«С» ТОМА МАККАРТІ ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОМАН МЕТАМОДЕРНІЗМУ

Ключові слова: модернізм, постмодернізм, англійська література, жанр, роман виховання

Анотація

Метою статті є дослідження жанрової специфіки роману Тома Маккарті «С» (2010) у контексті напряму метамодернізму. Спираючись на визначення метамодернізму Т. Вермюленом і Р. ван ден Аккером як нової «структури почуття» і домінантної культурної логіки першої половини ХХІ ст., дослідження концентрується навколо відмінної риси нового періоду – осциляції, тобто коливання між модернізмом і постмодернізмом, яка передбачає одночасне застосування художніх стратегій обох напрямів у тексті. Незважаючи на присутність у тексті роману Маккарті ознак роману виховання, історичного роману, роману про митця, ми визначаємо його як інтелектуальний роман метамодернізму. Дослідження продемонструвало, що жанрова модель модерністського інтелектуального роману, яка була сформована у творчості німецьких письменників (Т. Манн, Г. Гессе та ін.), була переосмислена Маккарті під впливом постмодерністських ідей (смерті суб’єкта й автора, критики логоцентризму, ризоматичності замість структури тощо). У романі «С» з’являється деіндивідуалізований і травмований митець, який може бути лише ретранслятором безкінечно повторюваних сигналів, оспівуючи плаский простір смерті. Образ головного героя, Сержа, генералізований, позбавлений індивідуальних і психологічних рис, він сконструйований автором як знак відчуження людини початку ХХІ ст. У цьому постгуманістичному «художнику» втілились симптоми сучасності, витоки яких зародились ще на початку ХХ ст. і були сформовані сцієнтистським ставленням до природи і людини, безмежним прагненням до технічного прогресу. В романі наявні два типи художнього простору, що протиставляються один одному за принципом позитив/негатив, світ/антисвіт, буденність/задзеркалля: перший наділено динамікою, рухом і розвитком, другий характеризується нерухомістю, повторюваністю, рухом по колу. Втім цілеспрямований рух головного героя – це пошук шляху в царство смерті, ще одного топосу вічності, що притягує його не горизонтом можливого знання, а порожнечею безкінечно повторюваних сигналів, ретранслятором яких він стає наприкінці роману. Однією з характерних ознак інтелектуального роману є високий ступінь метатекстової рефлексії, який демонструє Маккарті в численних інтерв’ю і виступах, коментуючи задум і зміст роману «С».

Посилання

1. McCarthy T. INS Founding Manifesto. 1999. URL: http://www.necronauts.org/index.htm (дата звернення: 15.04.2023).
2. McCarthy T. Transmission and the Individual Remix. How Literature Works. New York : Vintage, 2012. 64 p.
3. McCarthy T. Tintin and the Secret of Literature. London : Granta Books, 2006. 212 p.
4. Duncan D. Calling All Agents. Introduction. Tom McCarthy: Critical Essays / ed. by Dennis Duncan. UK : Gylphi, 2016. P. 1–16.
5. Nieland J. Dirty Media: Tom McCarthy and the Afterlife of Modernism. Modern Fiction Studies. 2012. Vol. 58. № 3 (Fall 2012). P. 569–599. URL: http://www.jstor.org/stable/26292921
6. Munton A. Tom McCarthy’s C, Wyndham Lewis and New Tecnology. Tom McCarthy. C. London : Jonathan Cape, 2010. P. 1–27. URL: https://www.unirioja.es/wyndhamlewis/pdf/news/C.McCarthy-27.pdf
7. Purdon J. Interview. Tom McCarthy: “To ignore the avant garde is akin to ignoring Darwin”. The Gardian. 2010. August 1. URL: https://www.theguardian.com/books/2010/aug/01/tom-mccarthy-c-james-purdon
8. Carracedo R.A. Tom McCarthy and Metamodernism. An Uneasy Dialog. An Analysis of the Novel C and its Relation to the Metamodern Framework : Master thesis, 2017. URL: https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/375/932/RUG01-002375932_2017_0001_AC.pdf
9. Davies M. Screening and the Self in C by Tom McCarthy : PhD. Thesis. Université de Paris – Sorbonne Nouvelle. Institute du Monde Anglophone. Paris, 2013. 91 p. URL: https://www.academia.edu/10952156/Screening_and_the_self_in_C_by_Tom_McCarthy
10. Lanone C. “Only Connect”: Textual Space as Coherer in Tom McCarthy’s C. Études Britanniques Contemporaines. 2014: 47. URL: http://journals.openedition.org/ebc/1830; DOI: https://doi.org/10.4000/ebc.1830
11. Eve M.P. Structures, Signposts, and Plays: Modernist Anxieties & Postmodern Influences in Tom McCarthy’s C. Tom McCarthy: Critical Essays / ed. by Dennis Duncan.UK : Gylphi, 2016. P. 181–200.
12. James D., Seshagiri U. Metamodernism: Narratives of Continuity and Revolution. PMLA. 2014. Vol. 129. (January 2014). P. 87–100.
13. Akker van den R., Gibbons A., Vermeulen T. Metamodernism: Historicity, Affect and Depth After Postmodernism / ed. by Robin van den Akker, Alison Gibbons, Timotheus Vermeulen. London–New York : Rowman & Littlefield Publishers, 2017. 260 p.
14. Vermeulen T., Akker van den R. Notes on Metamodernism. Journal of Aesthetics & Culture. 2010. Vol. 2. P. 1–14. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/jac.v2i0.5677
15. Wrethed J. “Where danger is, there rescue grows”: Technology, Time, and Dromology in Tom McCarthy’s C. C21 Literature: Journal of 21st-century Writings. 2017. 5(3): 3. P. 1–28. DOI: https://doi.org/10.16995/c21.26.
16. Finbrow S. “Literature doesn’t work, and that, ultra-paradoxically, is the condition of its possibility” – Steve Finbrow interviews Tom MacCarthy, author of C. Bookmunch. 2010. August 6. URL: http://bookmunch.wordpress.com/2010/08/06
17. Tom McCarthy in his interview with Michael Silverblatt. KCRW. Bookworm. Oct. 10, 2010. URL: http://www.kcrw.com/etc/programs/bw/bw101021tom_mccarthy_c
18. Куриленко І.А. До питання про сутність та жанрові особливості українського інтелектуального роману. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2015. Вип. V. С. 272–279.
19. Гапонова Л. Інтелектуальний роман Г. Гессе «Гра в бісер». Актуальні питання гуманiтарних наук. 2021. Вип 46. Т. 1. С. 126–129. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863/46-1-19
20. McCarthy T. C. London : Vintage, 2010. URL: https://royallib.com/book/McCarthy_Tom/C.html
21. Schmid W. Narratology. An Introduction. Berlin–New York : De Gruyter, 2010. 258 p.
22. Turner J. Seeing Things Flat. London Review of Books. 2010. Vol. 32. No. 17. Sep 9. URL: https://www.lrb.co.uk/the-paper/v32/n17/jenny-turner/seeing-things-flat
23. Hart M., Jaffe A., Eburne J. An Interview with Tom McCarthy. Contemporary Literature. 2013. Winter. 54(4). P. 656–682. URL: https://muse.jhu.edu/article/537956.
24. Манн Т. Вступ до «Зачарованої гори» (для студентів Принстонського університету). Т. 2. Т. Манн. Зачарована гора: в 2 т. / Пер. з нім. Р. Осадчука. Київ : Юніверс, 2009. 488 с. URL: https://textbook.com.ua/zarubizhna-literatura/1548701599/s-4
Опубліковано
2023-09-15
Як цитувати
Стовба, Г. С. (2023). «С» ТОМА МАККАРТІ ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОМАН МЕТАМОДЕРНІЗМУ. Мова. Література. Фольклор, (1), 111-119. https://doi.org/10.26661/2414-9594-2023-1-15
Розділ
РОЗДІЛ II. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО