КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ОСНОВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ТЕХНІКИ ПОШТОВХУ КЛАСИЧНОГО ТА МОРФОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ І ПОКАЗНИКАМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЇХ ВИКОНАННЯ ЮНИМИ ВАЖКОАТЛЕТАМИ 12 РОКІВ

Ключові слова: кореляційний аналіз, поштовх класичний, етап початкової підготовки, психофізіологічні якості

Анотація

Мета статті полягає у встановленні кореляційної залежності між основними елементами техніки поштовху класичного та морфологічними показниками і показниками фізичної підготовки, що забезпечують їх виконання юними важкоатлетами 12 років. Дослідження проводилися у ДЮСШ «ХТЗ» (м. Харків) та ДЮСШ імені Калнишевського (м. Ромни). У ньому брали участь 26 спортсменів етапу початкової підготовки віком 12 років у категорії до 50 кілограмів. Проведений кореляційний аналіз дасть змогу відкоригувати технічну складову окремої фазової структури та розробити комплекси вправ з використанням груп м’язів, які впливають на розвиток рухових якостей і засвоєння елементів техніки юних спортсменів, які займаються важкою атлетикою. Дослідження проводилися після етапу початкової підготовки (10–11 років), у процесі якого була в основному засвоєна структура рухів без застосування великої ваги штанги. Встановлено, що найбільший кореляційний взаємозв’язок був у окремих елементів техніки, зокрема поштовху класичного з антропометричними показниками – окружністю стегна (r=0,752), масою тіла (r=0,706), довжиною тіла (r=0,688), окружністю грудної клітини (вдих) (r=0,586), екскурсією грудної клітини (r=0,587). Серед показників загальної фізичної підготовки ми відзначили біг на 30 м (r=0,832), стрибок у довжину з місця (r=0,825), човниковий біг 3х10 м (r=0,768), кистьову динамометрію (r=0,631). Серед показників функціонального стану серцево-судинної та дихальної системи й психофізіологічних показників ми відзначили частоту серцевих скорочень (r=0,741), пробу Штанге (r=0,659), життєву ємність легень (r=0,650), теппінг-тест, рухів / хв (r=0,615), час простої реакції на світло (r=0,585), ступінь впрацьованості (r=0,558), час реакції на предмет, що рухається (r=0,545). Проведений кореляційний аналіз взаємозв’язку елементів техніки поштовху класичного та морфологічних показників, фізичних та психофізіологічних якостей дозволив враховувати їх дані під час складання експериментальної програми.

Посилання

1. Власко С., Джим В.Ю. Динаміка показників загальної фізичної підготовленості кваліфікованих армспортсменів. Єдиноборства. 2023. № 1 (27). С. 14–23.
2. Джим В.Ю., Канунова Л.В. Аналіз тренувальних занять учнів старшої загальноосвітньої школи, які займаються у секції з важкої атлетики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5 «Педагогічні науки: реалії та перспективи». Вип. 90. 2022. С. 42–47. DOI: https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2022.90.09.
3. Канунов Р.А., Півень О.Б., Джим В.Ю. Аналіз технічних помилок при виконанні ривка класичного юними важкоатлетами на етапі попередньо-базової підготовки. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». 2023. № 4 (163). С. 98–104. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2023.04(163).19.
4. Канунова Л.В., Плотніков Є.К., Півень О.Б. Диференціювання навантажень в базовому мезоциклі зі СФП у юних гирьовичок 14–15 років з урахуванням фаз специфічного біологічного циклу. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2020. № 5 (79). С. 58–64.
5. Олешко В.Г. Теорія та методика тренерської діяльності у важкій атлетиці : підручник. Київ : Національний університет фізичного виховання і спорту України ; Олімпійська література, 2018. 332 с.
6. Півень О.Б., Дорофеєва Т.І. Залежність спортивного результату від фізичного розвитку, морфо-функціональної та спеціальної силової підготовленості важкоатлетів на етапі попередньої базової підготовки. Слобожанський науково-спортивний вісник. 2017. № 4 (60). С. 86–90.
7. Півень О.Б. Особливості навчально-тренувального процесу важкоатлетів 15–16 років в змагальному періоді річного макроциклу з використанням різних методів швидкісно-силової підготовки. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». 2017. № 91. С. 86–90.
8. Платонов В.Н. Сучасна система спортивного тренування. Київ : Перша друкарня. 2020. 752 с.
9. Харланова М.О., Джим В. Ю., Канунова Л.В. Вплив занять функціонального тренування на прояв спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих спортсменок – фітнес-моделей протягом підготовчого періоду. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». 2023. № 4 (163). С. 98–104. DOI: 10.31392/NPU-nc.series15.2023.04(163).34.
10. Types of weights trajectory in sntach used by female weightlifters of varius build. Journal of Physical 2022 / O. Antoniuk, Y. Pavlyuk, O. Pavlyuk, T. Chopyk. Journal of Physical Education and Sport. 22 (6), 1396–1402. DOI:10.7752/jpes.2022.06175.
11. The analysis of handgrip strength and somatotype features in arm wrestling athletes with different skill levels / Podrihalo O.O., Podrigalo L.V., Bezkorovainyi D.O., Halashko O.I., Nikulin I.N., Kadutskaya L.A. Physical education of students. 24 (2), 2020. 120–126. https://doi.org/10.15561/20755279.2020.0208.
12. Analysis of the morphological changes in beginning bodybuilders due to resistance training / O. Tykhorsky, V. Dzhym, M. Galashko, E. Dzhym. Journal of Physical Education and Sport (JPES). 18 Supplement issue 1, Art 52, 2018 pp. 382–386. DOI:10.7752/jpes.2018.s152.
13. Relationship of limb lengths and body composition to lifting in weightlifting / D. Vidal Pérez, J.M. Miguel Martínez-Sanz, A. Ferriz-Valero, V. Gómez-Vicente, E. Ausó. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2021, 1 (2), 756. https://DOI:10.3390/ijerph18020756.
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Канунов, Р. А., Джим, В. Ю., & Півень, О. Б. (2023). КОРЕЛЯЦІЙНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ОСНОВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ТЕХНІКИ ПОШТОВХУ КЛАСИЧНОГО ТА МОРФОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ І ПОКАЗНИКАМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЇХ ВИКОНАННЯ ЮНИМИ ВАЖКОАТЛЕТАМИ 12 РОКІВ. Фізичне виховання та спорт, (4), 100-109. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-4-12
Розділ
РОЗДІЛ III. ОЛІМПІЙСЬКИЙ І ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають