НАЗВИ ФУТБОЛЬНИХ КОМАНД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

  • І. Р. Процик
Ключові слова: власна назва, назва футбольної команди, онім, апелятив, мотивованість

Анотація

У статті представлено назви українських футбольних команд Запорізької області впродовж історії розвитку футболу в ХХ–ХХІ ст. Проаналізовано та описано найменування футбольних команд, мотиваційною базою для творення яких стала різноманітна онімна й апелятивна лексика. Показано дію різноманітних чинників, що вплинули на вибір номінацій для футбольних команд у різні періоди української історії.

 

Посилання

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел]. – Київ; Ірпінь : Перун, 2001. – 1440 с.
2. Григорук Н. Власні назви польських футбольних команд: семантика, словотвір і функціонування / Н. Григорук // Польська мова в українській освіті – перспективи в аспекті європейської інтеграції : збірник наукових праць [Ред. : Н. Торчинська та І. Сашко]. – Кельце – Хмельницький : ХмЦНІІ, 2014. – Вип. 1. – С. 28–40.
3. Григорук Н. В. Власні назви футбольних команд Білорусі, Росії, України / Н. В. Григорук // Лінгвістичні дослідження. – Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2013. – Вип. 36. – С. 8–12.
4. Малишев Ю., Павленко І. Козацькому роду нема переводу / Юрій Малишев, Ігор Павленко [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу : http://www.ffu.org.ua/ukr/ffu/about/6941/ (23.11.2010)
5. Олейнік М. Із досліджень над хрематонімією. Зауваження щодо назв польських та українських футбольних команд / М. Олейнік // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал [редкол. Н.М. Костусяк (гол. ред. та ін.)]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2014. – № 2. – С. 198–207.
6. Процик І. Р. “Авангард”, “Локомотив”, “Колгоспник”: вплив тоталітаризму на вибір назв українських футбольних команд у 20–80-х рр. ХХ ст. / І. Р. Процик // Східнослов’янська філологія : Вип. 29. Мовознавство. – Горлівка–Артемівськ–Бахмут : ГІІМ ДВНЗ “ДДПУ”, 2016. – С. 62–68.
7. Процик І. Р. С.Т. “Україна”, У.С.К. “Тризуб”, У.С.К. “Сокіл”, або які назви мали українські футбольні команди Галичини в першій половині ХХ століття / І. Р. Процик // Лінгвістичні дослідження. – Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2016. – Вип. 43. – С. 122–129.
8. Торчинський М. М. Структура онімного простору української мови: монографія / М. М. Торчинський. – Хмельницький : Авіст, 2008. – 550 с.
9. Вікіпедія [Електр. ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org.
10. Футбольна Україна: Запорізька область [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://football24.ua/futbolna_ukrayina_zaporizka_oblast_n271173.
Опубліковано
2017-06-20
Як цитувати
Процик, І. Р. (2017). НАЗВИ ФУТБОЛЬНИХ КОМАНД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ. Мова. Література. Фольклор, (1), 173-177. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/philology/article/view/650