РОЗВ’ЯЗОК ПЕРШОЇ ОСНОВНОЇ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ПЛОСКОЇ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ БАГАТОШАРОВОЇ ОСНОВИ З ОРТОТРОПНИМИ ШАРАМИ

Ключові слова: напружено- деформований стан, багатошарова основа, ортотропний шар, плоска деформація, інтегральне перетворення Фур’є.

Анотація

У статті розглядається задача про визначення напружень і переміщень в точках багатошарової основи, що складається з ортотропних шарів яка зчеплена з півпростором. Відомі зовнішні навантаження на верхньому шарі, такі що деформація тіла стає плоскою. На нескінченності напруження дорівнюють нулю. В роботі наведено короткий огляд наукових досліджень, які висвітлюють методи та підходи до вирішення завдань, пов'язаних з теорією пружності для дослідження напружено-деформованого стану багатошарових тіл, плит, пластин і смуг. В статті сформульовано алгоритм аналітичного розв'язання поставленої задачі для багатошарової основи, в якому всі основні рівняння задачі та граничні умови піддаються прямому перетворенню Фур'є. Функція напружень знаходиться як розв’язок аналогу бігармонічного диференціального рівняння в просторі трансформант на випадок ортотропного матеріалу. Встановлюються взаємозв'язки між трансформантою функції напружень та трансформантами напружень і переміщень. Для кожного шару введено чотири допоміжні функції, які пов’язані з трансформантами напружень і переміщень точок на поверхні шарів. З умов на спільних межах між шарами побудовано рекурентні співвідношення, що виражають допоміжні функції нижнього шару через функції попереднього шару. Виражаючи четвірку допоміжних функцій для першого шару, можемо знайти аналогічні функції для довільного шару за рекурентними формулами. Після підстановки знайдених виразів в трансформанти напружень та переміщень і застосування оберненого інтегрального перетворення Фур’є ми отримуємо істинні значення напружень і переміщень в точках багатошарової ортотропної основи. Запропонований алгоритм враховує особливості властивостей ортотропного матеріалу і дозволяє отримувати аналітичні рішення напружено-деформованого стану в кожному шарі основи.

Посилання

1. Делявський М. В., Здолбіцька Н. В., Онишко Л. Й., Здолбіцький А. П. Визначення напружено-деформованого стану в тонких ортотропних плитах на пружній основі Вінклера. Фізико-хімічна механіка матеріалів. 2014. № 50 (6). С. 15–22.
2. Угрімов С. В., Тормосов Ю. М., Куценко В. А., Лебединець І. В. Моделювання напружено-деформованого стану шаруватих ортотропних пластин на пружній основі. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2014. № 5 (7). С. 4–9. URL: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2014.27632.
3. Carrera E. An assessment of mixed and classical theories on global and local response of multilayered orthotropic plates. Composite Structures. 2000. Vol. 50, №2. P. 183–198. URL: https://doi.org/10.1016/S0263-8223(00)00099-4.
4. Wanji C., Zhen W. A Selective Review on Recent Development of Displacement-Based Laminated Plate Theories. Recent Patents on Mechanical Engineering. 2008. Vol. 1, № 1. P. 29–44. DOI:10.2174/2212797610801010029.
5. Антоненко Н. М. Задача про осесиметричне кручення багатошарової плити з пружними зв’язками між шарами. Математичні методи та фізико-механічні поля. 2016. № 59 (2). С. 109–115.
6. Антоненко Н. М. Плоска деформація багатошарової плити з пружними зв’язками між шарами. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління. 2013. № 23 (1089). С. 15–21.
7. Величко І. Г., Антоненко Н. М. Плоска деформація смуги, яка лежить на пружній півплощині при наявності пружних зв’язків на їх спільній межі. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Математика, прикладна математика i механіка. 2011. № 967. С. 51–62.
8. Величко І. Г. Розв'язок основних крайових задач плоскої теорії пружності для багатошарових основ з трансверсально-ізотропними шарами. Вісник ЗДУ. Серія: Фізико-математичні науки. Біологічні науки. 1999. № 2. С. 21–28.
9. Дзундза Н. С., Зіновєєв І. В. Алгоритм знаходження напружено-деформованого стану пружного ортотропного шару. Scientific discussion. 2022. № 1 (64). С. 16–20.
10. Приварников А. К. Двовимірні граничні завдання теорії пружності для багатошарових основ. Запоріжжя : ЗНУ, 1990. 84 с.
11. Зіновєєв І. В. Плоска деформація багатошарових основ з тріщинами в шарах. Вісник ЗДУ. 2001. № 2. С. 54–60.
12. Дзундза Н. С., Зіновєєв І. В. Дослідження напружено-деформованого стану ортотропної півплощини в умовах плоскої деформації. Computer Science and Applied Mathematics. 2022. № 1. С. 23–30. URL: https://doi.org/10.26661/2413-6549-2022-1-03.
13. Лопушанська Г. П., Лопушанський А. О., М’яус О. Перетворення Фур’є, Лапласа: узагальнення та застосування. Львів : Видавництво ЛНУ, 2014. 152 c.
14. Timoshenko S. P., Goodier J. N. Theory of Elasticity (Third Ed.). McGraw-Hill, New York. 1970. 506 p.
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Дзундза, Н. С., & Зіновєєв, І. В. (2023). РОЗВ’ЯЗОК ПЕРШОЇ ОСНОВНОЇ КРАЙОВОЇ ЗАДАЧІ ПЛОСКОЇ ТЕОРІЇ ПРУЖНОСТІ ДЛЯ БАГАТОШАРОВОЇ ОСНОВИ З ОРТОТРОПНИМИ ШАРАМИ. Computer Science and Applied Mathematics, (2), 45-51. https://doi.org/10.26661/2786-6254-2023-2-06
Розділ
РОЗДІЛ III. ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА