РЕЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ NON-FICTION

  • О. О. Стадніченко
Ключові слова: інтерпретація, мемуарна проза, національний характер, спогади, щоденник

Анотація

У статті розкриваються особливості інтерпретації національного характеру в українській мемуарній прозі. Звертається увага на дослідження цієї проблеми в українській науці. Наголошується на відмінностях у відображенні національного характеру в художніх творах та в літературі nonfiction. Предметом дослідження обрано мемуарну прозу українських письменників: “Щоденники”Олеся Гончара та “Спогади”Дмитра Павличка.

Посилання

1. Довженко О. П. Національний характер у романах Олеся Гончара / О. Довженко // Слово і час. – 2005. – №12. – С.63 – 68.
2. Гончар О. Т. Щоденники : у 3-х т.: / О. Т. Гончар. – Т.3 (1984-1995) – К.: Веселка, 2008. – 646 с.
3. Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці: У 2 т. / М. П. Драгоманов – Т. 2. – К., 1970. – 531с.
4. Кульчицький О. Ю. Світовідчування українця / О. Ю. Кульчицький // Українська душа. – К.: МП “Фенікс”, 1992. – 128 с.
5. Лаврик О. В. Проблема національного характеру у творчості Гната Хоткевича. – [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : https://mydisser.com/ua/avtoref/view/22948.html. – Дата доступу. –18.02.2017.
6. Лозко Г. С. Національний характер українців. – [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://westudents.com.ua/glavy/33829-5-natsonalniy-harakter-ukrantsv-.html. – Дата доступу: 17.02.2017.
7. Павличко Д. В. Спогади / Д. В. Павличко. – Т.1. – К. : Ярославів Вал, 2015. – 488 с.
8. Працьовитий В. С. Національний характер в українській драматургії 20-30-х років ХХ століття / В. С. Працьовитий. – Львів: Ліга-Прес, 1999. – 282 с.
Опубліковано
2017-06-20
Як цитувати
Стадніченко, О. О. (2017). РЕЦЕПЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ NON-FICTION. Мова. Література. Фольклор, (1), 40-45. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/629