НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРЯМИХ І ОБЕРНЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ

  • А. О. Ярош
  • О. В. Кудін
Ключові слова: крайові задачі, пряма задача, обернена задача, рівняння Бюргерса, нейронні мережі з фізичною інформацією.

Анотація

Розвиток наближених методів розв’язання диференціальних рівнянь є важливим для багатьох галузей науки та техніки. Чисельні методи дозволяють здійснювати розрахунки складних фізичних процесів. Ці методи необхідні для комп’ютерного моделювання та симуляції поведінки складних технічних систем. Класичні методи розв’язання диференціальних рівнянь (метод колокації, метод Гальоркіна, метод Рітца) потребують вибору базисних функцій для побудови наближеного розв’язку. Хибний вибір може призвести до некоректних результатів. Крім того, збільшення кількості базисних функцій для поліпшення точності може призвести до зростання обчислювальної складності, особливо для великих систем диференціальних рівнянь. Використання нейронних мереж із фізичною інформацією для розв’язання крайових задач має кілька переваг порівняно із класичними методами. По-перше, нейронні мережі дозволяють здійснювати апроксимацію складних фізичних процесів без потреби у виборі певних базисних функцій. По-друге, нейронні мережі здатні автоматично виявляти нелінійні залежності у даних, що робить їх ефективними для моделювання складних фізичних явищ. Крім того, нейронні мережі можуть адаптуватися до нових даних і змінювати умови задачі без необхідності перегляду аналітичних апроксимацій, що робить їх більш гнучкими та придатними для застосування у різних галузях фізики й інженерії. Нейромережеві методи також ефективно використовуються для розв’язання обернених задач. Вони дозволяють визначати параметри системи або властивості середовища на основі вимірювань або спостережень. Невідомі константи оберненої задачі, що підлягають визначенню, вводяться у число параметрів нейронної мережі й оптимізуються під час навчання. У роботі розроблено архітектури нейронних мереж із фізичною інформацією для розв’язання прямих та обернених задач рівняння Бюргерса. Продемонстровано збіжність на декількох числових прикладах із різними крайовими умовами та параметрами задач.

Посилання

1. Karniadakis G.E., Kevrekidis I.G., Lu L., Perdikaris P., Wang S., Yang L., Physics-informed machine learning. Nat Rev Phys. 2021. Vol. 3. № 6. Р. 422–440. doi: 10.1038/s42254-021-00314-5.
2. Willard J., Jia X., Xu S., Steinbach M., Kumar V. Integrating Scientific Knowledge with Machine Learning for Engineering and Environmental Systems. ACM Comput. Surv., 2022, https://doi.org/10.1145/3514228
3. Cybenko G.V. Approximation by Superpositions of a Sigmoidal function. Mathematics of Control, Signals and Systems. 1989. Vol. 2. № 4. P. 303–314
4. Lagaris I.E., Likas A., Fotiadis D.I. Artifial Neural Networks for Solving Ordinary and Partial Differential Equations. arXiv:physics/9705023v1, 1997, https://doi.org/10.1109/72.712178
5. Raissi M., Perdikaris P., Karniadakis G.E. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. Journal of Computational Physics. № 378. 2019. Р. 686–707.
6. Seo J. Solving real-world optimization tasks using physics-informed neural computing. Scientific Reports. № 14 (1). Р. 202. 2024.
7. Vauhkonen M., Tarvainen T., Lähivaara T. Inverse Problems. Mathematical Modelling. Springer / Pohjolainen, S. (eds), Cham, 2016, https://doi.org/10.1007/978-3-319-27836-0_12
8. Huijuan Z., Juncai P., Yong C. Data-driven forward-inverse problems for the variable coefficients Hirota equation using deep learning method. https://arxiv.org/abs/2210.09656, 2022
9. Ming Z., Zhenya Y., Data-driven forward and inverse problems for chaotic and hyperchaotic dynamic systems based on two machine learning architectures. Physica D: Nonlinear Phenomena. Vol. 446. 2023. Р. 133656. https://doi.org/10.1016/j.physd.2023.133656.
10. Yinlin Y., Hongtao F., Yajing L., Xinyi L., Hongbing Z. Deep neural network methods for solving forward and inverse problems of time fractional diffusion equations with conformable derivative. Neurocomputing. Vol. 509. 2022. P.177–192. https://doi.org/10.1016/j.neucom.2022.08.030.
11. Vadeboncoeur A., Akyildiz Ö.D., Kazlauskaite I., Girolami M., Cirak F. Fully probabilistic deep models for forward and inverse problems in parametric PDEs. Journal of Computational Physics. Vol. 491. 2023. https://doi.org/10.1016/j.jcp.2023.112369.
12. Başhan A. Nonlinear dynamics of the Burgers’ equation and numerical experiments. Math Sci. № 16. Р. 183–205. 2022. https://doi.org/10.1007/s40096-021-00410-8
13. Apraiz J., Doubova A., Fernández-Cara E., Yamamoto M. Some inverse problems for the Burgers equation and related systems, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. Vol. 107. 2022. https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2021.106113.
14. Oanh N.T.N. On the inverse problem for one-dimensional Burgers’ equation from the interior observation. J Elliptic Parabol Equ. № 9. Р. 1329–1339. 2023. https://doi.org/10.1007/s41808-023-00244-6
15. Depina I., Jain S., Mar Valsson S., Gotovac H. Application of physics-informed neural networks to inverse problems in unsaturated groundwater flow. Georisk. Assessment and Management of Risk for Engineered Systems and Geohazards. № 16 (1). 2022. Р. 21–36. https://doi.org/10.1080/17499518.2021.1971251
16. Garay J., Dunstan J., Uribe S., Costabal F.S. Physics-informed neural networks for blood flow inverse problems. 2023. https://arxiv.org/abs/2308.00927
17. Haykin S. Neural Networks and Learning Machines. Prentice Hall, 2009.
18. Benton E.R., Platzman G.W. A table of solutions of the one-dimensional Burgers equation. Quarterly of Applied Mathematics. № 30 (2). Р. 195–212, 1972.
19. Devore J.L. Probability and Statistics for Engineering and the Sciences. Boston, MA : Cengage Learning. 2011. Р. 508–510.
Опубліковано
2024-05-30
Як цитувати
Ярош, А. О., & Кудін, О. В. (2024). НЕЙРОМЕРЕЖЕВІ МЕТОДИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРЯМИХ І ОБЕРНЕНИХ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ. Computer Science and Applied Mathematics, (1), 92-100. https://doi.org/10.26661/2786-6254-2024-1-11
Розділ
РОЗДІЛ III. КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають