Вплив «Coral-Mine» на життєздатність та розведення медичних п’явок (Hirudo verbana та Hirudo orientalis)

Ключові слова: Coral-mine, медичні п’явки, Hirudo verbena, Hirudo orientalis.

Анотація

«Coral-Mine» – це порошок, який отримують із глибоководних коралів склерактіній. Він містить комплекс мінеральних солей, кальцій, магній, калій, натрій, залізо, фосфор, сірка, кремній, хром, цинк, марганець та багато інших елементів. Здатний змінювати фізико-хімічні властивості води до лужної, адсорбувати токсичні речовини. Інтенсивне його використання може негативно вплинути на організм тварин. Оскільки не всі живі організми швидко адаптуються до будь-яких змін фізико- хімічного складу води. До них відносяться і медичні п’явки, які чутливі до будь-яких коливань в навколишньому середовищі, особливо у воді. Тому стало актуально проаналізувати, як «Coral-Mine» буде впливати упродовж тривалого часу на життєдіяльність та репродуктивну здатність п’явок. В експерименті було залучені 2-3 річні медичні п’явки двох видів: 300 МП аптечного виду (Hirudo verbana Carena, 1820) та 200 східного (Hirudo orientalis Utevsky & Trontelj, 2005). Проводилися 2 серії дослідів: 1 – з постійним знаходженням порошку «Coral-Mine» з тваринами; 2 – знаходження тварин після годинного очищення проточної води порошком «Coral-Mine». Отримані показники порівнювали з контрольними групами тварин, які знаходилися у проточній відстояній воді. У тварин упродовж цього часу фіксували смертність, поведінку, репродуктивну здатність, появу поясів плодючості, процес копуляції, відкладання коконів, фертильність і дефекти коконів та нитчаток. Застосування порошку «Coral-Mine» негативно впливає на життєдіяльність, репродуктивну здатність та імунну систему обох видів медичних п’явок: Hirudo verbana та Hirudo orientalis. Спостерігається значна смертність, поява дефектів на тілі у вигляді перетяжок, інтенсивне випльовування з’їденої крові, відкладання більшої частини не фертильних і дефектних коконів та нитчаток. Ключові слова: Coral-mine, медичні п’явки, Hirudo verbena, Hirudo orientalis.

Посилання

(1) Корал Майн - опис продукту і його властивості. URL: https://coralstatus.com/ua/products/coral-mine
(2) Coral Mine product description and its features. URL: https://coralstatus.com/en/products/coral-mine
(3) Сілін, Р.І.; Гордєєв, А.І. Вплив кавітаційного і магнітного полів та нанополів мінералів на активацію води. Вісник Хмельницького національного університету 2013, 6, 122-126.
(4) Zaliavska, O.V.; Antoniv, A.A.; Kaushanska, O.V.; Pavlyukovich, N.D.; Nika, O.M. A rehabilitation effect of water with low surface tension on the functional condition of the kidneys..EUMJ 2021, 9(1), 39-45. DOI: https://doi.org/10.21272/eumj.2021;9(1):39-45.
(5) Погребенник, В.Д.; Цілинко, А.В. Вплив коралового кальцію на водневий показник та питому електропровідність питної води. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/18725/%D0 %92%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB %D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D- 1%86%D1%96%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D 0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B D%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B C%D1%83.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(6) Неведомська, Є.О. Вплив коралової води на живі організми. International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” 2016, 2(6), 3, 6-10.
(7) Petrauskiene, L. Water and sediment toxicity assessment by use of behavioural responses of medicinal leeches. Environ Int 2003, 28(8), 729-736. DOI: https://doi.org/10.1016/s0160-4120(02)00118-6.
(8) Petrauskiene, L. The medicinal leech as a convenient tool for water toxicity assessment. Environ Toxicol 2004, 19(4), 336-341. DOI: https://doi.org/10.1002/tox.20039.
(9) Амінов, Р.Ф. Природний імуномодулятор із тіл медичних п'явок: отримання та застосування: монографія. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2022. с. 11-35.
(10) Curcio, А.; Lloyd, C.M. Leech me alone! Atraumatic hemarthrosis after hirudotherapy. Cureus 2020, 12(2), e6915. DOI: https://doi:10.7759/cureus.6915
(11) Akalın, Ç.; Ekmen, N. Non-occlusive mesenteric ischemia due to hirudotherapy: a case report. Cureus 2020, 12(7), e9467. DOI: https://doi:10.7759/cureus.9467. (12) Sudhadevi, M. Leech therapy: A holistic treatment. International Journal of Advance Research in Nursing 2020, 3(1), 130-132
(13) Grafskaia, E.N.; Nadezhdin, K.D.; Talyzina, I.A.; Polina, N.F.; Podgorny, O.V.; Pavlova, E.R. Medicinal leech antimicrobial peptides lacking toxicity represent a promising alternative strategy to combat antibiotic-resistant pathogens. Eur J Med Chem 2019, 180, 143-153. DOI: https://doi.org/10.1016/j. ejmech.2019.06.080 (14) Trenholme, H.N.; Masseau I. ; Reinero C.R., Hirudotherapy (medicinal leeches) for treatment of upper airway obstruction in a dog. Journal of Veterinary Emergency and Critical Care 2021, 31(5), 661-667.
(15) Литвиненко, Р.О. Імуномодуляторні властивості біологічно активних речовин медичної п’явки в умовах гірудовпливу : дис. … канд. біол. наук: 03.00.09., Київський національний університет, К., 2016. 169.
(16) Kimura, T.; Keegan, H.L. Toxicity of some insecticides and molluscicides for the asian blood sucking leech, Hirudo nipponia whitman. American journal of tropical medicine and hygiene 1966, 15(1), 113–115. DOI: https://doi.org/10.4269/ajtmh.1966.15.113
(17) Saglam, N. The effects of environmental factors on leeches. Advances in Agriculture and Environmental Science 2018, 1(1), 1−3. DOI: https://doi.org/10.30881/aaeoa.00001.
(18) Ceylan, M.; Çetinkaya, O.; Bulut, C. Acute toxicity of zinc on Southern Medicinal Leech, Hirudo verbana Carena, 1820. Acta Aquatica Turcica 2021, 17(3), 421-428. DOI: https://doi.org/10.22392/ actaquatr.874241.
(19) 19. Petrauskienė, L. Lethal effects of Zn, Cu and their mixture on the medicinal leech (Hirudo verbana). EKOLOGIJA 2008, 54(2), 77–80 DOI: https://doi.org/10.2478/V10055-008-0012-2.
(20) Chornaya, L.V.; Kovalchuk, L.A.; Mikshevich, N.V. Seasonal bioaccumulation of heavy metals by medicinal leech Hirudo verbana. Hydrobiological Journal 2018, 54(5), 56-62. DOI: https://doi. org/10.1615/HydrobJ.v54.i5.60.
(21) Juliantara, I K. P.; Putra dan I G. P. A. F. S.; Utam A. A. S. R. S. D. Detergent Toxicity to Leeches (Hirudo medicinalis). Jurnal media sains 2018, 2 (2), 64–70.
(22) Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження». URL: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/3447-15.
(23) Порядок проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах. Офіційний вісник України. Офіц. вид. (Нормативний документ Міністерстваосвіти, науки, молоді та спорту України. Наказ від 01.03.2012 № 249). URL: https://ips.ligazakon.net/document/RE20729?an=1
(24) Положення про Комітет з питань етики (біоетики). (Нормативний документ Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України. Наказ від 19.11.2012 р. № 1287): Нормативно-правова база Міністерства освіти і науки України (офіційний веб-сайт) URL: http://www.mon.gov.ua/ua/ activity/63/64/normativno-pravova-baza/.
(25) Мілевська, К.Г.; Федотов, Є.Р., Морфофункціональний стан медичної п’явки після годування кров’ю. Актуальні питання біології, екології та хімії 2015, 10(2), 63-71.
Опубліковано
2023-06-14
Як цитувати
Амінов, Р. Ф. (2023). Вплив «Coral-Mine» на життєздатність та розведення медичних п’явок (Hirudo verbana та Hirudo orientalis). Acta Biologica Ukrainica, (1), 5-10. https://doi.org/10.26661/2410-0943-2023-1-01
Розділ
СТАТТІ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають