ЕФЕКТИВНІ ПРУЖНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛОКНИСТОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ В УМОВАХ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОПЕРЕЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ

Ключові слова: волокно, гомогенізація, ефективний модуль пружності, коефіцієнт Пуассона, композиційний матеріал, попередня деформації, матриця.

Анотація

У статті розглядається математичне моделювання механічної поведінки волокнистого композиту для визначення його напружено-деформованого стану в умовах попередньої деформації. Знайдено аналітичні співвідношення для ефективних характеристик волокнистого композиційного матеріалу, а саме модулів пружності та коефіцієнтів Пуассона, з урахуванням зміни об’ємного вмісту компонентів у процесі деформування. В роботі для визначення ефективних характеристик застосовується метод представницького об’ємного елементу. Розглянуто спільне деформування порожнистого та суцільного циліндрів, що моделюють, відповідно, матрицю та волокно у композиті, з урахуванням того, що осьові переміщення і волокна й матриці сталі й однакові. Вважається, що в процесі деформації і матеріал матриці, і матеріал волокна підкоряються закону Гука, але в процесі деформації їх об’ємна частка в композиті змінюється. Ця зміна буде визначатися зміною площі поперечного перерізу ділянок елементарної комірки, зайнятих матрицею і волокном, враховуючи, що висота нескінченної комірки буде однаковою для матриці і волокна. Отримано співвідношення для напружено-деформованого стану ізотропного волокна та матриці, в яких передбачається, що незважаючи на лінійний характер деформування матриці та волокна, об’ємна частка компонентів змінюється при збільшенні зовнішнього навантаження й впливає на деформований стан компонентів. Далі розглядається аналогічна задача для однорідного трансверсально- ізотропного матеріалу, що моделює поведінку композиційного матеріалу. Умовою узгодження для цієї задачі будуть виступати рівність осьових переміщень для довільної осьової координати та рівність радіальних переміщень на зовнішній частині циліндричної поверхні. Отримано аналітичні вирази для ефективних пружних характеристик при поперечному деформуванні із врахуванням зміни деформованого стану. Досліджено залежність ефективних характеристик від зміни об’ємного вмісту волокна в композиті в процесі деформування.

Посилання

1. Столярова А.В., Гребенюк С.М., Клименко М.І. Поздовжній модуль пружності волокнистого композита з перехідним шаром. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2012. № 2. С. 130–142.
2. Соловей М.О., Кривенко О.П., Міщенко О.О. Визначення ефективних фізико-механічних характеристик односпрямованого волокнистого композитного матеріалу. Опір матеріалів та теорія споруд. 2014. № 92. С. 33–52.
3. Клименко М.И., Гребенюк С.Н., Богуславская А.М. Характеристики композиционного материала с трансверсально-изотропными вязкоупругими матрицей и волокном. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2015. № 3. С. 94–102.
4. Столярова А.В., Коваль Р.А., Гаценко А.В., Діоба Н.О.Визначення пружних сталих композиційного матеріалу із суцільними та порожистими однаково спрямованими волокнами. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2016. № 1. С. 57–64.
5. Grebenyuk S., Klymenko M., Smoliankova Т., Koval R. Effective Characteristics of the Multi-Modular Composites under Transverse Stretching. Materials Sceince Forum. 2019. № 968. С. 511–518.
6. Lopez-Reapozo J.C., Rodriguez-Ramoz R., Guinovart-Diaz R. Effective elastic shear stiffness of a periodic fibrous composite with non-uniform imperfect contact between the matrix and the fibers. International Journal of Solids and Structures. 2014. № 51. С. 1253–1262.
7. Yaolimg Xu, Sansan Du, Junhua Xiao, Qimgxin Zhao. Evaluation of the effective elastic proreries of long fiber reinforced composites with interphases. Computational Materials Science. 2012. № 61. С. 34–41.
8. Pingping Yang, Yang Chen, Zaoyang Guo, Ning Hu, Weifu Sun. Modeling the effective elastic and viscoelastic properties of randomly distributed short fiber reinforced composites. Composites Communications. 2022. № 35. С. 78–84.
9. Столярова А.В. Ефективні механічні характеристики композиційних матеріалів із транстропними порожнистими волокнами: монографія. Видавничий дім «Гельветика». 2021. 104 с.
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Гребенюк, С. М., & Морозова, І. Ю. (2023). ЕФЕКТИВНІ ПРУЖНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЛОКНИСТОГО КОМПОЗИЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ В УМОВАХ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОПЕРЕЧНОГО ДЕФОРМУВАННЯ. Computer Science and Applied Mathematics, (2), 38-44. https://doi.org/10.26661/2786-6254-2023-2-05
Розділ
РОЗДІЛ III. ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають