ХУДОЖНІЙ ХРОНОТОП “СІЧОВОЇ СКАРБНИЦІ” КРІЗЬ ПРИЗМУ ВЛАСНИХ НАЗВ

  • І. І. Ільченко
Ключові слова: топонім, топонімічна система, топонімікон, хрононім, хронотоп

Анотація

Стаття присвячена  власним  назвам  у легендах  і  переказах  Нижньої  Наддніпрянщини  “Січовій скарбниці” В. Чабаненка, які виступають виразниками художнього хронотопу. Власна назва є невід’ємною складовою оброблених мовознавцем фольклорних текстів, виразниками функціональних взаємозв’язків часових та просторових відношень, що художньо трансформовані у площині творів специфічними маркерами історичного та міфологічного часу і простору.

 

Посилання

1. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / В. Н. Подольская. – М. : Наука, 1978. – 200 с.
2. Січова скарбниця: Легенди та перекази Нижньої Наддніпрянщини / упор. В. Чабаненко. – Запоріжжя : ЗДУ, 1999. – 492 с.
Опубліковано
2017-06-20
Як цитувати
Ільченко, І. І. (2017). ХУДОЖНІЙ ХРОНОТОП “СІЧОВОЇ СКАРБНИЦІ” КРІЗЬ ПРИЗМУ ВЛАСНИХ НАЗВ. Мова. Література. Фольклор, (1), 127-131. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/643