ГОМОГЕНІЗАЦІЯ В’ЯЗКОПРУЖНОГО КОМПОЗИТА У РАЗІ ПОВЗДОВЖНЬОГО РОЗТЯГУ

Ключові слова: в’язкопружна матриця, гомогенізація, ефективні характеристики, пружне волокно, транстропний композит, ядро релаксації

Анотація

У статті розглядається задача математичного моделювання механічних характеристик в’язкопружного транстропного волокнистого композита. Об’єкт дослідження – в’язкопружний трансверсально-ізотропний композит з періодичною структурою. Елементи його комірки – трансверсально-ізотропна в’язкопружна матриця та пружне волокно. Розв’язано задачу визначення ефективних характеристик для інтегрального оператора в’язкопружного композита. Цей оператор побудований у відповідності до спадкової теорії Больцмана-Вольтерра. Розв’язана задача для композита, коли складовими його елементами є в’язкопружна ізотропна матриця та транстропне пружне волокно. Ядро релаксації матриці є ядро Абеля. Із масиву композиційного матеріалу виокремлюється представницький елемент. Його фізико-механічні характеристики є типовими для всього композита. Він містить волокно з оточуючою його матрицею. У роботі отримано параметри ефективного повздовжнього модуля пружності. Для в’язкопружного матеріалу він є інтегральним оператором, у якому потрібно визначити сталий миттєвий модуль пружності та ядро релаксації. Для визначення цих характеристик розв’язуються дві вісесиметричні задачі для циліндричної представницької комірки композита. Перша задача полягає у визначенні компонент напружено-деформованого стану у разі сумісного поздовжнього деформування ізотропної в’язкопружної матриці та транстропного волокна. На межі розділу матриці та волокна передбачається неперервність радіальних переміщень та напружень. Розв’язавши цю задачу, знаходимо всі компоненти напружено-деформованого стану для цієї складеної циліндричної комірки. Розв’язуємо аналогічну крайову задачу для суцільної циліндричної комірки, що моделює гомогенізований транстропний матеріал, з невідомими в’язкопружними характеристиками. Порівнявши осьові деформації точок обох циліндричних комірок, отримано формули для параметрів ефективного інтегрального оператора, що відображає розтяг в’язкопружного композита.

Посилання

1. Клименко М.І., Гребенюк С.М., Гоменюк С.І. Ефективні механічні характеристики в’язкопружних композитів : монографія. Херсон : Видавничий дім «Гельветика». 2019.
2. Klasztorny M., Nycz D.B. Modelling of linear elasticity and viscoelasticity of thermosets and unidirectional glass fibre reinforced thermoset-matrix composites. Part 2: Homogenization and numerical analysis. Composites Theory and Practice. 2022. No. 1, pp. 25–39.
3. Ko Y.-F., Ju J.W. New higher-order bounds on effective transverse elastic moduli of three-phase fiberreinforced composites with randomly located and interacting aligned circular fibers. Acta Mechanica. 2012. Vol. 223, pp. 2437–2458.
4. Medeiros R. et al. Effective properties evaluation for smart composite materials. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. 2012. Vol. 34, pp. 362–370.
5. Chen Y., Shi X., Zhao Z., Guo Z., Li Y. A thermo-viscoelastic model for particle-reinforced composites based on micromechanical modeling. Acta Mechanica Sinica. 2021. No. 37, pp. 402–413.
6. Behera R.K., Pinisetty D., Luong D. Modeling and Simulation of composite Materials. JOM. 2019. Vol. 71. No. 11, pp. 3941–3950.
Опубліковано
2023-03-17
Як цитувати
Пожуєв, В. І., Артеменко, А. О., Клименко, М. І., & Скрипник, К. В. (2023). ГОМОГЕНІЗАЦІЯ В’ЯЗКОПРУЖНОГО КОМПОЗИТА У РАЗІ ПОВЗДОВЖНЬОГО РОЗТЯГУ. Computer Science and Applied Mathematics, (2), 35-42. https://doi.org/10.26661/2786-6254-2022-2-04
Розділ
РОЗДІЛ I. ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>