, так і на рівні окремого освітнього закладу, що відображається в нормативно-правових документах у галузі освіти цих країн. Зокрема, на національному рівні в усіх німецькомовних країнах розроблено та затверджено освітні стандарти для закладів загальної освіти, що визначають рівень володіння учнями предметними компетенціями на кожному етапі навчання у школі. Крім того, в Німеччині розроблена «Концепція використання освітніх стандартів для розвитку освітнього процесу»; в Австрії прийнятий документ під назвою «Якість загальноосвітньої школи»; в Швейцарії розроблено модель контролю якості через експертизу та розвиток, на яку орієнтуються школи при розробці власної концепції якості. Для доповнення освітніх стандартів розроблені так звані орієнтовні рамки якості школи, які містять індикатори якості школи та освітнього процесу і є інструментом проведення внутрішньої експертизи освітнього закладу. Забезпечення якості в професійній освіті Німеччини регулюється передусім законами, розпорядженнями та рекомендаціями головного комітету та комітетів федеральних земель Федерального інституту професійної освіти. В Австрії розроблено стратегію «Ініціатива якості професійної освіти». Швейцарською конференцією професійної освіти запроваджено відповідні інструменти, зокрема QualiCarte. Підкреслено, що необхідність регулярної оцінки якості вищих навчальних закладів закріплено як в національних, так і в регіональних законах про вищу освіту Німеччини, Австрії та Швейцарії, які передбачають створення внутрішньої системи менеджменту якості та зовнішньої експертизи освітнього закладу. Наголошено, що значна увага в німецькомовних країнах приділяється якості післядипломної освіти. З цією метою у вищезазначених країнах запроваджено стандарти та програми e-lerning для установ післядипломної освіти.

Посилання

1. Bundesgesetz über die Berufsbildung. URL: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20001860/index.html (дата звернення: 1.05.20).
2. Bundesgesetz über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich. URL: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20070429/index.html (дата звернення: 17.06.20).
3. Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten und ihre Studien URL: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20002128 (дата звернення: 18.06.20).
4. Bundesgesetz über die Weiterbildung. URL: https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2016/689.pdf (дата звернення: 19.06.20).
5. Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. URL: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/index.html (дата звернення: 15.01.21).
6. das Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz. URL: https://www.jusline.at/HochschulQualitaetssicherungsgesetz_%28HSQSG%29.html (дата звернення: 18.06.20).
7. Douillet J. Wertevorstellungen bei LQW-Anwendern. Die Zeitschrift für Erwachsenenbildung. 2016. № 2.S. 35–37.
8. Eurydice Network. Organisation des Bildungssystems in Österreich 2008 / 2009. URL: https://www.schulberatung.bayern.de/imperia/md/content/schulberatung/pdfmuc/broschueren/schulsystem_in_oesterreich_2008.pdf (дата звернення: 19.05.20).
9. Handlungsrahmen Schulqualität in Berlin. Qualitätsbereiche und Qualitätsmerkmal. Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft Berlin. URL: http://www.pws.cidsnet.de/pws-ger/aktuell/handlungsrahmen_ schulqualitaet.pdf (дата звернення: 18.03.21).
10. Klieme E. Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Eine Expertise. Bonn: Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2003. 228 S.
11. KMK-Beschluss: Qualitätssicherung in der Lehre vom 22. 09. 2005. URL: http://www.kmk.beschluesse/htm (дата звернення: 12.05.20).
12. Konzeption der Kultusministerkonferenz zur Nutzung der Bildungsstandards für die Unterrichtsentwicklung. URL: https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2009/2009_12_10-Konzeption-Bildungsstandards.pdf (дата звернення: 20.03.21).
13. Kultusministerkonferenz Deutschland: Gesamtstrategie der Kultusministerkonferenz zum Bildungsmonitoring. München, Berlin: Luchterhand, 2006. 27 S.
14. Lucyshyn J. Bildungsstandards in Österreich – Entwicklung und Implementierung: Pilotphase II (2004–2007). Salzburg : BIFIE, 2007. 266 S.
15. Qualitätsrahmen für die Erwachsenenbildung in Österreich. URL: https://oe-cert.at/ (дата звернення: 25.07.20).
16. Statistische Angaben zur Einführung von Bachelor und Masterstudiengängen. Akkreditierung, Studierenden und Absolventen. Wintersemester 2004/2005. HRK. Die Stimme der Hochschulen. URL: http://www.ahpgs.de/hrk-kmk/StatistikJirk.pdf (дата звернення: 15.01.20). URL: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20001860/index.html (дата звернення: 1.05.20).
17. Widmer T. Evaluation: ein systematisches Handbuch. Wiesbaden, 2009. 634 S.
18. Офіційний сайт Федерального інституту професійної освіти Німеччини. URL: https://www.bibb.de/(дата звернення: 25.02.21).
19. Пономаренко Н.Г. Підготовка експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2017. 327 с. С. 131.
20. Швейцарський сертифікат якості для установ післядипломної освіти eduQua. URL: http://www.eduqua.ch/002alc_00_en.htm (дата звернення: 3.06.20).
21. Швейцарський сертифікат якості для установ післядипломної освіти ModuQua. URL: http://www.moduqua.ch/ (дата звернення: 3.06.20).
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Пономаренко, Н. Г. (2021). НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ: ДОСВІД НІМЕЦЬКОМОВНИХ КРАЇН. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 266-272. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-42