ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ В ЗМІСТІ ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ (2000-ні РОКИ)

  • А. А. Загородня
Ключові слова: військові керівники, професійна витривалість, історичний підхід, офіцери органів військового управління

Анотація

У статті проаналізовано процеси диференціації змісту освіти старшокласників у період з 2000-х років XX століття й по сьогодення. Подано аналіз понять «диференційована освіта», «диференціація змісту освіти». Розкрито мету та основні завдання диференціації змісту освіти учнівської молоді. Проранжовано види диференціації змісту освіти за рівнем організації. Наведено перелік нормативних документів, що регламентують реформи освіти в Україні.

Посилання

1. Васьківська Г., Кизенко В. Теоретико-методичні засади диференціації навчання в сучасній школі. Рідна школа. 2011. №6 (червень). С. 15–20.
2. Заболотний В. Ф., Саркісян О. А. Впровадження профільного навчання у старшій школі – актуальне питання сьогодення. Фізико-математична освіта (ФМО). 2016. Вип. 4 (10). С. 37–40.
3. Загородня А. А. Диференціація змісту навчання у старшій школі: історико-аналітичний аспект. Молодь і ринок. 2018. Вип. № 3 (158). С. 30–35. DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4634.2018.128884.
4. Загородня А. А. Особливості диференціації змісту навчання у старшій школі. Актуальні проблеми вищої професійної освіти: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 23 березня 2017 р. Київ, 2017. С. 62–64.
5. Закірова С. Профільна шкільна освіта в Україні: «правильна реформа» чи «цілковита зрада»? URL: http://www.nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article &id=2834:profilna-shkilna-osvita-v-ukrajini&catid=8&Itemid=350. 6. Кизенко В. І. З вітчизняного досвіду організації профільного навчання в старшій школі. Підручник для директора. 2003. № 11–12. С. 61–74.
7. Концепція профільного навчання. URL: http://www.uazakon.com/document/fpart86/ idx86618.htm.
8. Липова Л., Войцеховський М., Замаскіна П. Диференціація як провідний принцип допрофільної підготовки учнів основної школи. Рідна школа. 2011. № 1–2. С. 56–60.
9. НМЦ Профільного навчання Науково-методичного центру профільного навчання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка URL: https://sites.google.com/site/smcprofil/materials/for_organizers/material_1.
10. Організація профільного навчання. Довідник вчителя фізичної культури в запитаннях та відповідях. Харків: Веста: «Ранок», 2007. С. 180.
11. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: учеб. пособ. Москва: Народ. образование, 1998. 56 с.
Опубліковано
2018-11-27
Як цитувати
Загородня, А. А. (2018). ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ В ЗМІСТІ ОСВІТИ СТАРШОКЛАСНИКІВ (2000-ні РОКИ). Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 5-11. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1078