РИБАЛЬСЬКИЙ СЛОВОСВІТ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ПРОФЕСОРА В. А. ЧАБАНЕНКА

  • Р. В. Міняйло
Ключові слова: В. А. Чабаненко, Нижня Наддніпрянщина, національна культура, рибальська лексика і фразеологія, мотиваційна модель, архетиповий образ

Анотація

У статті проаналізовано рибальські найменування в науковій спадщині професора В. А. Чабаненка. Установлено, що вони відображають усі етапи становлення рибальської культури на теренах Нижньої Наддніпрянщини. Зібраний і глибоко осмислений мовознавцем матеріал переконливо засвідчив тяглість рибальського континууму як важливого складника культури українців, дозволив сягнути архетипових образів: полювання на слабшого; приборкування тварини; волочіння промислового знаряддя по належній поверхні; неналежне використовування промислового знаряддя; схожість каркасу промислового знаряддя на кобилу; представник некорінного етносу як відхилення від норми.

Посилання

1. Бевзенко С. П. Історична морфологія української мови (Нариси із словозміни та словотвору). Ужгород : Закарпатське обласне видавництво, 1960. 416 с.
2. Коломиец В. Т. Происхождение общеславянских названий рыб. Київ : Наук. думка, 1983. 159 с.
3. Мотузенко Е. М. Этимология и семантика. Кишинев : Vector, 2006. 368 p.
4. Нечуй-Левицький І. С. Микола Джеря. Кайдашева сім’я: Повісті. Київ : Дніпро, 1987. 351 с. (Б-ка української класики “Дніпро”).
5. Чабаненко В. Народознавчі роботи. Запоріжжя : ЗНУ, 2010. 278 с.
Опубліковано
2018-12-13
Як цитувати
Міняйло, Р. В. (2018). РИБАЛЬСЬКИЙ СЛОВОСВІТ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ ПРОФЕСОРА В. А. ЧАБАНЕНКА. Мова. Література. Фольклор, (1), 101-106. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/587