ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОБНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ У СПОРТІ

Ключові слова: спортивні танці, кваліфіковані танцюристи, аеробна продуктивність, спеціальна витривалість

Анотація

Сучасний підхід до розвитку фітнесу загалом, а особливо в танцях, надає великого значення програмі пропріоцептивного тренування. Спортивні танці – це розважальний фітнес-спортивний проєкт, який об’єднує спорт, музику, естетику та танці. У процесі підготовки спортсменів гостро постала проблема розвитку аеробної продуктивності, спеціальної витривалості тощо, що, звичайно, не дає можливості сформувати спеціалізовану спрямованість їхнього тренувального процесу. Мета дослідження – оцінити кількісні та якісні характеристики компонентів структури аеробного енергозабезпечення танцюристів. Об’єкт дослідження – тренувальний процес спортсменів, які займаються спортивними танцями. Предмет дослідження – показники аеробної продуктивності, спеціальна витривалість спортсменів, які займаються спортивними танцями. Методи дослідження: теоретичний аналіз науково-методичної літератури, педагогічні спостереження, методи математичної статистики. Результати дослідження. Зафіксовано збільшення діапазону індивідуальних відмінностей показників реакції легеневої вентиляції під час аналізу реакції дихальної компенсації метаболічного ацидозу у чоловіків, що більшою мірою проявляється у жінок. Припущено корекцію наявних засобів фізичної підготовки танцюристів, обґрунтування для спортивних танців режимів рухової діяльності цільової спрямованості на стимуляцію дихальної реакції. Це свідчить про зниження важливих властивостей аеробного енергозабезпечення роботи. Потужність реакції споживання О2 в жінок має як низькі значення показника, так і значний діапазон індивідуальних відмінностей. Також показники частоти серцевих скорочень вказали на високу напругу організму та знижену економічність функції кардіореспіраторної системи. Низка властивостей аеробного енергозабезпечення мали виражений знижений рівень реакції, до яких були віднесені потужність реакцій аеробного енергозабезпечення у жінок, стійкість та знижена працездатність у зоні порога анаеробного обміну у жінок і чоловіків. При цьому визначена тенденція до зниження індивідуальних відмінностей показників реакцій. Висновки. Проведене дослідження дозволило визначити спеціалізовану спрямованість тренувального процесу, вибрати адекватні методи управління тренувальним процесом у спортивних танцях, що можуть ґрунтуватися на застосуванні спеціальних вправ, вкладених у розвиток аеробної функції організму за умови мінімізації анаеробного гліколітичного енергозабезпечення.

Посилання

1. Виноградов В. Є. Стимуляція працездатності і відновлювальних реакцій в системі тренувальних впливів в підготовці кваліфікованих спортсменів : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання і спорту за фахом : 24.00.01 «Олімпійський і професіональний спорт». Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 2010.
2. Дяченко А., Хуанг Д. Нейрогуморальні стимули стійкості функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності спортсменів у спортивних танцях. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2022. № 3. С. 20–26.
3. Соронович І., Пілевська В., Дяченко А., Фотуйма О. Компоненти витривалості в структурі функціональної підготовленості кваліфікованих спортсменів. Вісник Прикарпатського національного університету. Серія : Фізична культура. 2012. Вип. 15. C. 142–150.
4. He J., Ravn S. Sharing the dance-on the reciprocity of movement in the case of elite sports dancers. Phenomenology and the cognitive sciences. 2018. Т. 17. P. 99–116.
5. Hill A.P. et al. Perfectionism in sport, dance, and exercise: An extended review and reanalysis : Handbook of sport psychology. 2020. P. 121–157.
Опубліковано
2023-09-14
Як цитувати
Тищенко, В. О., Жердєв, М., Іванов, К., Калашнік, С., & Шеховцова, К. В. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ АЕРОБНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ У СПОРТІ. Фізичне виховання та спорт, (2), 18-24. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-2-03
Розділ
РОЗДІЛ I. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 > >>