RESEARCH OF METHODS FOR INCREASING STUDENTS COGNITIVE ACTIVITY USING BINARY LESSONS THAT TEACH COMPUTER SCIENCE AND ECONOMICS

Keywords: cognitive activity, binary lesson, integrated learning, computer science, secondary education institutions, economics

Abstract

The article highlights the features of integrated computer science training in institutions of general secondary education, analyzes the corresponding scientific and methodological literature. Interactive tasks in informatics and economics are offered for students of 7’th – 9’th grades with the help of modern online platforms and online services for organizing online conferences, video communications, and conducting real-time online surveys. It is stated that to increase the cognitive activity of students, it is necessary to use possibilities of binary lessons, in particular computer science and economics. It is proved that in the case of an integrated approach, it is necessary to plan a binary lesson so that materials of the computer science lesson interpret problems on topics studied in economics. The method of increasing cognitive activity based on the active use of online technologies and ICT tools is revealed and characterized, and contains the following methods: 1) the method of creative tasks; 2) the method of projects; 3) the method of cases. The paper presents results of an empirical study of the influence of binary learning on increasing the cognitive activity of students during the study of Computer Science and economics on the basis of the Kremenchuk Lyceum № 6 “Pravoberezhny” of Kremenchuk City Council of the Poltava region. The aim of study is to prove experimentally effectiveness of the developed methodology for conducting binary computer science and economics lessons among students in Grades 7–9 to increase their cognitive activity. The pedagogical experiment was conducted in three stages. At the first stage, the level of cognitive activity and basic knowledge and skills in Computer Science and economics were determined; results obtained were analyzed. At the second stage of the study, a forming experiment was carried out. At the third stage of the study, a control experiment was conducted and the results obtained were analyzed after the forming experiment. Results of the study allow us to conclude that the method of increasing students’ cognitive activity by conducting binary computer science and economics lessons ensures full assimilation of certain information and economic concepts and actions by students.

References

1. Зінов’єва М. Нестандартні уроки та пізнавальна активність. Директор школи. Україна. 2010. № 1. С. 47–54.
2. Кузнецова І. Розвиток пізнавального інтересу і творчої активності учнів. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2011. № 1. С. 19–20.
3. Науково-методичні основи формування пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчення географічного курсу «Україна і світове господарство» / В. Яковлева та ін. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогічні науки». 2020. Вип. 28. С. 93–99.
4. Головата М. Використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках інформатики та в позаурочний час. URL: http://golovata.dimca.cv.ua/wp-content/uploads/2014/01/Використання-інфор-маційно-компютерних-технологій-на-уроках-інформатики-та-в-позаурочний-час.pdf.
5. Кайдан В., Кайдан Н. Комп’ютерні технології як компонент процесу викладання природничо-математичних дисциплін. Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / за заг. ред. В. Сипченка. Слов’янськ : ДДПУ, 2014. Вип. LXX. Ч. ІІ. С. 24–30.
6. Лепкий М., Сацик В. Психолого-педагогічне використання комп’ютерних тренажерів, як інформаційних технологій навчання. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: міжвузівський збірник. Луцьк, 2011. Вип. № 5. С. 155–160.
7. Триус Ю. Комп’ютерно-орієнтовані методичні системи навчання : монографія. Черкаси : Брама-Україна, 2005. 400 с.
8. Грицюк О., Шаповал О., Опришко А. Інформаційно-освітнє середовище як умова активізації пізнавальної діяльності учнів засобами ІКТ. Engineering and Educational Technologies. 2019. № 7 (2). С. 105–113.
9. Стрілецька Н. Методика навчання інформатики (у початковій школі) : навчально-методичний посібник. Чернігів : Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2014. 240 с. URL: http://erpub.chnpu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2946/1Методика%20навчання%20інформатики%20%28у%20початковій%20школі%29.pdf.
10. Білецька Т. Бінарні уроки – шлях реалізації інтегрованого навчання. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/29342/1/Biletska.pdf.
11. Лисицька О. Бінарні уроки як шлях реалізації інтегрованого навчання. Таврійський вісник освіти. 2015. № 2 (50). Ч. І. С. 231–236.
12. Ткаченко І. Впровадження бінарних уроків у навчальний процес. Інформатика у школі. 2015. № 3. С. 2–3.
13. Найчук С. Досвід проведення інтегрованих уроків інформатики з іншими навчальними предметами. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2013. № 8. С. 25–26.
14. Пазич С. Нестандартні уроки інформатики як засіб підвищення ефективності навчання. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2015. № 2. С. 19–21.
15. Щербакова Н. Інтегровані уроки інформатики: сутність, ефективність, методика. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2012. № 6. С. 26–28.
16. Корженко Т., Аніщенко Н. Досліджуємо інфляцію як макроекономічне явище: інтегрований урок з інформатики та економіки. Інформатика. 2009. № 10. С. 3–16.
17. Куца О., Коваленко О. Особливості ринку праці: бінарний урок: урок-дослідження з економіки та інформатики в 11-му класі. Економіка у школах України. 2013. № 9. С. 5–8.
18. Михайліченко М., Рудик Я. Освітні технології: навчальний посібник. Київ : ЦП «Компринт», 2016. 583 с.
19. Державний стандарт базової середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/76886/.
20. Половникова Н. Исследование процесса формирования познавательной активности школьников в обучении. Казань : Таткнигиздат, 1976. 198 с.
21. Тестовий контроль знань. Інформатика. 9 кл. / О. Бодрік та ін. Київ : Літера Лтд., 2011. 96 с.
22. Інформатика : 9 кл. : підручник для ЗНЗ / О. Бондаренко та ін. Харків : Ранок, 2020. 240 с.
Published
2021-11-12
How to Cite
Chernenko, V. P., Grytsiuk, O. S., Lyashenko, V. P., & Kyba, I. I. (2021). RESEARCH OF METHODS FOR INCREASING STUDENTS COGNITIVE ACTIVITY USING BINARY LESSONS THAT TEACH COMPUTER SCIENCE AND ECONOMICS. Pedagogical Sciences: Theory and Practice , (2), 66-74. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-2-10
Section
SECTION II. THEORY AND METHODOLOGY OF TEACHING (IN THE FIELDS OF KNOWLEDGE)