УПРОВАДЖЕННЯ ЕКСКУРСІЙ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ 1917–1919 РР.

Ключові слова: середня освіта, освітні екскурсії, українознавство, Українська народна республіка, Українська гетьманська держава

Анотація

Стаття присвячена недостатньо дослідженій темі використання екскурсій у середній школі за часів Української Народної Республіки, Української гетьманської держави та Директорії. Для написання статті використано маловідомі архівні матеріали фонду Міністерства освіти 1917–1919 років у Центральному державному архіві вищих органів влади України. До наукового обороту залучено низку маловідомих та раніше не досліджених архівних матеріалів. Досліджено процес упровадження українознавчих елементів та курсів в середніх навчальних закладах в 1917–1918 роках, зокрема українознавства, української мови та літератури, історії України, географії України, що не викладалися в школах до цього періоду. Відзначено, що в курсі українознавства та інших курсах українознавчого спрямування, які планувалося впровадити у школи, було передбачено широке використання навчальних екскурсій. Висвітлено процес роботи комісій з розробки та затвердження нових навчальних програм з історії, географії, природознавства, інших предметів, до змісту яких вводилися навчальні екскурсії. Показано роль окремих діячів освіти, зокрема С. Русової, Ф. Тушкана, Н. Мірза-Авакянц та інших, в процесі розробки програм та упровадженні екскурсій в школи. Висвітлено тематику екскурсій, які було включено до навчальної програми з географії. Визначено місце, що відводилося екскурсіям в освітньому процес шкіл досліджуваного періоду. Проаналізовано методичні рекомендації щодо підготовки та проведення навчальних екскурсій, зокрема підготовки вчителя та учнів до екскурсії, організації групової роботи учнів, методики пояснення вчителя, організації ігор. Підкреслено, що вперше методичні рекомендації було включено безпосередньо до навчальних програм з різних предметів (зокрема географії та природознавства). Висвітлено діяльність окремих навчальних закладів з упровадження екскурсій в освітній процес. Вказано на проблеми, з якими стикалося проведення екскурсій та які заважали їх поширенню, зокрема складна соціально-політична ситуація, військові дії, порушення залізничного та пароплавного сполучення, епідемії.

Посилання

1. Анкетні листки про організацію географічних і природничих екскурсій по Україні та пояснювальні записки до них. ЦДАВОВУ (Центр. держ. архів вищих органів влади та управління України). Ф. 2201. Оп. 2. Спр. 560.
2. Анкетні листки про організацію природничих і географічних екскурсій по Україні. Документи наради співробітників департаменту позашкільної освіти: протоколи засідань, листування. ЦДА-ВОВУ. Ф. 2201. Оп. 2. Спр. 559.
3. Обіжники Генерального секретаря освітніх справ про організацію роботи в школах України, тимчасовий закон про управління шкільними справами в Україні тощо. ЦДАВОВУ, ф. 2201, оп. 1, Спр. 12.
4. Освітня хроніка на сторінках періодичних видань 1917–1920 рр. (з фондів Педагогічного музею України). Київ : ПМУ, 2017. 182 с.
5. Протоколи засідання комісії по виробленню програми з природознавства, програми і пояснювальна записка. ЦДАВОВУ, ф. 2201. оп. 1. Спр. 684.
6. Протоколи засідання комісії по виробленню програми і карт з географії, програми і пояснювальні записки до них. ЦДАВОВУ, ф. 2201. оп. 1. Спр. 687.
Опубліковано
2023-06-13
Як цитувати
Наровлянський, О. Д. (2023). УПРОВАДЖЕННЯ ЕКСКУРСІЙ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ 1917–1919 РР. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 9-14. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-1-01
Розділ
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ