ФОНОВІ ОНІМИ “СІЧОВОЇ СКАРБНИЦІ” ЯК ЗАСІБ КОНКРЕТИЗАЦІЇ ЧАСУ ТА ПРОСТОРУ

  • І. І. Ільченко
Ключові слова: агіонім, демонім, еортонім, реаліонім, етнонім, хронотоп

Анотація

Стаття присвячена фоновим онімам, які виступають як засіб конкретизації часу та простору, стають відображенням історії та топографії Запорізького краю від часів сивої давнини до сучасності. Для створення часової орієнтації текстів “Січової скарбниці” значущими є різні групи фонових онімів, оскільки вони нерозривно пов’язані з часовими та просторовими віхами Нижньої Наддніпрянщини.

Посилання

1. Бучко Д., Ткачова Н. Словник української ономастичної термінології : Харків: Ранок- НТ, 2012. 256 с.
2. Січова скарбниця : Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини / упор. В. Чабаненко. Запоріжжя : ЗДУ, 1999. 492 с.
3. Тяпкіна Н. І. Демонологічна лексика української мови : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2006. 233 с.
Опубліковано
2018-12-13
Як цитувати
Ільченко, І. І. (2018). ФОНОВІ ОНІМИ “СІЧОВОЇ СКАРБНИЦІ” ЯК ЗАСІБ КОНКРЕТИЗАЦІЇ ЧАСУ ТА ПРОСТОРУ. Мова. Література. Фольклор, (1), 81-86. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/584