ВИКОРИСТАННЯ КОЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ В ОДНОБОРСТВАХ

Ключові слова: рухові якості, хлопці 14–15 років, одноборства

Анотація

Колове тренування є важливою складовою частиною розвитку рухових якостей в одноборствах. Цей метод стимулює різні рухові паттерни та покращує координацію, силу та гнучкість. Важливо враховувати, що колове тренування має бути адаптоване до конкретних потреб і цілей спортсмена. Розробка збалансової програми, яка враховує індивідуальні особливості та потреби, різні аспекти фізичної підготовки, вимагає уважного планування та може принести найкращі результати. Розвиток рухових якостей в одноборствах є ключовим аспектом для досягнення успіху в цих видів спорту. Мета дослідження – обґрунтувати ефективність впливу колового тренування на розвиток рухових якостей в одноборствах. Об’єкт дослідження – навчально-тренувальний процес. Суб’єкт дослідження – хлопці 14–15 років, які займаються одноборствами. Предмет дослідження – показники рухових якостей хлопців 14–15 років, які займаються одноборствами. Гіпотеза дослідження – заснована на припущенні позитивного впливу колового тренування на розвиток рухових якостей хлопців 14–15 років, які займаються одноборствами. Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичних джерел за темою дослідження, педагогічні спостереження, педагогічний експеримент, методи визначення рівня розвитку рухових якостей, методи математичної статистики. Результати дослідження. Експериментальну групу склали 8 вихованців дитячо- юнацької спортивної школи «Майстер Січ», до контрольної групи увійшли 8 юнаків, вихованців спортивного клубу ‘Pitbull’ м. Запоріжжя. Стаж занять юнаків обох груп не перевищував двох років. Кількість тренувальних занять на тиждень була загальною як для контрольної, так і для експериментальної груп. Контрольна група займалася за загальноприйнятою програмою відповідно до віку досліджуваних, експериментальна група – з включенням спеціально розробленого комплексу вправ за методом колового тренування тричі на тиждень, спрямованого на розвиток фізичних якостей. Висновки. За результатами проведеного педагогічного експерименту підтверджено гіпотезу дослідження. Спеціально розроблений комплекс вправ для хлопців 14–15 років, які займаються одноборствами, за методом колового тренування прискорив розвиток комплексу фізичних якостей.

Посилання

1. Ashiraliyevich D. I. Judo as a Means of Developing Physical Qualities and Coordinating Abilities of Students. International Journal of Discoveries and Innovations in Applied Sciences. 2022. Т. 2. № 2. С. 33–35.
2. Banović I. Possible judo performance prediction based on certain motor abilities and technical knowledge (skills) assessment. Kinesiology. 2001. Т. 33. № 2. С. 191–206.
3. Iermakov S. et al. Psycho-physiological features of sportsmen in impact and throwing martial arts. Journal of physical education and sport. 2016. Т. 16. № 2. С. 433.
4. Tyshchenko V., Prytula O., Piptyk P. The effect of Ukrainian self-defense Spas on the fitness level of middle school students. Journal of Physical Education and Sport. 2018b. Vol. 18(4). Art 284. P. 1927–1933.
Опубліковано
2023-09-14
Як цитувати
Панченко, Є., Омельяненко, Г. А., Бессарабова, О. В., Кондратенко, В. В., & Караулова, С. І. (2023). ВИКОРИСТАННЯ КОЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ В ОДНОБОРСТВАХ. Фізичне виховання та спорт, (2), 60-66. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-2-09
Розділ
РОЗДІЛ ІІ. ОЛІМПІЙСЬКИЙ І ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>