ВІРТУАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ ЯК СУЧАСНА ФОРМА РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Ключові слова: екскурсія, віртуальна екскурсія, інтерактивна екскурсія, інноваційна форма навчальної діяльності, дошкільна освіта, освітня діяльність, розвиваюча освіта, фотоподорож, відеоподорож, відеоекскурсія

Анотація

У статті розглядаються особливості віртуальної екскурсії як однієї із сучасних форм освітньої діяльності дошкільнят, що дає змогу підвищити пізнавальний інтерес сучасних дітей. Доведено, що використання віртуальних екскурсій формує у дітей дошкільного віку потреби в отриманні інформації, підвищує мотивацію до пізнання, формує активну особистісну позицію. Методологічну основу дослідження становлять праці психологів, педагогів, які створили передумови для комплексного підходу до вирішення завдань розвитку дітей дошкільного віку. Розглянуто основні форми проведення віртуальних екскурсій: фотоподорож, мультимедійні презентації, відеоекскурсії, інтерактивне спілкування за допомогою мережі Інтернет. Визначено основні етапи створення віртуальної екскурсії: підготовчий, основний, завершальний (результат), які включають у себе тему, цілі, завдання, зміст та маршрут екскурсії, збір матеріалу, оформлення презентації та відеоролика. У сучасному освітньому процесі особливу цінність становлять віртуальні екскурсії, наприклад по рідному місту, вони дають змогу будь-якої пори року опинитися в будь-якому куточку міста, що зазвичай недоступне через віддаленість та погодні умови. Виховання любові до рідного міста – це тривалий за часом та трудомісткий процес, який слід починати з дітьми якомога раніше. Знайомство з малою батьківщиною необхідно здійснювати систематично протягом тривалого часу, використовуючи опору на візуальне сприйняття, інакше не буде позитивного результату, буде втрачено інтерес до вивчення рідного міста. Під час ознайомлення старших дошкільнят із рідним містом показані можливі способи використання віртуальних екскурсій у навчально-виховному процесі закладів дошкільної освіти, система віртуальних екскурсій може бути використана в практичній діяльності дошкільних закладів. Доведено, що пізнавальний інтерес сучасного дошкільника успішно реалізується через організацію віртуальних екскурсій, підвищує мотивацію до пізнання, формує активну особистісну позицію у навколишньому світі.

Посилання

1. Значення екскурсій для всебічного розвитку дошкільнят. URL: https://studwood.net/2433243/pedagogika/znachennya_ekskursiy_vsebichnogo_rozvitku_doshkilnyat (дата звернення: 19.03.2023).
2. Коваленко О.В. Використання віртуальних екскурсій як сучасних форм організації навчального процесу. Інноваційна педагогіка. 2019. № 9. С. 94–97.
3. Матвієнко П.І., Сімон О.П. Педагогічні погляди В.О. Сухомлинського у дошкіллі Полтавщини. Імідж сучасного педагога. 2003. № 9(38). С. 5.
4. Подліняєва О.О. Віртуальна екскурсія у роботі вчителя. URL: http://spec.vntu.edu.ua/conf/pdf/conf_402-415.pdf (дата звернення: 18.03.2023).
5. Програма «Дитина в дошкільні роки». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/programyrozvytkuditey/13programa-ditina-v-doshkilni-roki.pdf (дата звернення: 17.03.2023).
6. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / за заг. ред. О.В. Низковської. Тернопіль : Мандрівець, 2017. 256 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytkuditey/Bilan_Programa_Ukrdoshkillja2017.pdf (дата звернення: 17.03.2023).
Опубліковано
2023-06-13
Як цитувати
Сторож, В. В. (2023). ВІРТУАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ ЯК СУЧАСНА ФОРМА РОБОТИ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 159-164. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-1-23
Розділ
РОЗДІЛ V. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА