Гірудотерапія як можливий потенційний метод профілактики, допоміжного лікування та швидкого реабілітаційного відновлення в разі COVID-19: огляд

Ключові слова: COVID-19, SARS-CoV-2, короновіруси, гірудотерапія, біологічно активні речовини, медичні п’явки

Анотація

Інфекційне захворювання COVID-19, спричинене коронавірусом SARS-CoV-2, – найнебезпечніше інфекційне захворювання зі швидким поширенням. Наразі встановлено етіологію, епідеміологію та патогенез цього захворювання. Проявляється в легкій і тяжкій формах. У легкій формі здебільшого відбувається інфекція дихальних шляхів, у тяжких випадках виникає прогресуюча пневмонія та тромбози через порушення коагуляції, гомеостатичної регуляції імунної системи. Надалі уражається ендотелій легень, виникає мікросудинний тромбоз та відбувається альвеолярне пошкодження. У більш тяжкій формі виникає септичний шок, який проявляється пошкодженням усіх важливих органів та може призвести до смерті. Найбільш чутливі органи до цього захворювання – легені, серце, стравохід, нирки, сечовий міхур, клубова кишка. У роботі подано короткий огляд гірудотерапії як можливого потенційного методу, який здатний відновити серцево-судинну, дихальну та імунну системи після СOVID-19, зменшити ускладнення й тяжкість перебігу захворювання. Також розглядаються інші ефекти: антитромботичний, тромболітичний, антигіпертензивний, антиатерогенний, антигіпоксичний, регенераційний, антимікробний, антивірусний, імуномодулюючий та анальгезуючий, які здатні зменшити ускладнення та фактори ризику цього захворювання. Розглянуто основні біологічно активні речовини медичних п’явок, які беруть участь у тих чи інших біологічних ефектах. Розглядається вирішення патологічних станів, які можуть виникати під час захворювання на COVID-19. У статті проводиться опис механізмів розвитку та поширення СOVID-19 в організмі, відновлення його за допомогою гірудотерапії з посиланням на наукові роботи вчених. Комплекс біологічно активних речовин медичної п’явки має потенціал перевершити за ефективністю відомі препарати світового рівня. Попередні отримані експериментальні результати в медицині та ветеринарії переконливо це доводять.

Посилання

(1) World Health Organization. Clinical Management of Severe Acute Respiratory Infection When Novel Coronavirus (nCoV) Infection is Suspected: Interim Guidance. Geneva. 2020. URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331446.
(2) Huang, C.; Wang, Y.; Li, X.; Ren, L.; Zhao, J; Hu, Y. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. Lancet, 2020, 395, pp. 497–506.
(3) Calvi, E.; Bernardi, N.; Cimino, G.; Pascariello, G.; Faggiano, P.; Gavazzi E.; Vizzardi, E.; Metra, M. Unusual intracardiac thrombosis in two patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19): case series. European Heart Journal – Case Reports, 2020, pp. 1–7. URL: https://academic.oup.com/ehjcr/advance-article/doi/10.1093/ehjcr/ytaa518/6054745.
(4) Clinical management protocol for COVID-19. Government of India Ministry of Health and Family Welfare. Version 6. URL: https://www.mohfw.gov.in/pdf/PostCOVID13092020.pdf.
(5) Carfi, A.; Bernabei, R.; Landi, F. Gemelli Against COVID-19 Post-Acute Care Study Group. Persistent symptoms in patients after acute COVID-19. J. Am. Med. Assoc., 2020, 324, pp. 603–605.
(6) Tenforde; M.W. Symptom duration and risk factors for delayed return to usual health among outpatients with COVID-19 in a multistate health care systems network – United States, March – June 2020. Morb. Mortal. Wkly Rep., 2020, 69, pp. 993–998.
(7) Huang; C. 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study. Lancet., 2021, 397, pp. 220–232.
(8) Gupta, A. et al. Extrapulmonary manifestations of COVID-19. Nat. Med., 2020, 26, pp. 1017–1032.
(9) Amaral, C.M.; Lima O. Information about the new coronavirus disease (COVID-19). Radiol Bras., 2020, 53(2), pp. 5–6. URL: http://dx.doi.org/10.1590/0100-3984.2020.53.2e1.
(10) Tiwari, N.N.; Dudhamal, T.S.; Prasad, S.M.; Shah, R.K.; Patel, B.D.; Shah, B. Ayurveda and COVID 19 pandemic in Nepal. Healer Journal, 2020, 1(1), pp. 1–5.
(11) Müller, C.; Lukas, P.; Sponholz, D.; Hildebrandt, J-P. The hirudin-like factors HLF3 and HLF4 – hidden hirudins of European medicinal leeches. Parasitology Research., 2020, 119, pp. 1767–1775. URL: https://doi.org/10.1007/s00436-020-06697-1.
(12) Каменев, О.Ю.; Барановский, А.Ю. Лечение пиявками: теория и практика гирудотерапии: руководство для врачей. Санкт-Петербург: ИГ «Весь», 2006; с. 108–114.
(13) Геращенко, Л. Всё о пиявке. Гирудотерапия для разных типов людей. Санкт-Петербург: Питер: 2007; с. 170–178.
(14) Жаров, Д.Г. Секреты гирудотерапии, или как лечиться пиявками. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003; с. 180–196.
(15) Савинова, В.А. Гирудотерапия: руководство. Москва: Медицина, 2004; с. 270–288.
(16) Коритнюк, Р.; Борисенко Т. Піявочка-козявочка. Фармацевт-практик, 2009, 1, с. 34–37.
(17) Ковальова, О.В.; Ковальова А.А.; Шкопинський Є.О.; Кошля О.В. Гірудотерапія як засіб фізичної реабілітації. Естетична медицина, 2013, 2(32), с. 18–23.
(18) Долженко, М.М. Пацієнт молодого віку з COVID-19: у фокусі – серцево-судинні ускладнення та реабілітація. Здоров’я України, 2021, 2(495), с. 41–42.
(19) Baskova, I.P.; Zavalova, L.L. Proteinase inhibitors from the medicinal leech Hirudo medicinalis. Biochemistry, 2001, 66(7), pp. 703–714. URL: https://doi.10.1023/a:1010223325313.
(20) Hu, B.; Xu, L.; Li, Y.; Bai, X.; Xing, M.; Cao, Q. A peptide inhibitor of macrophage migration in atherosclerosis purified from the leech Whitmania pigra. J Ethnopharmacol., 2020, 254, 112723. URL: https://doi.10.1016/j.jep.2020.112723.
(21) Babenko, V.V.; Podgorny, O.V.; Manuvera, V.A.; Kasianov, A.S.; Manolov, A.I.; Grafskaia, E.N. Draft genome sequences of Hirudo medicinalis and salivary transcriptome of three closely related medicinal leeches. BMC genomics., 2020, 21(1), pp. 1–16. URL: https://doi.10.1186/s12864-020-6748-0.
(22) Singh, A.P. Medicinal leech therapy (hirudotherapy): a brief overview. Complement Ther Clin Pract., 2010, 16(4), pp. 213–215. URL: https://doi.10.1016/j.ctcp.2009.11.005.
(23) Baranzini, N.; Pulze, L.; Reguzzoni M.; Roncoroni R.; Orlandi V.T.; Tettamanti, G.; Acquati, F.; Grimaldi, A. 3D Reconstruction of HvRNASET2 Molecule to Understand Its Antibacterial Role. Int. J. Mol. Sci., 2020, 21, pp. 9722. URL: https://doi.10.3390/ijms212497221-17.
(24) Afroz, A.T.; Najar, F.A.; Faisal, M.; Fatima, M. Effect of Irsale Alaq (leech therapy) in thrombosed pile mass: a case study. Int J Sci Rep., 2020, 6(6), pp. 220–222.
(25) Кузнєцова, Л.В.; Фролов, В.М.; Пересадін, М.О.; Круглова, О.В. Сучасні підходи до гірудорефлексотерапії при захворюваннях серцево-судинної системи. Український морфологічний альманах, 2010, 8(1), с. 32–35.
(26) Кузнецова, Л.П.; Люсов, В.А.; Волов, Н.А. Место гирудотерапии в комплексном лечении хронической сердечной недостаточности. Российский кардиологический журнал, 2008, 2, с. 28–30.
(27) Свиридкина, Л.П.; Боровая, Е.П.; Махнева А.В. Гирудотерапия в комплексном санаторно-курортном лечении больных ишемической болезнью сердца. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры, 2008, 3, с. 12–15.
(28) Джиоев, И.А. Методика гирудотерапии при лечении венозных трофических язв нижних конечностей в условиях поликлиники. Аспирант и соискатель, 2006, 4, с. 221–224.
(29) Porshinsky, B.S.; Saha, S.; Grossman, M.D. Clinical uses of the medicinal leech: а practical review. J. Postgrad. Med., 2011, 57, pp. 65–71.
(30) Ahmad, T.; Anwar, M. Clinical importance of Leech therapy. Indian J. Tradit. Know., 2009, 8, pp. 443–445.
(31) Niqar, Z.; Alam, M.A. Effect of taleeq (leech therapy) in dawali (varicose veins). Anc. Sci. Life., 2011, 30, pp. 84–91.
(32) Pospelova, M.L.; Barnaulov, O.D. Hirudotherapy in the treatment of bilateral internal carotid artery occlusion: case report. Curr. Top. Neurol. Psychiatr. Relat. Discip., 2010, 18, pp. 51–53.
(33) Prakash, A.; Parikshit, D.; Arun, G.R. Raj A review on the role of jalaukavacharana (hirudotherapy) in the management of the venous ulcer. Universal Journal of Pharmacy, 2013, 2(4), pp. 38–43.
(34) Поспелова, М.Л.; Сорокоумов, В.А.; Алексеева, Т.М.; Иванова, Н.Е. Гирудотерапия в лечении цереброваскулярной патологии. История и современность. Артериальная гипертензия, 2018, 24(2), с. 217–222. URL: https://doi.org/10.18705/1607-419X-2018-24-2-217-222.
(35) Коныртаева, Н.Н.; Гржибовский, А.М.; Каусова, Г.К.; Жернов, В.А.; Калматаева, Ж.А. Гирудотерапия при болезнях системы кровообращения. Экология человека, 2015, 6, с. 57–64.
(36) Гончарова, А. Эффективность гирудотерапии при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» (Переяслав-Хмельницький, 27–28 лютого 2014 р.). Переяслав-Хмельницький, 2014; с. 8–12. URL: http://conferences.neasmo.org.ua/ru/art/142.
(37) Крячко, О.В.; Лукоянова, Л.А. Влияние гирудотерапии на некоторые гематологические и биохимические показатели при интоксикационном синдроме у собак. Ветеринарная практика, 2009, 1, с. 65–68.
(38) Canpolat, İ.; Sağlam N. Treatment of diffuse hematoma in a dog with the medicinal leech, Hirudo medicinalis. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 2004, 2 (2), pp. 97–99.
(39) Canpolat, İ.; Sağlam, N. Treatment of aural hematomas in dog with the medicinal leech, Hirudo medicinalis. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 2004, 2 (2), pp. 67–69.
(40) Cooper, J.E. Veterinary surgeons and leechs. The Veterinary Record, 1989, 29, pp. 116–117.
(41) Sobczak, N.; Kantyka M. Hirudotherapy in veterinary medicine. Annals of Parasitology, 2014, 60 (2), pp. 89–92.
(42) Малий, В.П.; Асоян, І.М.; Сай, І.В.; Андрусович, І.В. Патогенез коронавірусної інфекції COVID-19. Інфекційні хвороби, 2020, 3(101), с. 73–83.
(43) Андрейчин, М.А.; Ничик, Н.А.; Завіднюк, Н.Г.; Йосик, Я.І.; Іщук, І.С.; Івахів О.Л. COVID-19: епідеміологія, клініка, діагностика, лікування та профілактика. Інфекційні хвороби, 2020, 2(100), с. 41–55. URL: https://doi.org/10.11603/1681-2727.2020.2.11285.
(44) Тараба Т.С. Гирудотерапия (часть 1): дефиниция, показания, противопоказания. Вестник клинической больницы, 2016, 51, с. 9–13.
(45) Bharanija, K.S.; Jalagandeswarar, K.; Ashok V. Hirudotherapy-A Cure in Vampire’s kiss: A Review. J. Pharm. Sci. & Res., 2016, 8(8), pp. 822–827.
(46) Sudhadevi, M. Leech therapy: A holistic treatment. International Journal of Advance Research in Nursing, 2020, 3(1), pp. 130–132.
(47) Лукоянова Л.А. Патогенетическое обоснование использования гирудотерапии при интоксикационном синдроме у собак: дисс. … канд. мед. наук; Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины. Санкт-Петербург, 2009.
(48) Grafskaia, E.N.; Nadezhdin, K.D.; Talyzina, I.A.; Polina, N.F.; Podgorny, O.V.; Pavlova, E.R. Medicinal leech antimicrobial peptides lacking toxicity represent a promising alternative strategy to combat antibiotic-resistant pathogens. Eur J Med Chem., 2019, 180, pp. 143–153. URL: https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2019.06.080.
(49) Wilmer, A.; Slater, K.; Yip, J.; Carr, N.; Grant, J. The role of leech water sampling in choice of prophylactic antibiotics in medical leech therapy. Microsurgery, 2013, 33(4), pp. 301–304. URL: https://doi.org/10.1002/micr.22087.
(50) Malik, B.; Astuti, D.A.; Arief, D.J.F.; Rahminiwati M. A study on antioxidative and antimicrobial activities of saliva extract of Indonesian local leeches. IOP Conf. Ser. Earth. Environ., 2019, 251, pp. 1–16.
(51) Fattakhov, N.K.; Tilyakhodzhaeva, G.B., Abdulkhakimov A.R. Efficiency of application of hirudotherapy to have been having coronaviral infection. Journal of applied research, 2021, 7(4), pp. 2908–2911.
(52) Merrill, J.T.; Erkan, D.; Winakur, J. Emerging evidence of a COVID-19 thrombotic syndrome has treatment implications. Nat. Rev. Rheumatol., 2020, 16(10), pp. 581–589.
(53) Whitsett, J.A.; Alenghat, T. Respiratory epithelial cells orchestrate pulmonary innate immunity. Nat. Immunol., 2015, 16(1), pp. 27–35.
(54) Zhou, Z.; Ren, L.; Zhang, L. Overly Exuberant Innate Immune Response to SARS-CoV-2 Infection. SSRN Electronic Journal, 2020. URL: https://doi.org/10.2139/ssrn.3551623.
(55) Zhou, Z.; Ren, L.; Zhang, L. Heightened Innate Immune Responses in the Respiratory Tract of COVID-19 Patients. Cell Host Microbe, 2020, 27(6), pp. 883–890.
(56) Li, G.; Fan, Y.; Lai, Y. Coronavirus infections and immune responses. J. Med. Virol., 2020, 92(4), pp. 424–432.
(57) Seif, F.; Khoshmirsafa, M.; Aazami, H. The role of JAKSTAT signaling pathway and its regulators in the fate of T helper cells. Cell Commun. Signaling, 2017, 15(1), pp. 21–23.
(58) Juno, J.A.; Tan, H.-X.; Lee, W.S. Humoral and circulating follicular helper T cell responses in recovered patients with COVID-19. Nat. Med., 2020, 26, pp. 1427–1428.
(59) Herold, T.; Jurinovic, V.; Arnreich, C. Elevated levels of IL-6 and CRP predict the need for mechanical ventilation in COVID-19. J. Allergy Clin. Immunol., 2020, 146(1), pp. 128–136.
(60) Barnes, B.J.; Adrover, J.M.; Baxter-Stoltzfus, A. Targeting potential drivers of COVID-19: Neutrophil extracellular traps. J. Exp. Med., 2020, 217, e20200652.
(61) Cao, X. COVID-19: immunopathology and its implications for therapy. Nat. Rev. Immunol., 2020, 20(5), pp. 269–270.
(62) Maucourant, C.; Filipovic, I.; Ponzetta, A. Natural killer cell immunotypes related to COVID-19 disease severity. Science Immunology, 2020, 5(50), eabd6832.
(63) Cherneva, R.; Cherneva, Z.; Cherneva, R.V.; Cherneva, Z.V. Infection, inflammation and immunity in COVID-19 infection. Scientifi c review, 2021, 3, XLVIII, pp. 77–82. URL: https://doi.org/10.2478/AMB-2021-0040.
(64) Фролов, В.М.; Гарник, Т.П.; Пересадин, Н.А.; Высоцкий, А.А. Динамика показателей фагоцитарной активности моноцитов периферической крови у больных с синдромом психоэмоционального выгорания при гирудотерапии. Український медичний альманах, 2008, 11(4), с. 175–178.
(65) Зєльоний, І.І.; Кузнєцова, Л.В.; Фролов, В.М.; Пересадін, М.О. Вплив гірудотерапії на показники цитокінового профілю крові у хворих на рецидивуючу бешиху на тлі варикозної хвороби вен гомілки. Український медичний альманах, 2010, 13(1), с. 52–55.
(66) Глагович, М.В. Лапаростомія та гірудотерапія в комплексному лікуванні перитоніту у дітей: дис.… канд. мед. наук; Івано-Франківський державний медичний університет. Івано-Франківськ, 2006.
(67) Хабаров, А.С.; Зяблицкая, Н.К.; Волощенко, Л.Г.; Шойхет, Я.Н. (Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Алтайский государственный медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию»). Способ лечения хронического тонзиллита у больных с иммунодефицитным состоянием. Патент России 2391991, 20.06.2010.
(68) Спицына, В.И. Иммунные нарушения и патогенетическое обоснование их коррекции у больных хроническими заболеваниями слизистой оболочки полости рта: дисс. … канд. мед. наук; Государственное образовательное учреждение «Институт повышения квалификации Федерального управления». Ставрополь, 2005.
(69) Денискина, Е.В. Клинико-лабораторное обоснование гирудотерапии в комплексном лечении хронического верхушечного периодонтита: дисс. … канд. мед. наук; Московский государственный медико-стоматологический университет. Москва, 2003.
(70) Боровая, Е.П. Гирудотерапия и эндоэкологическая реабилитация в комплексном санаторно-курортном лечении больных ишемической болезнью сердца среднего и пожилого: дисс. … канд. мед. наук; Российский научно-исследовательский институт геронтологии. Москва, 2008.
(71) Захарова, О.А. Патогенетическое обоснование гирудотерапии у больных суставной формой ревматоидного артрита: дисс. … канд. мед. наук; Читинская государственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию. Чита, 2008.
(72) Фролов, А.; Копейка, В.; Федотов Е. Влияние гирудотерапии на физиологические показатели у коз. Тваринництво України, 2010, 7, с. 7–10.
(73) Попова, И.С. Воспроизводительная способность молочных коров разных генотипов и использование гирудопунктуры для ее коррекции: дисс. … канд. мед. наук; Воронежский государственный университет имени К.Д. Глинки. Воронеж, 2003.
(74) Aminov, R.F.; Frolov, A.K. Influence of ectoparasite – Hirudo verbana on morphogenetic reactions of the host organism – rattus. Current trends in immunology, 2017, 18, pp. 107–117.
(75) Aminov, R.F.; Frolov, A.K. The impact of fetal load of Hirudo verbana saline extract antigens morphometrical, hematological and immunological parameters of rats in the early stages of postembryonic development. Annals of parasitology, 2018, 64(1), pp. 13–20.
(76) Амінов, Р.Ф.; Фролов, О.К. Фагоцитарна та метаболічна активність нейтрофілів щурів на ранніх етапах постембріонального розвитку за впливу біологічно активних речовин сольового екстракту Hirudo verbana. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2016, 7, pp. 96–100.
(77) Амінов, Р.Ф.; Фролов, О.К. Проліферативна активність клітин кісткового мозку щурів за впливу біологічно активних речовин медичної п’явки. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2017, 8(4), pp. 501–505.
(78) Амінов, Р.Ф.; Фролов, О.К.; Федотов, Є.Р. Реакція бластної трансформації лімфоцитів крові нелінійних самиць щурів, їх приплоду на ранніх етапах постембріонального розвитку на фоні впливу сольового екстракту Hirudo verbana. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Біологічні науки», 2018, 1, с. 46–52.
(79) Амінов, Р.Ф. Гемопоетична активність кісткового мозку щура на фоні впливу сольового екстракту Hirudo verbana Carena, 1820. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Біологія», 2018, 30, с. 87–94. URL: https://doi.org/10.26565/2075%2D5457%2D2018%2D30%2D10.
(80) Амінов, Р.Ф.; Фролов, О.К.; Федотов, Є.Р.; Макєєва, Л.В. Морфометричні показники тіла щурів на ранніх етапах постембріонального розвитку на фоні впливу антигенів сольового екстракту медичної п’явки в передембріональний і ембріональний періоди розвитку. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Біологічні науки», 2016, 1, с. 43–48.
(81) Амінов Р.Ф.; Сирцов В.К.; Федосєєва О.В.; Фролов О.К. Морфологічні показники селезінки та тимусу щурів після впливу сольового екстракту Hirudo verbana. Світ медицини та біології, 2019, 4(70), с. 183–187.
(82) Амінов, Р.Ф. Проліферативна активність лімфоцитів крові нелінійних самиць щурів, їх приплоду на ранніх етапах постембріонального розвитку на фоні гірудовпливу. Acta Biologica Ukrainica, 2018, 1, с. 40–45. URL: https://doi.org/10.26661/2410-0943-2018-1-05
(83) Аминов Р.Ф.; Фролов А.К.; Федотов Е.Р. Влияние внутриутробной нагрузки биологически активными веществами солевого экстракта Hirudo verbana на морфометрические и гематологические показатели крыс на ранних этапах постэмбрионального развития. Иммунопатология, аллергология, инфектология, 2016, 4, с. 6–11.
(84) Амінов, Р.Ф.; Фролов, О.К.; Амінова, А.С. Вплив гірудотерапії на репродуктивну функцію лабораторних щурів. Acta Biologica Ukrainica, 2020, 1, с. 29–36. URL: https://doi.org/10.26661/2410-0943-2020-1-04.
(85) Aminov R.; Aminova A. Indirect effect of substances of the hemophagous parasite Hirudo verbana on the immune system of the host rats. Annals of Parasitology, 2021, 67(4), pp. 603–610.
(86) Zheng, K.I.; Feng, G.; Liu, W-Y.; Targher, G.; Byrne, C.D.; Zheng M-H. Extrapulmonary complications of Covid-19: A multisystem disease? J Med Virol., 2021, 93, pp. 323–335. URL: https://doi.org/10.1002/jmv.26294.
(87) Добрынин, Ю.В.; Живогляд, Р.Н.; Хадарцева, К.А.; Шипилова Т.Н. Оценка эффективности секрета слюны пиявки в лечении цереброваскулярной и гинекологической патологии. Вестник новых медицинских технологий, 2008, 15(1), с. 96–97.
(88) Морозова, С.В.; Аксенова, О.В. Гирудотерапия в лечении периферических кохлеовестибулярных нарушений сосудистого. Вестник оториноларингологии, 2009, 4, с. 51–53.
(89) Pospelova, M.L.; Barnaulov, O.D. Effects of hirudotherapy on intravascular thrombosis activation in different groups of patients with cerebrovascular pathologies. Aktuelnosti neurol, psihijatrije granicnih podrucja, 2010, 18(3), pp. 27–32.
(90) Прохоров, Д.В.; Нгема, М.В.; Пияльцева Е.А. Опыт применения гирудотерапии в комплексном лечении хронических дерматозов. Вестник физиотерапии и курортологии, 2004, 3, с. 64–65.
(91) Kumar, S.A. Anti inflammatory effect of leech therapy in the patients of psoriasis (ek kustha). J. Pharmaceut and Sci. Innovat., 2012, 1(1), pp. 71–74.
(92) Бургонский, В.Г.; Юркина, А.В. Применение гирудотерапии в практической стоматологии. Современная стоматология, 2016, 1, с. 7–13.
(93) Абдуллаева, А.И.; Притыко, А.Г.; Воронин, П.А.; Михайлова, Е.Г. Анализ результата применения метода гирудотерапии при лечении хронического апикального периодонтита. Вестник РГМУ, 2020, 3, с. 92–95.
(94) Сорокина, А.В. Гирудотерапия в гинекологической практике. Медицинская сестра, 2008, 7, с. 19–20.
(95) Amani, L.; Motamed, N.; Ardakani, M.M.; Shasaltaneh, M.D.; Malek, M.; Shamsa, F.; Fatemi, E.; Amin, M. Semi-solid product of medicinal leech enhanceswound healing in rats. Jundishapur J Nat Pharm Prod., 2021, 1(4), pp. 32–38. URL: https://doi.org/10.5812/jjnpp.113910.
(96) Shirbeigi, L.; Eghbalian, F.; Bakhtyari, L. Treatment of diabetic foot ulcer with medicinal leech therapy and honey curcumin dressing: a case report. Traditional Medicine Research, 2019, 4(6), pp. 338–344.
(97) Amani, L.; Fadaei, F.; Shams, M.; Mehran A.; Ardakani, M.; Shirbeigi, L. Treatment of Diabetic Foot Ulcer (DFU) with Pharmaceutical Product using Hirudo orientalis: A Case Report. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 2020, 28(129), pp. 225–229.
(98) Ojo, P.; Babayi, H.; Olayemi, I.; Peter, O.; Fadipe, L.; Baba, E.; Izebe, K. Anti-Tubercular Activities and Molecular Characterization of Salivary Extract of Leech (Hirudo medicinalis) against Mycobacterium tuberculosis. Journal of Tuberculosis Research, 2018, 6, pp. 1–9. URL: https://doi.org/10.4236/jtr.2018.61001.
(99) Habrmanova, M.; Cechova, A.; Cickova, H.; Takac, P. Detoxification by Medicinal Leeches (Hirudo medicinalis). Medical Research Archives, 2020, 8(12), pp. 1–12.
(100) Павлова, И.Б.; Юдина, Т.Г.; Баскова, И.П.; Даньян, Г.Г.; Лейли, Ч.Ч.; Феоктистова, Н.А.; Васильев, Д.А.; Золотухин, С.Н. Изучение перспектив использования секрета слюнных клеток медицинской пиявки Hirudo medicinalis и препарата «Пиявит» как антимикробных комплексов, не вызывающих резистентности у микроорганизмов. Современные проблемы науки и образования, 2015, 2-3, с. 1–11.
(101) Григорьева, Д.В.; Горудко, И.В.; Графская, Е.Н.; Лацис, И.А.; Соколов, А.В.; Панасенко, О.М.; Лазарев, В.Н. Влияние новых антимикробных пептидов медицинской пиявки Hirudo medicinalis на функциональную активность белков гранул нейтрофилов. URL: https://journals.eco-vector.com/MAJ/article/view/77649.
(102) Павлова, И.Б.; Даньян, Го; Чен, Л.Ч.; Юдина Т.Г. Чувствительность к природным антимикробным комплексам возбудителей микозов – представителей рр. Candida и Fusarium. Journal of scientific articles “Health and Education Millennium”, 2017, 19(1), pp. 109–113.
(103) Nakanekar, A.; Khobarkar, P.; Dhotkar, S. Management of herpes zoster in Ayurveda through medicinal leeches and other composite Ayurveda Treatment. Journal of ayurveda and integrative medicine, 2020, 11(3), pp. 352–356. URL: https://doi.org/10.1016/j.jaim.2020.05.008.
(104) Hwang, K.; Kim, H.M.; Kim, Y.S. Staphylococcus aureus methicillin-resistant staphylococcus aureus following leech application at a congested flap after a mastectomy. Arch Aesthetic Plast Surg., 2017, 23(3), pp. 143–145. URL: https://doi.org/10.14730/aaps.2017.23.3.143.
(105) Shakouri, A.; Adljouy, N.; Abdolalizadeh J. Anti-Cancer Activity of Liposomal Medical Leech Saliva Extract (LSE). Proceedings of the 3rd World Congress on Recent Advances in Nanotechnology (RAN’18) (Budapest, Hungary, April 10–12, 2018). Budapest, 2018. URL: https://doi.org/10.11159/nddte18.102.
(106) Davoodi, F.; Taheri, S.; Raisi, A.; Rajabzadeh, A.; Zakian, A.; Hablolvarid, M.H.; Ahmadvand H. Leech therapy (Hirudo medicinalis) attenuates testicular damages induced by testicular ischemia/reperfusion in an animal model. BMC Veterinary Research, 2021, 17(256), pp. 1–15. URL: https://doi.org/10.1186/s12917-021-02951-5.
(107) Nair, V.; Das, K.P.; Saha N. Hirudotherapy: will the glorious past return? Journal of Medicine and Health Research, 2017, 2(3), pp. 97–105.
(108) Чоботар, А.І. Випадок бешихи після гірудотерапії. Український журнал дерматології, венерології, косметології, 2009, 4(35), с. 41–44.
(109) Daye, M.; Işık, B.; Kılınç, F. Lichen planus due to hirudotherapy. Turkiye parazitolojii dergisi, 2021, 45(2), pp. 149–152. URL: https://doi:10.4274/tpd.galenos.2020.7066.
(110) Hanner, S.; Stroh, H.; Enk, A.; Hoffmann, J. Cutaneous pseudolymphoma after hirudotherapy: Case report and review. Der Hautarzt; Zeitschrift Fur Dermatologie, Venerologie, Und Verwandte Gebiete, 2021. URL: https://doi:10.1007/s00105-021-04812-6.
(111) Curcio, А.; Lloyd, C.M. Leech me alone! Atraumatic hemarthrosis after hirudotherapy. Cureus, 2020, 12(2), p. e6915. URL: https://doi:10.7759/cureus.6915.
(112) Akalın, Ç.; Ekmen, N. Non-occlusive mesenteric ischemia due to hirudotherapy: a case report. Cureus, 2020, 12(7), p. e9467. URL: https://doi:10.7759/cureus.9467.
(113) Kılıç, M.; Ak, R. Orbital cellulitis due to leech therapy. Bulletin of emergency and trauma, 2019, 7(3), pp. 335–336. URL: https://doi:10.29252/beat-0703020.
(114) Çakmak, О.; Çaltekin, İ.; Gökçen, E.; Savrun, A.; Yaşar, E. Kounis syndrome due to hirudotherapy (leech therapy) in emergency department; a case report. Turkish journal of emergency medicine, 2018, 18(2), pp. 85–87. URL: https://doi:10.1016/j.tjem.2017.12.005.
(115) Güven, R. Treatment of a patient in hemorrhagic shock due to leech bite with tranexamic acid. The American journal of emergency medicine, 2016, 34(11), pp. 2253.e3–2253.e4. URL: https://doi:10.1016/j.ajem.2016.05.021.
(116) Yantis, M.A.; O’Toole, K.N.; Ring, P. Leech therapy. The American journal of nursing, 2009, 109(4), pp. 36–42. URL: https://doi:10.1097/01.NAJ.0000348601.01489.77.
(117) Kaya, B.; Bat, O.; Bulut, N.E.; Altun, H.; Memisogl, K. Prolonged venous bleeding due to traditional treatment with leech bite: a case report. Journal of medical case reports, 2011, 5. p. 172. URL: https://doi:10.1186/1752-1947-5-172.
(118) Spear, M. Medicinal leech therapy: friend or foe. Plastic Surgical Nursing: official journal of the American society of plastic and reconstructive surgical nurses, 2016, 36(3), pp. 121–125. URL: https://doi:10.1097/PSN.0000000000000152.
(119) Maetz, B.; Abbou, R.; Andreoletti J.B. et al. Infections following the application of leeches: two case reports and review of the literature. Journal of medical case reports, 2012, 6, p. 364. URL: https://doi:10.1186/1752-1947-6-364.
(120) Wang, E.W.; Warren, D.K.; Ferris, V.M.; Pharm E.C.; Nussenbaum, B. Arch Otolaryngol Head Neck Surg., 2011, 137(2), pp. 190–193. URL: https://doi:10.1001/archoto.2010.257.
Опубліковано
2022-05-10
Як цитувати
Амінов, Р. Ф. (2022). Гірудотерапія як можливий потенційний метод профілактики, допоміжного лікування та швидкого реабілітаційного відновлення в разі COVID-19: огляд. Acta Biologica Ukrainica, (1), 5-17. https://doi.org/10.26661/2410-0943-2021-1-01
Розділ
РОЗДІЛ І. ОГЛЯДОВІ СТАТТІ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають