ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ДИСКУРС ФІЛОСОФСЬКОЇ ЛІРИКИ М. БРАЦИЛО

  • В. М. Ніколаєнко
  • О. В. Смирнов
Ключові слова: екзистенційний відчай, ідіостиль, світоглядні координати, сенс життя, текстове “Я”, формозміст

Анотація

У статті розглянуто поезії М. Брацило крізь призму філософії екзистенціалізму. За основу дослідження взято триступеневу концепцію особистісного розвитку С. К’єркеґора. Через її екстраполяцію на створений авторкою віршовий континуум витлумачено причини інтенцій ліричного суб’єкта, визначено закономірності ґенези та варіювання основних мотивів філософських творів мисткині, а також з’ясовано формальні особливості їх естетично-інтенціональної системи.

Посилання

1. Брацило М. А. Хортицькі дзвони : поезії. Запоріжжя : Хортиця, 1995. 48 с.
2. Брацило М. А. Шовкова держава : лірика. Київ : Наш Формат, 2014. 336 с.
3. Брацило М. А. Я зроду тут живу… : рання лірика, спогади сучасників. Запоріжжя : Дике Поле, 2018. 248 с.
4. Вордсфорт В. До прекрасного. URL : https://www.ukrlib.com.ua/world/id=212 (дата звернення : 07.09.2019).
5. Киркегор С. О. Наслаждение и долг. Киев : AirLand, 1994. 504 c.
6. Ковальчук Ю. В. Феномен любові у європейській філософії XIX–XX століть: онтологічно-екзистенційний вимір : дис. … канд. філос. наук : 09.00.05. Львів, 2017. 198 с.
7. Кушніренко І. К., Жилінський В. І. Марина Брацило. Література Гуляйпільщини (На пругких вітрах). Дніпро : Пороги, 2003. Ч. 2. С. 198–204.
8. Ребро П. П. Літературне Запоріжжя. Письменники Запорізького краю / упоряд. І. Т. Купріянов. Запоріжжя : Хортиця, 2002. С. 8–34.
9. Рекубрацький А. З. Марина Брацило. Письменники Запорізького краю / упоряд. І. Т. Купріянов. Запоріжжя : Хортиця, 2002. С. 474–483.
10. Ремжина С. Пісні від Марини Брацило – це її українська душа. Брацило М. А. Брацило Марина : персональний сайт. URL : http://www.bratsylo.com.ua/spogady/179.html (дата звернення : 31.10.2019).
11. Стадніченко О. О. Літературне Запоріжжя в контексті українського літературного процесу. Краєзнавство Запоріжжя. Запоріжжя : Нац. спілка краєзнав. України. 2016. № 1. С. 115–129.
12. Стадніченко О. О. У свічаді слова: література, письменник, час : вибрані статті. Запоріжжя : Зап. нац. ун-т, 2016. 176 с.
Опубліковано
2019-12-27
Як цитувати
Ніколаєнко, В. М., & Смирнов, О. В. (2019). ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ДИСКУРС ФІЛОСОФСЬКОЇ ЛІРИКИ М. БРАЦИЛО. Мова. Література. Фольклор, (2), 36-39. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/465