ФРАЗЕОЛОГІЧНА НОМІНАЦІЯ З КОМПОНЕНТОМ ‘ЇЖА̕ ЯК ЗАСІБ ЗОБРАЖЕННЯ ЛЮДИНИ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

  • О.О. Павлюк
  • Є.А. Федотичева
Ключові слова: мовна картина світу, концепт, фразема, антропоцентрична парадигма, метафора

Анотація

У статті розглядаються усталені звороти з компонентом ‘їжа’, семантика таких зворотів різноманітна. Вони широко застосовуються для опису зовнішності людини, її звичок, фізичних і моральних якостей; національних обрядів і звичаїв, що склалися протягом століть, а також характеристики соціального розшарування французького суспільства. Фразеологічні звороти такої структурно-семантичної моделі відображають тісний зв’язок духовної і матеріальної культури та ілюструють характер образного мислення французів.

Посилання

1. Апресян Ю. Д. Образ человека по данным языка: попытка системного описания. Вопросы языкознания. 1995. №1. C. 37-67.
2. Назарян А. Г. Почему так говорят по-французски (происхождение и толкование идиоматических выражений). Москва : Наука, 1968. 349 с.
3. Французско-русский фразеологический словарь под ред. Я. И. Рецкера. Москва, 1963. 1112 с.
4. Dictionnaire des expressions et locutions par A. Rei et S. Chantreau. Paris, 1998. 888 p.
5. Trésor de la langue française informatisé. URL: http://atilf.atilf.fr.
Опубліковано
2018-12-13
Як цитувати
Павлюк, О., & Федотичева, Є. (2018). ФРАЗЕОЛОГІЧНА НОМІНАЦІЯ З КОМПОНЕНТОМ ‘ЇЖА̕ ЯК ЗАСІБ ЗОБРАЖЕННЯ ЛЮДИНИ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ. Мова. Література. Фольклор, (1), 107-114. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/588